Оголошення

Перегони в зоопарку: іграшка в технології ажурного випилювання

| nikolay
Перегони в зоопарку: іграшка в технології ажурного випилювання
Тематика:
Автор роботи:
Носич Антон
Керівник проєкту:
Бєлоусов Іван Васильович
Навчальний заклад:
Криворізька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15
Клас:
5

Автор творчого проекту з трудового навчання на тему "Перегони в зоопарку: іграшка в технології ажурного випилювання" детально вивчає різні варіанти настільних ігор та проєктує виготовлення настільної гри «Перегони в зоопарку».

Докладніше про роботу:

У процесі творчого проекту з трудового навчання про жіночу вишиванку учнем 5 классу розглядаються моделі-аналоги та проводиться їх аналіз. Школяр вивчив додаткові джерела інформації, які допоможуть досконаліше виконувати поставлені перед ним завдання з виготовлення настільної гри.

У ході навчальної творчої роботи з трудового навчання з виготовлення настільної гри технології випилювання учень сконструював та виготовив виріб, провів його випробовування. У результаті роботи учень створив іграшку технологією ажурного випилювання, яка стане зразком під час вивчення варіативного модуля «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки».

Зміст

Вступ
1. Організаційно-підготовчий етап.
1.1. Визначення проблеми, яка спонукає до виконання проекту.
1.2. Постановка мети і завдань творчого проекту.
1.3. Міні-маркетингові дослідження, спрямовані на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення.
1.4. Історико-технічна довідка про об’єкт проектування.
2. Конструкторський етап.
2.1. Клаузура виробу.
2.2. Опис зовнішнього вигляду й конструкції проектної моделі.
2.3. Підбір конструкційних матеріалів необхідного для роботи.
2.4. Підбір інструментів та обладнання необхідного для роботи.
3. Технологічний етап.
3.1. Організація робочого місця і дотримання техніки безпеки.
3.2. Еволюція об’єкта проектування.
3.3. Визначення оптимальної технології виготовлення проектованого виробу та складання технологічної послідовності його створення
4. Заключний етап.
4.1. Економічні розрахунки.
4.2. Екологічна оцінка виробу.
4.3. Маркетингове дослідження.
4.4. Рекламний проспект.
4.5. Підведення підсумків роботи над творчим проектом.
Список використаної літератури

Вступ

Творче ставлення до праці – важлива риса сучасної людини. Можна навчитися чітко й правильно відтворювати вироби, бездоганно виконувати оздоблення, які вже десь бачив. Це не так складно. Набагато складніше опанувати мистецтво, розвинути смак, засвоїти традиції. Інакше кажучи, перейти від ремесла до творчості.

На заняттях технічних видів праці учні нашої школи відчувають себе не просто виконувачами роботи, а її творцями.

Ми не просто виконуємо роботу, запропоновану вчителем, а самі ставимо перед собою завдання, які збуджують творчу думку, розвивають технічне мислення і конструкторські здібності.

Усі наші задуми втілюються у творчих проектах.

У процесі розробки та виконання проектів кожен учень стає активним і самостійним. Під час пошуку необхідної інформації з’являється бажання поповнювати й удосконалювати здобуті знання і вміння, аналізувати, контролювати та оцінювати результати власної діяльності.

Метою мого проекту є виготовлення настільної гри «Перегони в зоопарку».

Для досягнення цієї мети ставлю перед собою такі завдання:

 • ознайомитися з моделями-аналогами та проаналізувати їх ;
 • вивчити додаткові джерела інформації, які допоможуть досконаліше виконувати поставлені завдання;
 • сконструювати та виготовити виріб ;
 • провести випробовування виробу.

У результаті роботи я планую виготовити іграшку технологією ажурного випилювання.  Моя іграшка стане зразком під час вивчення варіативного модуля «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки».

Разом з цим я зроблю пояснювальну записку до творчого проекту. Цей документ буде слугувати навчальним посібником для учнів, які створюватимуть нові проекти.

