Таблиця множення в мультиках
2.0
Гра Таблиця множення в мультиках - нова версія авторської навчальної комп'ютерної програми з матем...

Навчальні програми:

Програма з математики Математика       Програма з природознавства Природознавство


Таблиця ділення в мультиках 1.0
1.0
Таблиця ділення в мультиках - авторська, безкоштовна комп'ютерна навчальна програма з математики д...

Публікація на сайті

Об'яви

Це цікаво!

Зараз на сайті

Сейчас на сайте 0 пользователей и 0 гостей.

1.2. Поняття «скорочення», «абревіатура», їх види та особливості утворення

Скороченням (shortening of words, abbreviation) називається морфологічний словотвір, при якому деяка частина звукового складу вихідного слова опускається. Цей спосіб існує в англійській мові порівняно недавно (приблизно з другої половини 18 ст.)


Скорочення поділяються на абревіатури та усічення.

Абревіація(Abbreviation) - утворення нових слів шляхом скорочення (усічення) основи. в результаті цього способу словотворення створюються слова з неповною, усіченою, основою (або основами), звані абревіатурами.


Абревіації поділяються на ініціативні абревіатури(Initial Letter Abbreviation) і акроніми(acronym). Ініціальні абревіатури в мові вимовляються як послідовність алфавітних найменувань букв: BBC ( British Broadcasting Corporation), NHS (National Health Service), VAT ( Value Added Tax), DIY (do-it-yourself).

Акроніми вимовляються як послідовність звуків, тобто читаються як звичайні слова: NATO ( North Atlantic Treaty Organization), ROM ( read-only-memory). Класичним прикладом акронима є слово laser ( light amplification by stimulated emission of radiation), яке в сучасній мові сприймається як звичайне непохідне слово, а не як скорочення.

Абревіаціі можуть піддаватися як словосполучення, так і слова: CD < compact disc; TV< television. Абревіатури можуть включати службові елементи: R. and D. – research and development program. Абревіатури можуть отримувати різне оформлення − великі літери/малі літери , з крапко/ без крапки.

V-dayОдиниці, утворені одночаснимою дією скорочення і складання, називаються складноскорочені слова: V-day – Victory Day; A-bomb – atomic bomb; e-mail – electronic mail. Скороченню піддається тільки перший компонент словосполучення.

На відміну від абревіфції, при якій від кожної мовної одиниці залишається початкова буква/ звук, при усіченні відбувається скорочення якоїсь частини слова.

Усічення традиційно поділяється на кілька типів залежно від того, яка частина слова сокращаеться.

  1. Скорочення кінця слова( апокопа, apocope): ad ( advertisement), lab (laboratory), fab (fabulous), veg ( vegetable), fan (fantastic).
  2. Скорочення початку (аферезіс, aphaeresis): phone (telephone).
  3. Скорочення середини ( сінкопа, syncope): pants (pantaloons), specs (spectacles).
  4. Скорочення початку і кінця слова (аферезіс плюс апокопа, іноді для цього типу використовується термін «антіеткліпсіс»): flu (influenza), fridge (refrigerator), tee ( detective).

Як правило, усіченню піддаються іменники, дуже рідко прикметники.

Існують усічення, які вживаються в усній і письмовій мові і по частотності вживання перевершують вихідні повні слова, що поступово зникають з ужитку: bus (autobus), phone (telephone), pants (pantaloons). Інша група усічень характерна тільки для усної, розмовної мови: trig (trigonomenty), maths (mathematics), sis (sister).


Як правило, усеченное слово співіснує в мові з похідним словом, відрізняючись емотивноїю і стилістичною забарвленістю. Як і в зв'язку з абревіацією, виникає питання, чи розглядати усічену одиницю як варіант похідного слова або як самостійне слово.

Деякі із лінгвістів вважають, що якщо немає відмінностей у значенні, то усіченне слово - варіант повного (exam//examination). Розбіжності значень дуже рідкісні. Наприклад, pepper – pungency, spice or flavor; pep – energy and enthusiasm.

Немає моделей утворення усічених слів, але, як правило, усіченню піддаються безударні частини слова. При вживанні в мові усічені слова і абревіатури можуть мати закінчення множини (MPs, DVDs, docs), використовуватися з артиклями.

veggieУсічення може поєднуватися з афіксацією: nightie < nightdress, hanky < handkerchief, veggie < vegerarian.

Іноді, крім усічення і приєднання суфікса, відбувається зміни в звуковому складі, що тягнє за собою графічні зміни. Прикладом може послужити вживання в сучасній англійській мові слово brolly , утворене від umbrella. При його формуванні сталося не тільки усічення початку і кінця вихідного слова і приєднання суфікса, але і зміна голосного звуку, відповідно і репрезенующей його букви.

Серед усічіннь і абревіатур можлива омонімія: rep-1 ( a sales representative)/rep-2 (a repertory), MP (a member of Parliament)/a member of a military police.

Лексичні скорочення необхідно відрізняти від графічних. Графічні аббревіатури- це символи, використовувані замість слів і словосполучень на письмі, але вимовляються як повні слова. Наприклад,Co.− company, Ltd. – limited, Bros. – brothers., F.O. – Foreign Office.


Графічні абревіатури можуть являти собою початкові літери основ і слів, першу і останню букви слова або поєднання гласних. Наприклад: Gen.( General), UK (United Kingdom), Ky ( Kentucky), gvt (government).

В англійській мові абревіатури можуть закінчуватися голосними: ave.(avenue), usu. (usual), Fri. (Friday).

XmasОсобливу групу утворюють скорочення латинських і французьких слів: a.m. – ante meridiem (L.) i.e. – id est (L.) R.S.V.P.− Repondez s`il vous plait (Fr.)−reply place. В усному мовленні вони також можуть існувати як скорочення (a.m.; p.m.) або ж можуть вимовлятися повністю, причому англійською мовою (e.g.− for example).

Існують псевдо скорочені і псевдо складноскорочені слова: U-turn; Xmas, four-X ( a type of Australin lager). Присутня в цих словах літера не є «представником» якогось слова в словосполученні або частини якогось слова. Наприклад, у U-turn (поворот на 180 градусів ) літера U графічно репрезентує характер розвороту автомобіля на дорозі.

Особливе місце в сучасній мові займають скорочення в текстових повідомленнях мобільних телефонів і електронної пошти. Наприклад, LOL – loads of laughter.

Підтримка сайта

Навчальні програми

1.0
Тест з природознавства "Вгадай тваринку"
Тестуюча комп'ютерна програма з природознавства "Н...
1.0
Тест з природознавства "Вгадай квіточку"
Навчальний тест з природознавства Назви квітку або...

Навчальні програми

1.0
Навчальна програма "Рух у часі"
Демонстраційна навчальна програма з математики для...
2.0
Навчальна програма з математики Арифметика 2.0
Безкоштовна та проста програма - гра з арифметики...

Банер сайту

Ми будемо вдячні, якщо Ви встановите на своєму сайті наш банер!
Банер нашого сайту
Код банера:
<a href="http://obuchonok.com.ua/" target="_blank"> <img src="http://obuchonok.com.ua/banners/obuchonokua1.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і творчі проекти учнів"></a>
Усі банери...

Партнери і статистика