Визначення проблеми, яка спонукає до виконання проекту

Будь-яка річ, придбана в магазині, або виготовлений своїми руками виріб, мають приносити користь чи то для дому, чи для школи, чи для інших потреб. Мій виріб призначений для дому, та його можна використати і для школи, і як подарунок.

Вивчення варіативного модуля «Технологія виготовлення дерев’яної іграшки» передбачає використання вже набутих знань і вмінь із технології обробки деревини і деревинних матеріалів.

Основою варіативного модуля є організація проектної діяльності –  виготовлення іграшки технологією ажурного випилювання..

Випилювання  лобзиком належить до прорізного різьблення, яке виконують на тонких дощечках, фанері та інших листових деревних матеріалах. З процесом випилювання я знайомий і вже маю деякі навички, а от яку іграшку виготовити –це проблема.

Я хочу щоб моя іграшка була безпечною для дітей молодшої групи дитячого садка, сподобалася дітям старшої групи дитячого садка, щоб вона виховувала у дітей любов до тварин, сприяла розвитку інтелектуальних здібностей, щоб нею можна було гратися не тільки в двох, а й необмеженою кількістю гравців, щоб вона була цікава не лише дітям, а й дорослим.

Після довгих роздумів мені спала на думку настільна гра «Доріжки»- коли гравці кидають кубик на якому стоять крапочки від одної до шести, а потім переставляють фішки по доріжках намальованих на папері, відповідно кількості намальованих крапок.

Я вирішив взяти цю ідею за основу, але дещо змінити: адже фішки часто губляться, кубик також може загубитися це в свою чергу створює певні незручності. Щоб зменшити кількість дрібних деталей, вирішив зробити  «доріжку» у вигляді барабану як у грі «Поле чудес».

Іграшка, яку я хочу виготовити, матиме назву «Перегони в зоопарку».

Гра «Перегони в зоопарку» призначена для організації дозвілля школярів, ознайомлення зі швидкістю руху деяких звірів і тварин та набуття навичок з підрахунку результатів гри, дозвілля у сім’ї.

Постановка мети й завдань творчого проекту

Вирішивши виготовити гру «Перегони в зоопарку», я поставив перед собою таку мету й завдання реалізації творчого проекту.

Мета : на основі набутих на уроках трудового навчання вмінь і навичок роботи з різними конструкційними матеріалами, інструментами й обладнанням, а також використовуючи життєвий досвід і врахувавши особисті потреби, сконструювати та виготовити іграшку технологією ажурного випилювання.

Відповідно до поставленої мети визначаю завдання реалізації проектної роботи:

 • за допомогою різноманітних методів досліджень (спостереження, інтерв’ювання, опитування ) з’ясувати, які конструктивні особливості й технологічні вимоги необхідно врахувати під час створення власної конструкції іграшки «Перегони в зоопарку»;
 • користуючись різноманітними інформаційними джерелами (журналами, книгами, мережею Інтернет), підготувати історико-технічну довідку про об’єкт проектування;
 • розробити конструкторсько-технологічну документацію для виготовлення виробу, підібрати конструкційні матеріали, інструменти й обладнання, необхідні для роботи;
 • підібрати  декілька моделей-аналогів рухомої іграшки за  типом барабана «Поле чудес» і проаналізувати їх за визначними показниками якості;
 • визначити технологічну послідовність і виготовити проектований виріб, а також поглибити знання й удосконалити на практиці власні вміння та навички;
 • зробити економічні розрахунки собівартості та прибутковості виготовленого виробу, а також дати йому екологічну оцінку;
 • придумати рекламу виготовленому виробу й підбити підсумки роботи над творчим проектом.

Міні-маркетингові дослідження, спрямовані на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення

Для того щоб створений власноруч виріб був насправді реальним, функціональним і практично корисним, важливо детально продумати конструктивні особливості й технічні вимоги, які потрібно врахувати під час створення моделі гри «Перегони в зоопарку».

Отож, узагальнивши результати проведеного дослідження, я дійшов висновку, що під час проектування власного виробу мені необхідно врахувати такі конструктивні й технологічні особливості моєї моделі:

 • доступність і дешевизна матеріалів для виготовлення ;
 • легкість у виготовленні ;
 • простота конструкції ;
 • безпечність у використанні ;
 • міцність і надійність у кріпленні та з’єднанні деталей ;
 • зручність і простота у використанні.

На мою думку мій виріб, який я схотів виготовити для даного технічного проекту у даний час є найбільш актуальним.

Історико-технічна довідка про об’єкт проектування

    

Іграшка – це феномен (предмет) культури, виконаний з певного матеріалу, що має певну форму, зміст, значення і сенс. Образно кажучи, іграшка – це «грайливе дзеркальце» життя і фантазії, а точніше, буття і свідомості, тому що вона специфічно відображає світ: природу, соціум, об’єкти культури, науково-технічні досягнення і фантазії суспільства та ін. іграшка не сліпо копіює навколишній світ, а специфічно («грайливо») відображає його: відображуване може бути збільшеним або зменшеним, загостреним або притупленим тощо.

Іграшка є носієм соціально-культурної інформації. Вона може бути виготовлена з будь-якого матеріалу, що піддається обробці. Іграшці властиві різноманітність і необмеженість форми. Значення іграшки в тому, щоб служити предметом для ігор.

Функції іграшки – розвивати, розважати й виховувати, або, говорячи мовою соціології, - соціалізувати особистість людини. Іграшка є засобом соціалізації особистості. Вона сприяє формуванню особистості дитини, передачі суспільного і культурного досвіду.

Іграшкарство – давній, досить багатогранний вид мистецтва, якому властива власна особлива поезія. В українській іграшці знайшли відображення явища історичного буття, етичні та естетичні уявлення.

Із давніх часів і до наших днів дерев’яна іграшка посідає одне з почесних місць у декоративно-прикладному мистецтві. Іграшки виготовляли з дерев різних порід.

Окрім дерева для виготовлення іграшок брали також кору, переважно сосни й дуба.

Іграшки виробляли відомими техніками:

 • вирізування;
 • витісування;
 • столярні й бондарні способи.

Іграшка завжди супроводжувала людину. Іграшку полюбляють усі: і діти, і дорослі. Для дітей вона забава, дорослим вона приносить радість,

повертаючи їх у світ дитинства. Кожна іграшка, зроблена власними руками, є не тільки результатом праці, а й творчості.

Історія програми «Поле чудес» почалась, коли Владислав Лістьєв і      Анатолій Лисенко відпочивали в звичайнім готелі в Парижі. Ідея створення програми народилася під час перегляду американської телепередачі «Wheel of Fortune». Назву для передачі Владислав Лістьєв взяв із казки А.Н.Толстого «Золотий ключик, або Пригоди Буратіно»   

Прим’єра програми відбулася на Першій програмі ЦТ СРСР 25 жовтня 1990 року. За ініціативою Олександра Любимова першим ведучим телегри став сам Владислав Лістьєв.

В середині 1991 року Лістьєв прийняв рішення піти з програми, щоб працювати над своїм новим проектом –  ток - шоу «Тема». Він запропонував вести капітал-шоу сценаристу і ведучому аукціонів Леоніду Якубовичу.

23 жовтня 1992 року вийшов сотий випуск «Поля чудес». В жовтні 2015 року «Поле чудес» відсвяткувало свій 25-літній ювілей.

Простий арифметичний підрахунок говорить про те, що в програмі за 25 років прийняло участь 12000 людей.

За мотивами гри «Поле чудес» існує гра написана для приставки Dendy.

В кінці червня 2000 року з’явилася перша настільна гра. Ще одна гра, на основі «Поля чудес», називалася «Фортуна».

Історія виникнення азартних ігор спорт лото, поле чудес іде від звичайних старих улюблених лотерей і телевізійної гри.

Зараз аналогії цих ігор можна побачити на азартних сайтах. Тут також потрібно крутити барабан, вгадувати слова, заробляти гроші.

Знамените спорт лото також можна знайти у віртуальному казино. Дуже схожа на нього гра Кено, яка також присутня, практично, на всіх сайтах.

Клаузура вироб

Клаузура – ( лат. запирати )  Первісна, попередня ідея просторової теми, художнього образу споруди певного функціонального призначення або містобудівного утворення.

Виконується у вигляді графічного почерку для подальшої роботи над проектом.

Виконання ескізного проекту, ескіз-ідея на задану тему.   

Опис зовнішнього вигляду й конструкції проектної моделі

Отож, я вирішив виготовити іграшку технологією ажурного випилювання «Перегони в зоопарку».  Я хочу щоб моя іграшка була безпечною для дітей молодшої групи дитячого садка, сподобалася дітям старшої групи дитячого садка, щоб вона виховувала у дітей любов до тварин, сприяла розвитку інтелектуальних здібностей, щоб нею можна було гратися не тільки в двох, а й необмеженою кількістю гравців, щоб вона була цікава не лише дітям, а й дорослим.

Крім того за бажання,її можна використати як подарунок,здатний приємно здивувати оточуючих і одночасно прикрасити інтер’єр.

Оскільки мій виріб належить до іграшки, то й основним конструкційним матеріалом я обрав деревину. Дерев’яні іграшки несуть особливе природне тепло та енергетику, у них особлива фактура.

Іграшка буде складатися з видимих основних частин:

 1. Основа виробу – квадрат зі сторонами 450 х 450 мм, завтовшки – 8 мм,  виготовлений з фанери.
 2. Рухомий круг з діаметром 440мм, завтовшки – 8 мм, виготовлений з фанери.
 3. Фігурки тварин(осел, кінь, черепаха, олень, слон, заєць, тигр, верблюд, ведмідь), які мають однакову висоту, основним матеріалом для виготовлення є фанера завтовшки 8 мм.

Технології обробки, які я планую застосувати у виготовленні виробу: пиляння деревини ножівкою, пиляння фанери лобзиком, обпилювання напилками й рашпілями, шліфування шліфувальною шкуркою, свердління,  полірування, нанесення зображення.

Для оздоблення свого виробу використаю  триразове покриття прозорим лаком.

Рекомендовані габаритні розміри виробу – 450 х 450 х 170 мм.

Підбір конструкційних матеріалів необхідних для роботи

Вимоги до матеріалів:

 • можливість виконувати роботу в умовах шкільної майстерні;
 • недорогі та легкодоступні;
 • міцність і надійність;
 • нешкідливі для здоров’я та навколишнього середовища.

Конструкційні матеріали

Для виготовлення виробів технологією ажурного випилювання використовують фанеру, ДВП та тонко різану деревину.

Перевага фанери перед іншими матеріалами із дерева в тому, що вона не кришиться під час випилювання, її легко і достатньо добре обробляти, покривати лаком і полірувати.

Речі, виготовлені із фанери як найпоширенішого і доступного матеріалу, достатньо міцні і можуть служити тривалий час, не втрачаючи свого зовнішнього вигляду.

Для виготовлення мого виробу було використано фанеру та тонко різану деревину.

Для випилювання необхідно підбирати якісну фанеру: чисту, однорідну за кольором, без сучків, тріщин і відколів, добре висушену і не покороблену.

Кращою фанерою вважають березову і ясенову вищих сортів «А» і «АВ». Товщина фанери від 3 до 8 мм цілком достатня і залежить від призначення виготовленого виробу.

Для виготовлення дерев’яних рейок використано деревину тополі.

Тополя – заболонна порода. Найбільш поширеними породами є біла тополя (срібна),чорна тополя (осокір), пірамідальна тополя (італійська) і канадська тополя. Деревина тополі м’яка, легка, однорідна, майже не дає тріщин під час висихання. Текстура має чітко виражений рисунок. Тополя легко піддається обробці.

Для з’єднання деталей використано полімерний універсальний клей.

Для оздоблення виробу був використаний прозорий лак.

Підбір інструментів та обладнання необхідних для роботи

Інструменти та обладнання

Для виготовлення виробів із фанери основним робочим інструментом є ручний лобзик. Актуальним є питання про використання пристосувань для стискання рамки лобзика з метою натягування пилочки.

Пилочки для лобзика бувають різними. Для продуктивного випилювання використовують тонкі пилочки. Для випилювання з тонких дощок вибирають пилочки з більшими зубчиками. Для випилювання з тонкої тришарової фанери застосовують пилочку з дрібними зубцями.

Для зручності випилювання використовують спеціальний столик ( інколи його називають «ластівчин хвіст».

Для випилювання внутрішнього контуру використовують шило або дриль з набором свердел, які потрібні для утворення наскрізних отворів у заготовці для встановлення пилочки.

Під час випилювання зубчики залишають риски на кромці фанери. Ці недоліки слід виправити відразу після випилювання за допомогою шліфувальних колодок та надфілів. Переносять рисунок для випилювання за допомогою копіювального паперу.  Для обведення шаблонів використовують загострений твердий олівець.

Організація робочого місця і дотримання техніки безпеки

При виготовленні виробу потрібно організувати робоче місце для виконання відповідних робіт.

При організації робочого місця потрібно керуватися наступними правилами:

 • на робочому місці не повинно бути нічого зайвого;
 • кожен предмет потрібно класти на своє місце;
 • інструменти якими доводиться користуватися частіше потрібно класти ближче, а  якими рідше кладуть дальше;
 • розміщувати предмети потрібно таким чином, щоб місце їх розміщення відповідало природним рухам рук (предмети які беруться лівою рукою – зліва, а предмети які беруть правою рукою – справа);
 • креслення, технологічні картки і іншу учбово-технологічну документацію розміщують на спеціальних підставках;
 • заготовки і готові деталі не повинні захаращувати робоче місце.

При цьому треба врахувати такі фактори:

 • освітлення;
 • вентиляцію;
 • засоби пожежної безпеки;
 • знання правил техніки безпеки;
 • наявність сміттєзбірників.

Еволюція об’єкта проектування

Визначення вихідних даних для виготовлення деталей виробу:

 • розробка технологічної картки виготовлення деталей виробу;
 • удосконалення креслення елементів з’єднання деталей та вузлів виробу;
 • розмічання та випилювання кола діаметром 440 мм з фанери;
 • розмічання та випилювання квадрата зі сторонами 450 х 450 мм з фанери;
 • виготовлення рамки основи з рейок 25 х 25 мм завдовжки 425 мм;
 • розмічання та випилювання фігурок тварин з фанери.

Визначення оптимальної технології виготовлення проектного виробу та складання технологічної послідовності його створення

Будь-який виріб неможливо виготовити без планування послідовності роботи. Мною була визначена така оптимальна технологічна послідовність процесу виготовлення іграшки. Розглянемо її детальніше:

Технологічна картка на виготовлення основи настільної дитячої гри «Перегони в зоопарку»

№ п.п. Послідовність операцій Інструменти і пристрої
1 Узяти заготовку. Розмітити габаритні розміри. Відрізати заготовку згідно з розмірами Кутник, лінійка, олівець, пилка
2 Розмітити основу виробу  за ескізом Кутник, лінійка, олівець, циркуль
3 Випиляти заготовку по розмічених рисках Лучкова
пилка або ножівка
4 Обпиляти торці. Закруглити верхні краї заготовки. Рашпіль, шліфувальна шкурка
5 Зачистити, пошліфувати поверхню і торці основи виробу Брусок,  шліфувальна шкурка         
6 Пропиляти пази в одному з кутків для кріплення фігурки ведмедя та просвердлити по центру отвір діаметром 6,5 мм Лінійка, кутник, олівець, лобзик, дриль, свердло діаметром 
6,5 мм
7 Розмітити та випиляти рейки Лінійка, олівець,  косинець або кутник,
ножівка
8 Зачистити рейки наждачним папером Наждачний папір
9 Випиляти рухомий круг та зачистити наждачним папером Лінійка, олівець, циркуль, лобзик, наждачний папір
10 Розмітити та просвердлити по центру деталі отвір діаметром 6,5 мм Лінійка, олівець,дриль, свердло 6,5 мм
11 На рухомому  кругу розмітити сектори за розмірами в кількості 8 штук Лінійка, кутник, олівець
12 Випиляти пази для кріплення фігурок звірів Дриль, лобзик
13 Розфарбувати сектори у кольори веселки Пензлі, фарби
14 Закріпити на клею фігурки звірів у секторах на круглій основі Надфілі, клей
15 Нанести напис відповідно до фігурки звірів та позначити цифрою кількість балів Написи, клей
16 З’єднати основні деталі гри та полакувати її Гвинт, гайка, шайби, лак, кісточка

Технологічна картка на виготовлення дрібних деталей (фігурки звірів) настільної дитячої гри «Перегони в зоопарку»  

   

№ п.п. Послідовність операцій Інструменти і пристрої
1 Розмітити та випиляти заготовки в кількості 9 штук Кутник, лінійка, олівець, ножівка
2 Перевести рисунок  звірів на заготовку копіювальний папір, олівець або кулькова ручка
3 Зробити отвори в заготовці для пилочки
при випилюванні внутрішніх контурів
Тонке шило з ручкою або невеликий дриль з діаметром свердла 2мм
4 Випиляти заготовку по розмічених рисках із внутрішнього контуру потім із зовнішнього Лобзик, пилочка, розпилювальний столик
5 Зачистити деталі та підігнати шипи для з’єднання Напилок або надфілі,наждачний папір
6 Наклеїти  рисунки звірів на заготовки та розфарбувати їх Клей, фарби або олівці
7 Полакувати деталі   
(фігурки звірів)
Лак, кісточка або тампон
 • Взяти заготовку. Розмітити габаритні розміри
 • Розмітити основу виробу за ескізом
 • Зачистити, пошліфувати поверхню основу виробу
 • Зачистити, пошліфувати
 • торці основи виробу
 • Просвердлити по центру отвір
 • Полакувати основу виробу
 • Закріпити на клею фігурку ведмедя на основі виробу
 • Розмітити та розпиляти рейки
 • Випиляти пази для кріплення фігурок звірів
 • На рухомому кругу розмітити
 • Сектори. Розмітити та просвердлити по центру деталі отвір
 • Розфарбувати сектори у кольори веселки
 • Полакувати рухомий круг
 • Закріпити на клею фігурки звірів у секторах на круглій основі
 • Перенести рисунок звірів на заготовку
 • Випиляти звірів по розмічених рисках
 • Зробити отвори в заготовці для випилювання внутрішніх контурів
 • Випилювання внутрішніх контурів звірів
 • Лакування фігурок звірів
 • З’єднати всі деталі гри
 • Перевірка виготовленого виробу
 • Виріб готовий до використання

Економічні розрахунки

1. Розрахунок витрат матеріалів (М)

Матеріали Ціна (за 1 кг, м, шт.) (грн..) Витрати матеріалів Вартість витрат
Деревина 600 грн. за 1 м.куб. 0.0002656 м. куб. 0.16 грн.
Наждачний папір 42 грн. за 1м.кв. 100 см.кв. 0.42 грн.
Лак прозорий 34 грн. за 1кг. 50г 1.7 грн.
Клей полімерний універсальний 80 грн. за 1кг 20г 1.6 грн.
Фанера 80 грн. за 1 м. кв. 0.56 м. кв. 44.32 грн.
Пилочки для лобзика 0.18 грн за шт. 10 шт 1.8 грн.
Разом 50 грн.

Розрахунок витрат електроенергії

Усю роботу виконував удень, тому не враховую витрати електроенергії на освітлення. Електрифікованих знарядь праці  ( споживачів електроенергії ) не застосовував. Тому вартість спожитої електроенергії рівняється 0.0грн

3. Розрахунок витрат на оплату праці (В)

Оплата працівника 3-го розряду складає 14 грн. за годину.

Прирівнюємо працю учня до працівника 3-го розряду.

О –умовна оплата праці робітника за 1 год. = 14 грн./год;

Ч – час, витрачений на виготовлення виробу = 8 уроків = 45 хв х 8 = 6 год;

В – витрати на оплату праці (В= О х Ч) = 14грн х 6 год. = 84 грн.

4. Податок на заробітну плату (П) становить 15%, отже:

П = В х 15%:100 = 84 грн. х 15% : 100 = 12.6 грн.

5. Собівартість виробу (С)

(Собівартість виробу = матеріальні витрати + витрати на електроенергію + витрати на оплату праці + амортизаційні відрахування.)

Витрати Вартість витрат, грн.
1. Матеріальні витрати 50 грн.
2. Витрати на електроенергію 0.0 грн.
3. Витрати на оплату праці 84 грн.
Разом 134 грн.

6. Визначення величини прибутку на виготовлення виробу (П)

Прибуток становитиме 10-25% від собівартості виробу:

П = (0.1-0.25) х С = (0.1-0.25) х 134 грн = 13.4-33.5 грн.

7. Загальна вартість виробу

(Загальна вартість виробу = собівартість виробу + прибуток.)

Загальна вартість виробу = 134 + (13.4-33.5) = від 147.4 грн. до 167.5 грн.

Висновок. Проводячи розрахунки вартості матеріалів, я брав до уваги те, що настільну гру «Перегони в зоопарку» виготовлено в одиночному екземплярі. За масового виробництва виробу затрати на матеріал будуть дещо зменшені за рахунок оптової їх закупівлі, але при цьому підвищені витрати на амортизаційні відрахування, які є мізерними для одного виробу.

У кінцевому результаті ціну готового виробу принципово не змінено.

Проаналізувавши цінову політику подібного інвентарю, а також ураховуючи технічні якості та функціональність моєї іграшки, я вважаю, що загальна вартість виробу є нормально допустимою.

Екологічна оцінка виробу

Виготовлений мною виріб може знайти широке застосування, а значить відбуватиметься контакт з людиною та навколишнім середовищем. Через це для мене стало одним із важливих завдань проведення екологічного аналізу власного виробу.

Деталі виробу я виготовив з екологічно чистих, не шкідливих для здоров’я матеріалів -  натурального дерева та деревинні матеріали (фанера).

Таким чином із точки зору екологічної безпеки можна стверджувати, що процес виготовлення та експлуатації іграшки не завдасть шкоди у  навколишньому середовищі, порушень у життєдіяльності людини, тваринного та рослинного світу.

Отже, настільна іграшка «Перегони в зоопарку» мого виробництва справедливо можна назвати екологічно чистим продуктом.

Маркетингове дослідження

Проаналізувавши асортимент аналогічної продукції на ринку, я визначив, що на подібні іграшки  є попит. Їх реалізують у магазинах «Сувініри», місцевому базарі та Інтернет-магазинах.

Ціна залежить від виду використаних матеріалів, розмірів, дизайну, якості, обсягу роботи, виду оздоблення та коливається, починаючи від 180грн до 600грн і більше.

Моя іграшка є оригінальною, виготовлена ручним способом з екологічно чистих матеріалів, в одному екземплярі.

До того ж дерево – дуже міцний матеріал, його не можна пом’яти і розбити. Такі іграшки не залежно догляду переходять від одного покоління до іншого.  Я вважаю, що на мою іграшку буде попит.

Для інформування покупців можна створити рекламну листівку, на якій розмістити фотографію виробу з описом. Цю листівку можна розмістити в Інтернеті чи друкованих періодичних виданнях.

Маркетингова картка іграшки «Перегони в зоопарку»

Настільна гра «Перегони в зоопарку»
Розмір 500 х500 х 220 мм
Виготовлена з фанери та деревини.
Використана техніка оздоблення:
покриття поверхні виробу шаром прозорого лаку.
Виконали -  учені 5 класу
Баратівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської області
Ново бузького району
Кригін Артем та Носич Антон
Керівник – учитель трудового навчання вищої категорії
Бєлоусов Іван Васильович

Рекламний проспект

Якщо необхідно подарувати подарунок, здатний приємно здивувати винуватця свята, розважити  і одночасно прикрасити його інтер’єр, то моя іграшка прекрасно впорається з цією задачею.

Замовити настільну гру «Перегони в зоопарку» для себе чи в подарунок ви можете за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, село Баратівка, Баратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Підведення підсумків роботи над творчим проектом

Реалізація кожного творчого проекту приносить мені неабияку насолоду та покращує мої практичні вміння та навички. Саме так було й цього разу. За творчою практичною діяльністю непомітно сплинув час. І мені знову спало на думку:недаремно люди говорять, що якщо тобі подобається те, чим займаєшся, то час в такому випадку ти не помічаєш. А тим паче проблема, яку я поставив перед собою на початку виконання проекту, завжди є надзвичайно актуальною! Адже я виготовив іграшку, призначену  для розвитку, розваги й виховання як дітей, так і дорослих.

Мета реалізації мого проекту полягала в тому, щоб на основі отриманих на уроках трудового навчання знань, набутих умінь виконання основних технологічних операцій і навичок роботи з різними конструкційними матеріалами, інструментами й обладнанням, а також використовуючи власний життєвий досвід та враховуючи потреби, сконструювати і виготовити рухому дерев’яну іграшку. Що я успішно, на мій погляд, і зробив.

За допомогою різноманітних методів досліджень було з’ясовано, які конструктивні особливості й технологічні вимоги необхідно врахувати під час створення власної конструкції виробу. Користуючись різноманітними інформаційними джерелами, я підготував історико - технологічну довідку про об’єкт проектування.

Один із важливих етапів проекту – це визначення та детальний аналіз виробів-аналогів різних іграшок, що було фундаментом для мого майбутнього проекту. Адже багато з того, що я опрацював, виявилося для мене новим і поглибило мої загальні знання.

Захопливим процесом для мене стало створення клаузули майбутнього виробу, а також розробка на її основі конструкторсько-технологічної документації, зокрема ескізу для виготовлення виробу.

Важливим для власного досвіду вважаю також вдалий підбір конструкційних матеріалів, що відповідають заявленим для мого виробу вимогам, а також інструментів і обладнання, необхідні для роботи. Адже я усвідомлював, що від того, наскільки вдало реалізую конструкторський етап, залежатиме зовнішній вигляд мого виробу. Під час технологічного етапу проекту я визначив і застосував у певній послідовності доступні технології обробки конструкційних матеріалів: ручну обробку деревини (пиляння, свердління отворів, обпилювання, шліфування та оздоблення лакофарбовим матеріалом).

Виготовлення цього виробу є екологічно чистим. Використовувані фарби, клей надають можливість застосовувати їх у житлових та шкільних приміщеннях.

Виконуючи проект, мені вдалося врахувати й оптимально поєднати технологічні вимоги до виробу, час, відведений на його виконання, і необхідні знання та вміння. Здійснити економічні розрахунки собівартості та прибутку виготовленого виробу, я дійшов висновку, що мій виріб є конкурентоспроможним та може мати свого споживача.

Маю надію, що виготовлена іграшка виправдає мої сподівання та стане справжнім вірним і надійним помічником у виховній роботі. Я задоволена своєю працею, оскільки мені вдалося досягти поставленої мети.

Список використаної літератури

 1. Адамчук В.Є. Трудове навчання. 7-9 класи. Технологія оздоблення виробів   геометричним різьбленням (варіативний модуль). – Х. : Вид-во «Ранок», 2012
 2. Бербер В.В. Контроль навчальних досягнень учня у процесі проектно-технологічної діяльності // Трудова підготовка у закладах освіти. – 2003. - №3. – С. 21-25.
 3. Бойчук В.М. Класифікація видів різьблення деревини // Науковий вісник Чернігівського університету: Збірник наукових праць. – Чернігівців:Рута. 2003. – Вип. 181: Педагогіка та психологія. – С. 8-14.
 4. Коберник О. Дидактичні основи сучасного уроку трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №2. – С.3-7.
 5. Коберник О.М., Терещук А.І. Технології, 10 клас. – К. : Літера ЛТД, 2010.
 6. Коберник О.М., Сидоренко В.К. Методика навчання учнів 5-9 класів  проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металів: навчально-методичний посібник / - Умань, 2004.
 7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології
 8. Навчання. Науково-методичний посібник. – К. : А.С.К., 2005.
 9. Трудове навчання в школі. – 2014. - №1.2.8.9.
 10. Трудове навчання. – 2009. - №11.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика