Оголошення

Проект "Гетьманська булава"

| nikolay
Проект "Гетьманська булава"
Автор роботи:
Швець Олексій
Керівник проєкту:
Бєлоусов Іван Васильович
Навчальний заклад:
Баратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Клас:
7

Автор навчального творчого проекту з трудового навчання на тему "Гетьманська булава" вивчає історію виникнення булави, розглядає значення цього предмета в історії та народній творчості, а також намагається створити булаву власноруч.

Докладніше про роботу:

У процесі творчого проекту з трудового навчання про виготовлення булави учень дає історико-технологічну довідку про об’єкт проектування, робить аналіз виробів-аналогів і проводить пошук варіантів їх удосконалення, дає обгрунтування виробу кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведених досліджень.

У ході дослідницькой роботи і проекту з трудового навчання на тему "Гетьманська булава" було продемонстровано, як можна виготовити гетьманську булаву самостійно. Усі етапи роботи над виробом зафіксовано у технологічній карті виготовлення булави, де можно ознайомитися зі списком необхідних матеріалів та фотографіями процесу роботи і готового продукту.

Зміст

Вступ
1. Організаційно-підготовчий етап.
1.1. Визначення проблеми, яка спонукає до виконання проекту.
1.2. Постановка мети і завдань творчого проекту.
1.3. Міні-маркетингові дослідження, спрямовані на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення.
1.4. Історико-технологічна довідка про об’єкт проектування.
1.5. Аналіз виробів-аналогів і пошук варіантів їх удосконалення.
1.6. Обгрунтування виробу кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведених досліджень.
2. Конструкторський етап.
2.1. Клаузура виробу.
2.2. Опис зовнішнього вигляду й конструкції проектної моделі.
2.3. Розробка конструкторсько-технологічної документації.
2.4. Підбір конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання, необхідного для роботи.
3. Технологічний етап.
3.1. Організація робочого місця і дотримання техніки безпеки.
3.2. Еволюція об’єкта проектування.
3.3. Визначення оптимальної технології виготовлення проектованого виробу та складання технологічної послідовності його створення.
4. Заключний етап.
4.1. Економічні розрахунки.
4.2. Екологічна оцінка виробу.
4.3. Маркетингове дослідження.
4.4. Рекламний проспект.
4.5. Підведення підсумків роботи над творчим проектом.
4.6. Підготовка до презентації проекту.
Список використаної літератури

Вступ

Творче ставлення до праці – важлива риса сучасної людини. Можна навчитися чітко й правильно відтворювати вироби, бездоганно виконувати оздоблення, які вже десь бачив. Це не так складно. Набагато складніше опанувати мистецтво, розвинути смак, засвоїти традиції. Інакше кажучи, перейти від ремесла до творчості.

На заняттях технічних видів праці учні нашої школи відчувають себе не просто виконувачами роботи, а її творцями.

Ми не просто виконуємо роботу, запропоновану вчителем, а самі ставимо перед собою завдання, які збуджують творчу думку, розвивають технічне мислення і конструкторські здібності. Тому наша праця є цікавою й ми отримуємо задоволення не лише від результату, а й від самої роботи.

Усі наші задуми втілюються у творчих проектах. Такий вид роботи дає змогу самостійно обрати об’єкт праці, створити його у своїй уяві, відобразити у вигляді ескізу, розробити конструкцію та технологію виконання і виготовити виріб за власним задумом. Тільки так можна відчути себе творцем.

У процесі розробки та виконання проектів кожен учень стає активним і самостійним. Під час пошуку необхідної інформації з’являється бажання поповнювати й удосконалювати здобуті знання і вміння, аналізувати, контролювати та оцінювати результати власної діяльності.

Метою мого проекту є виготовлення гетьманської булави.

Для досягнення цієї мети ставлю перед собою такі завдання:

 • ознайомитися з моделями-аналогами та проаналізувати їх ;
 • вивчити додаткові джерела інформації, які допоможуть досконаліше виконувати поставлені завдання;
 • сконструювати та виготовити виріб;
 • провести випробовування виробу.

У результаті роботи я планую виготовити булаву, яка є необхідним атрибутом мого костюма, а також стане зразком для вивчення варіативного модуля «Технологія токарної обробки деревини».

Разом з цим я зроблю пояснювальну записку до творчого проекту. Цей документ буде слугувати навчальним посібником для учнів, які створюватимуть нові проекти.

Обов’язковим атрибутом, символом влади та гідності в українських гетьманів слугувала булава.

Під час підготовки новорічної програми мені дісталася роль гетьмана.

Для більш реального відтворення образу та історичного факту, мені потрібною стала гетьманська булава.

Щоб цього досягти, не варто витрачати кошти, адже багато речей, потрібних нам у побуті, можна зробити власними руками.

Саме в цей час ми вивчаємо варіативний модуль «Технологія токарної обробки деревини». Програмою модуля передбачено ознайомлення з одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва – токарством. У процесі вивчення модуля ми ознайомилися з прийомами і навичками, які є характерними для традиційних художніх промислів. Теоретичні і практичні заняття передбачають залучення учнів до творчої діяльності: вибір об’єкта виготовлення, самостійний вибір конструкції виробу, обґрунтування виробу, нескладні економічні розрахунки і пропозиції щодо здешевлення виробу, планування різних видів робіт, підвищення якості та продуктивності праці.

Виготовляти виріб передбачається у ході проектно-технологічної діяльності. Як результат роботи над змістом модуля, я маю виконати проект.

Тому в мене виникла чудова ідея – виготовити гетьманську булаву, за яку я отримаю оцінку за вивчення модуля і яку я використаю як доповнення до мого новорічного костюма. Разом з тим, мені хочеться ефективно його оздобити й отримати насолоду під час роботи.

Вирішивши виготовити гетьманську булаву, я поставив перед собою таку мету й завдання реалізації творчого проекту.

Мета : на основі набутих на уроках трудового навчання вмінь і навичок роботи з різними конструкційними матеріалами, інструментами й обладнанням, а також використовуючи життєвий досвід і врахувавши особисті потреби, сконструювати та виготовити гетьманську булаву.

Відповідно до поставленої мети визначаю завдання реалізації проектної роботи:

 • за допомогою різноманітних методів досліджень (спостереження, інтерв’ювання, опитування ) з’ясувати, які конструктивні особливості й технологічні вимоги необхідно врахувати під час
 • створення власної конструкції булави;
 • користуючись різноманітними інформаційними джерелами (журналами, книгами, мережею Інтернет), підготувати історико-технічну довідку про об’єкт проектування;
 • розробити конструкторсько-технологічну документацію для виготовлення виробу, підібрати конструкційні матеріали, інструменти й обладнання, необхідні для роботи
 • Підібрати  декілька моделей-аналогів гетьманських булав і  проаналізувати їх за визначними показниками якості;
 • Визначити технологічну послідовність і виготовити проектований виріб, а також поглибити знання й удосконалити на практиці власні вміння та навички;
 • Зробити економічні розрахунки собівартості та прибутковості виготовленого виробу, а також дати йому екологічну оцінку;
 • Придумати рекламу виготовленому виробу й підбити підсумки роботи над творчим проектом.

Міні-маркетингові дослідження, спрямовані на вибір об’єкта проектування та доцільність його виготовлення

Для того щоб створений власноруч виріб був насправді реальним, функціональним і практично корисним, важливо детально продумати конструктивні особливості й технічні вимоги, які потрібно врахувати під час створення моделі булави. Отож, узагальнивши результати проведеного дослідження, я дійшов висновку, що під час проектування власного виробу мені необхідно врахувати такі конструктивні й технологічні особливості моєї моделі:

 • доступність і дешевизна матеріалів для виготовлення ;
 • легкість у виготовленні ;
 • простота конструкції ;
 • безпечність у використанні ;
 • міцність і надійність у кріпленні та з’єднанні деталей ;
 • зручність і простота у використанні.

На мою думку мій виріб, який я схотів виготовити для даного технічного проекту у даний час є найбільш актуальним.

Історико-технологічна довідка про булаву

    

Булава (прасл. – гуля, грудка ) – холодна зброя, ударно-роздроблювальної дії, символ влади у деяких країн, один з козацьких клейнодів.

1. Стародавня холодна зброя, відома з найдавніших часів у багатьох народів. Була на озброєнні у Римі, країнах середньовічної Європи та Київській державі. З появою вогнепальної зброї поступово вийшла з ужитку.

2. Символ влади в українців, поляків, турків та інших народів.

3. У допетровські часи в Росії – відзнака воєвод та інших високо посадовців. Прикрашені дорогоцінним камінням золоті булави входили до складу царського парадного вбрання – «Великого Наряду».

4. Один з українських козацьких клейнодів:
а) символ влади гетьмана України;
б) символ влади полковника;
в) символ влади кошового отамана Запорозької Січі.

Булава складається з дерев’яної чи металевої ручки завдовжки 0,5-0,8 метрів, до якої кріпиться металева або дерев’яна чи кам’яна куля 10-15 сантиметрів у діаметрі. Булаву прикрашали коштовним камінням.

Полковнича булава замість кулі мала кілька металевих пластин – «пер», тому й називалася ще «перначем».

Булава була зброєю як контактного типу (для застосування в ближньому бою), так і метального типу (булавою з короткою рукояткою досвідчений воїн міг поразити ворога на відстані до 50 метрів).

булава 1

Булава являється досить логічним розвитком палиці.  Перші булави з кам’яною головою появилися в неоліті, з металевою – в бронзовому віці. Ця зброя характерна для Стародавнього Сходу. В античному світі вона застосовувалася мало; у римлян булава (клава) почала застосовуватися лише у ІІ столітті. В середні віки булава існувала на мусульманському Сході, в Західній Європі (з ХІІІ століття).

Булава отримала широке розповсюдження в багатьох країнах у ХІІІ – ХYІІ століттях, та поступово втратила бойове значення і стала символом влади воєводів.

До ХІХ століття вона слугувала символом влади і гідності у турецьких пашів, польських і українських гетьманів. У козаків збереглася до початку ХХ століття під назвою насеки, як приналежність станичних і селищних отаманів. В ХХ столітті слугує знаком відзнаки Маршалів Польщі.

Після появи металевих обладунків на вершині у вигляді стальної кулі уже не могла достатньо успішно наносити пошкодження воїнам, тому до неї стали або приливати  металеві ребра (кігті або пір’я), отримуючи таким чином пернач(шести пер), або вкручуючи в голову гострі шипи (морген штерн) – ранкова зірка.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза

Булава (толкование)

Так называется деревянная или металлическая палка, с весьма разнообразно украшенным шаром, или яблоком, на конце, некогда служившая военным оружием – палица, а впоследствии – жезл правления у гетманов польских и запорожских казаков. Булавы разделялись на большие, малые и перначи, или шестоперы (тоже жезл полковничий), и, как знак достоинства, представляли то же, что ныне фельдмаршальский жезл.

Булава, издавна принятый знак власти польских гетманов, малороссийским гетманам была дарована впервые польским королем Стефаном Баторием, который этим знаком желал их уравнять с литовскими коронными. Обыкновенная гетманская булава представляла орехового или другого дерева палку, длиною ¾ аршина, с серебряным вызолоченным шаром (или шарообразным восьмигранником), убранным бирюзой, изумрудом, жемчугом или др. драгоценными камнями; другой конец булавы обделывался в серебряную, большей частью узорчатую оправу.

На булаве часто вырезывалась фамилия владельца и пожаловавшего ее или какое-либо изречение из Св. Писания, нередко герб (у Самуйловича). В 1649 г. Польский король пожаловал Хмельницкому булаву всю из серебра, а булава от турецкого султана была вся осыпана жемчугом и драгоценными камнями. По принятии Малороссии в подданство, малороссийские гетманы стали получать булаву, как бунчуки и знамена, из Москвы.

булава 2 

Официальный портрет гетмана Богдана Хмельницкого с  булавой – символом гетманской власти 

 

Алексей Михайлович через ближнего Бутурлина послал первую булаву Богдану Хмельницкому, всю из серебра, с надписью 1654 и своим вензелем, «для того благополучно благочестивому воинству и всем людям начальствуешь, гордящихся на православие и непокоривых да того себе смириши; воинство ж твое благочестивое яко же доныне добре устраивал еси, сице да и прочее время сим пресветлые его Царские державы знанием, булавою тако смотрели вне управляти возможеши».

Иногда булава делались и длинее обыкновенного и служила вместо палки; с такою булавою был представлен Голицыну арестованный в церкви Самуйлович. Вместе с булавою гетманы для доходов получали ранговые имения, называвшиеся булавинскими. От гетманских булав меньшим размером отличались булавы-перначи, или шестоперы (шесть граней в голове), которые носили за поясом полковники.

У запорожских атаманов большие булавы делались из серебра, а малые – из железа. На Дону и на Запорожье пернач посылался путешественникам в знак защиты (Salt conduit). К булавам принадлежат также донские насеки, или трости. В 1704 г. Петр Великий пожаловал донскому атаману, казакам и всему войску насеку, которую по указу царя должно сделать «из простого дерева, толсую, длиною в полтретья аршина, и  выписать краскою на ореховый цвет Ивану Петрову… и на той насеке наверху, на оправе вырезать так: Насека Войска Донского 1704 года».

Екатерина ІІ в 1776 г. Прислала Алексею Иловайскому большую булаву (насеку) и обыкновенную – обе с надписями. Насека – деревянная, 2 ¼ аршина длины, голова из двух стиснутых вместе серебряных шаров, наверху – два крестообразно помещенных черных орла. Булава же из черного дерева, длиною 1 аршин, с круглым серебряно-вызолоченным наконечником. Булава в торжественных случаях выносилась войсковым есаулом.

Считается, что булава – это первейшее оружие наших предков ударно-дробящего действия. Она произошла от примитивной деревянной дубины, усиленной навершием из массивного камня. Навершие не всегда было шаровидной формы. Зачастую для усугубления разрушительной мощи орудия оно оснащалось острыми клиньями. Эволюция булавы завершилась заменой металлом всех ее составляющих и появлением церемониальных булав-символов власти и величия. В наши дни своеобразной разновидностью этого самобытного вида оружия являются деревянные дубинки «миротворческого» назначения.

Виды булав по типу конструкции: простые, выполненные из дерева, резины или кости в зависимости от цели их применения; составные, как правило, представляющие собой деревянную рукоять с массивным металлическим либо каменным навершием;  подвижные булавы, навершие которых усилено шипами и соединено с рукоятью металлической цепью; цельнометаллические, тяжелые булавы с острыми шипами и ребрами, мощной разрушительной силой, способные противостоять противнику с мечом и облаченному в любые доспехи; церемониальая булава, украшенная драгоценными металлами и самоцветами, воплощение могущества и силы ее держателя. Пернач – одна из разновидностей составной булавы, навершие которой усилено металлическими пластинами (перьями).

Самые первые модели перначей были длиной чуть более 62 см и имели треугольные ребра навершия весом до 400 гр. Впоследствии перначи увеличили свой вес до 2.7 кг. Их основание имело специальные резьбы для удобства фиксации пальцев рук, а количество перьев навершия выросло до шести, что и дало шестоперам  свое название.

Булава – древнейшее оружие, олицетворение мужской силы и безоговорочной власти, с помощью которого на Руси завоевывались целые города.

Церемониальная булава – булава (похожее на дубину оружие с выступами для разбивания лат), которая используется как символ власти. Символическое значение приобрела в Средние века, когда булава служила оружием охранников и телохранителей.

Так как булава отождествлялась в Англии с королевской властью, после установления протектората Кромвеля она была принята палатой общин в 1649 году в качестве церемониального символа и стала важной эмблемой права парламента управлять страной.

В османской Турции – должностной символ паши, на Украине – символ власти казацкого гетмана. В ХХ веке использовалась как символ звания маршала Польши.

В нынешнее время этот сувенир имеет символический смысл. Ее дарят лидерам управленцам, амбициозным и сильным людям.

Это отличный подарок для иностранных туристов, ведь деревянная боевая булава – неотъемлемый элемент древней Украины.

Такой подарок станет прекрасной возможностью подчеркнуть лидерские качества мужчины, польстить его самолюбию и выразить свое уважение.

Аналіз виробів–аналогів і пошук варіантів їх удосконалення


п/п
Моделі - аналоги

Опис моделі

Надійний в експлуатації Зручний у користуванні Простий у виготовленні Виконує свої  функції Має естетичний і оригінальний вигляд
1

булава 4

Дерев’яні дубінки «миротворчого» призначення. Прості, виконані з дерева, гуми або кістки в залежності від мети  їх застосування.

+ + + - -
2 булава 5

Складні, як правило виготовлені з дерев’яної ручки та масивної голови з металу або каменю

+ + - - -
3 булава 6

Рухома булава, голова якої зміцнена шипами і з’єднана з рукояткою металевим ланцюгом

+ - + - -
4

булава 7

Металеві важкі булави з гострими шипами і ребрами, великої руйнівної сили. Пірнач – один з різновидів складної булави на голові якої металеві пластини (пір’я).

+ + - - +
5

булава 8

Церемоніальна булава ( сувенірна) виготовляється здерев твердих порід і складається з ручки до якої кріпиться куля. Вона декорується дорогоцінними металами,дорогоцінними каменями, бісером.

+ + - + +

Обгрунтування вибору кращої ідеї для реалізації проекту на основі проведених досліджень

Аналізуючи моделі-аналоги я звернув увагу на те, що булави в основному, мало чим відрізняються одна від одної. Різниця лише в тому, що ручці або основній частині надають декоративного вигляду. Форму і вид булави    змінювали з розвитком суспільства. Голова не завжди була куле видної форми. Для збільшення руйнівної сили зброї, булава мала гострі клини. Еволюція булави завершилася заміною металом усіх її складових і появою церемоніальних булав – символом влади і величі.

Булави виготовляють із різного матеріалу: заліза, дерева, гуми, кістки та комбіновані.  

На основі проведених мною аналізу літератури й ресурсів мережі Інтернет, а також реальної потреби,  я вирішив, що найкращою ідеєю для реалізації мого проекту буде виготовлення гетьманської булави на основі моделі №5.

Для того щоб створений власноруч виріб був насправді робочим, функціональним і практично корисним, а також для надання в цілому моєму проекту новизни й творчого характеру, я вважаю, що мені вкрай важливо детально продумати конструктивні особливості й технологічні вимоги до майбутнього виробу. У цьому мені допоміг детальний аналіз конструкцій виробів-аналогів різних видів булав, які я взяв за основу під час створення свого виробу.

Об’єднуючи всі зазначені вище конструкційні елементи й переваги в одне ціле, я  хочу виготовити церемоніальну, гетьманську булаву.

Клаузура виробу

булава 9

Клаузура – ( лат. запирати )  Первісна, попередня ідея просторової теми, художнього образу споруди певного функціонального призначення або містобудівного утворення.

Виконується у вигляді графічного почерку для подальшої роботи над проектом.

Виконання ескізного проекту, ескіз-ідея на задану тему.   

Опис зовнішнього вигляду й конструкції проектної моделі

Отож, я вирішив виготовити гетьманську булаву, яка призначена для доповнення мого театралізованого образу на новорічному святі. Крім того за бажання,її можна використати як подарунок,здатний приємно здивувати оточуючих і одночасно прикрасити інтер’єр.

Оскільки мій виріб належить до сувеніру, то й основним конструкційним матеріалом я обрав деревину.

Булава буде складатися із двох видимих основних частин:

 • Основна частина ( голова ) – невеличка куля 10-15 см у діаметрі із клиноподібними шипами симетрично розміщеними по всій кулі. Виготовлена основна частина з дерева.
 • Ручка у формі стержня виготовлена з дерева, орієнтовні габаритні розміри 0.4-0.5метра. На кінці ручки дерев’яна куля 25-30 міліметрів у діаметрі.

Технології обробки, які я планую застосувати у виготовленні виробу, такі: точіння на токарному верстаті для обробки деревини, пиляння деревини ножівкою, лобзиком, обпилювання напилками й рашпілями, шліфування шліфувальною шкуркою, свердління,  полірування. Для оздоблення свого виробу використаю бісер, вирізання візерунків та триразове покриття прозорим лаком.

Розробка конструкторсько-технологічної документації

Ескіз булави: 1 – основа; 2 – ручка; 3 – шипи.

булава 10

№ п/ п Назва Кількість деталей Матеріал Розміри, мм
1 Куля 1 Деревина R50-75
2 Ручка 1 Деревина 400-500х30
3 Шипи 12 Деревина 20х25

Підбір конструкційних матеріалів, інструментів та обладнання,    

необхідних для роботи

Конструкційні матеріали

Багаті ліси на території України сприяли поширенню деревини як конструкційного матеріалу. Вона міцна й пружна, має високі декоративні властивості, відносно легко обробляється ріжучими інструментами.

Деревина як конструкційний матеріал має комплекс властивостей. Деякі породи мають подібний набір властивостей. Породою деревини називають біологічний вид дерева.

Для нас корисною є інформація про декоративні, фізичні та механічні властивості.

Декоративні властивості визначають вибір деревини та є своєрідним доповненням до оздоблення. Сюди відносять колір, текстуру та фактуру.

Колір деревини вказує на склад світлового потоку, відбитого деревиною. Він залежить від породи , умов росту, віку дерева.

До світлих, майже білих порід відносять липу, клен, осику. З рожевим відтінком деревина берези, вільхи, буку. Після нанесення лаку така деревина набуває рожево-коричневого відтінку. До темних порід відносять горіх, дуб, сливу.

Текстура деревини – це характер рисунку волокон деревини на зрізі. Текстура різних порід дерева дуже різноманітна: у липи, вільхи, берези, клена – майже непомітна, а в горіха, ясеню, сосни, смереки – чітко виражена.

Фактура деревини – здатність спрямовано відбивати світловий потік, від чого вона буває матовою або блискучою.

Для різьблення якнайкраще підходить липа, її деревина піддається всім видам різьблення.

Якщо немає можливості заготувати деревину липи, її можна замінити осикою, вільхою, тополею.

Для виготовлення мого виробу було використано деревину тополі.

Тополя – заболонна порода. Найбільш поширеними породами є біла тополя (срібна),чорна тополя (осокір), пірамідальна тополя (італійська) і канадська тополя. Деревина тополі м’яка, легка, однорідна, майже не дає тріщин під час висихання. Текстура має чітко виражений рисунок. Тополя легко піддається обробці.

Для виготовлення шипів було використано деревину з ясеня.

Цю деревину легко обробляти, за невеликої ваги вона міцна, її добре склеювати, має гарні малюнки текстури і добре сприймає різні види оздоблення. За ступенем міцності ясень відносять до твердої породи.

Ясень – тверда і міцна порода, використовують для виготовлення рукояток інструментів, пристосувань, спортивного інвентарю. Це матеріал для токарних робіт. Вироби з нього міцні й довговічні.

Для з’єднання деталей (голови та шипів) використано полімерний універсальний клей.

Для оздоблення виробу був використаний прозорий лак.

Вимоги до матеріалів:

 • можливість виконувати роботу в умовах шкільної майстерні;
 • недорогі та легкодоступні;
 • міцність і надійність;
 • нешкідливі для здоров’я та навколишнього середовища.

Інструменти та обладнання

 • Контрольно-вимірювальні

булава 11

Лінійка, кутник, косинець, кронциркуль, циркуль, транспортир, складаний метр, рейсмус

 • Різальні для токарної обробки деревини

булава 12булава 13булава 14

Напівкругла стамеска – рейєр, плоска токарна стамеска – косяк (мейсель), плоска стамеска (канавочник) з прямим лезом, плоска стамеска (канавочник) з напівкруглим лезом, відрізний різець для деревини твердих порід, відрізний різець для деревини м’яких порід.

Вертикально-свердлильний настільний верстат 2М112, токарний верстат СТД-120М

Організація робочого місця і дотримання техніки безпеки

При виготовленні виробу потрібно організувати робоче місце для виконання відповідних робіт.

При організації робочого місця потрібно керуватися наступними правилами:

 • на робочому місці не повинно бути нічого зайвого;
 • кожен предмет потрібно класти на своє місце;
 • інструменти якими доводиться користуватися частіше потрібно класти ближче, а  якими рідше кладуть дальше;
 • розміщувати предмети потрібно таким чином, щоб місце їх розміщення відповідало природним рухам рук (предмети які беруться лівою рукою – зліва, а предмети які беруть правою рукою – справа);
 • креслення, технологічні картки і іншу учбово-технологічну документацію розміщують на спеціальних підставках;
 • заготовки і готові деталі не повинні захаращувати робоче місце.

При цьому треба врахувати такі фактори:

 • освітлення;
 • вентиляцію;
 • засоби пожежної безпеки;
 • знання правил техніки безпеки;
 • наявність сміттєзбірників.

Еволюція об’єкта проектування
1. Виготовлення основи.
2. Виготовлення ручки.
3. Виготовлення шипів.
4. Складання виробу.
5. Оздоблення виробу.

Визначення оптимальної технології виготовлення проектного виробу та складання технологічної послідовності його створення

Мною була визначена така оптимальна технологічна послідовність процесу виготовлення булави. Розглянемо її детальніше:

булава 15

Технологічна картка на виготовлення гетьманської булави

Поопераційні ескізи Послідовність роботи Інструменти

1

булава 16

Розмітити заготовку за розмірами

Лінійка, олівець, кутник

2

булава 16

Випиляти заготовку

Ножівка

3

булава 17

Розмітити на торцях заготовки центри

Лінійка, олівець

4

булава 18

Простругати заготовку

на шести або

восьмигранник

Рубанок

5

булава 19

Наколоти (накренити) центри на торцях

Шило (кернер)

6

булава 20

Обпиляти один торець

під тризуб

Ножівка

7

булава 21

Закріпити заготовку на токарному верстаті за допомогою тризуба

Ключі гайкові

8

булава 22

Виконати попереднє

точіння

Рейєр

9

булава 22

Проточити орієнтири (маячки)

Канавочник, штангенциркуль

10

булава 23

Виконати чорнове

точіння

Рейєр,лінійка, штангенциркуль

11

булава 24

Виконати чистове

точіння

Косяк, лінійка, штангенциркуль

12

булава 25

Намітити рисками

довжину тіла булави та довжину виробу

Лінійка, косяк, відрізний різець, штангенциркуль

13

булава 26

Підрізання торців тіла  і торці ручки

Відрізний різець, штангенциркуль

14

булава 27

Виконати

чистове  точіння

Рейєр, косяк, штангенциркуль

15

булава 27

Зняти фаски

Косяк

16

булава 28

Прошліфувати виріб

Шліфувальна

шкурка

17

Зняти виріб із верстата

18

булава 29

Зрізати шийки, що залишилися

стамеска

Технологічна картка

на виготовлення шипів для гетьманської булави

булава 30булава 31булава 32булава 33

11 З’єднати шипи з основою

гетьманської булави за

розміченими просвердленими  отворами

булава 34

Клей, киянка,заготовки

шипів

Економічні розрахунки

1. Розрахунок витрат матеріалів (М)

Матеріали Ціна (за 1 кг, м, шт.) (грн..) Витрати матеріалів Вартість витрат
Деревина 600 грн. за 1 м.куб. 180 см.куб. 0.11 грн.
Наждачний папір 42 грн. за 1м.кв. 100 см.кв. 0.42 грн.
Лак прозорий 34 грн. за 1кг. 25г 0.85 грн.
Клей полімерний універсальний 80 грн. за 1кг 20г 1.6 грн.
Разом 2.98 грн.

2. Розрахунок витрат електроенергії (Е): Е=P х t х B

Споживач електроенергії Потужність споживача, кВт/год (Р) Тривалість роботи, год (t) Вартість тарифу на електроенергію, грн./кВт (В) Вартість спожитої електроенергії, грн. (Е)
Свердлильний верстат 0.8 0.1 0.285 0.05грн.
Освітлення 0.1 0.5 0.285 0.02грн.
Токарний верстат 0.8 4 0.285 0.91 грн.
Разом 0.98 грн.

3. Відрахування на амортизацію (А) інструментів, обладнання, які складають 10% від їх собівартості на 1 робочу зміну (6 год): А=В:Чх0,1

Назва інструменту, обладнання Вартість інструменту, обладнання, грн. (В) Час зношення обладнання, дні (1рік – 300 роб.дн.) (Ч) Амортизаційні відрахування, грн. (А)
Стамески 20 грн. 4 год. 0.04грн
Свердла 3 грн. 0.1 год. 0.01грн
Разом 0.05 грн.

4. Розрахунок витрат на оплату праці (В)

Оплата працівника 3-го розряду складає 5 грн. за годину.

Прирівнюємо працю учня до працівника 3-го розряду.

О –умовна оплата праці робітника за 1 год. = 5 грн./год;

Ч – час, витрачений на виготовлення виробу = 5 год;

В – витрати на оплату праці (В=ОхЧ) = 5грн х 3 год. = 25 грн.

5. Податок на заробітну плату (П) становить 15%, отже:

П = В х 15%:100 = 25 грн. х 15% : 100 = 3.75 грн.

6. Собівартість виробу (С)

(Собівартість виробу = матеріальні витрати + витрати на електроенергію + витрати на оплату праці + амортизаційні відрахування.)

Витрати Вартість витрат, грн.
1. Матеріальні витрати 2.98 грн.
2. Витрати на електроенергію 0.98 грн.
3. Витрати на оплату праці 25 грн.
4. Амортизаційні відрахування 0.05 грн.
Разом 29.01 грн.

7. Визначення величини прибутку на виготовлення виробу (П)

Прибуток становитиме 10-25% від собівартості виробу:

П = (0.1-0.25) х С = (0.1-0.25) х 29.01 = 2.9-7.25 грн.

8. Загальна вартість виробу

(Загальна вартість виробу = собівартість виробу + прибуток.)

Загальна вартість виробу = 29.01 + (2.9-7.25) = від 31.91 грн. до 36.26 грн.

Висновок. Проводячи розрахунки вартості матеріалів, я брав до уваги те, що гетьманську булаву виготовлено в одиночному екземплярі. За масового виробництва виробу затрати на матеріал будуть дещо зменшені за рахунок оптової їх закупівлі, але при цьому підвищені витрати на амортизаційні відрахування, які є мізерними для одного виробу.

У кінцевому результаті ціну готового виробу принципово не змінено.

Проаналізувавши цінову політику подібного інвентарю, а також ураховуючи технічні якості та функціональність моєї булави, я вважаю, що загальна вартість виробу є нормально допустимою.

Екологічна оцінка виробу

Виготовлений мною виріб може знайти широке застосування, а значить відбуватиметься контакт з людиною та навколишнім середовищем. Через це для мене стало одним із важливих завдань проведення екологічного аналізу власного виробу.

Деталі виробу я виготовив з екологічно чистих, не шкідливих для здоров’я матеріалів -  натурального дерева.

Таким чином із точки зору екологічної безпеки можна стверджувати, що процес виготовлення та експлуатації булави не завдасть шкоди у  навколишньому середовищі, порушень у життєдіяльності людини, тваринного та рослинного світу.

Отже, гетьманську булаву мого виробництва справедливо можна назвати екологічно чистим продуктом.

Маркетингове дослідження

Проаналізувавши асортимент аналогічної продукції на ринку, я визначив, що на булаву є попит. Їх реалізують у магазинах «Сувініри», місцевому базарі та

Інтернет-магазинах «Одной улицы» повністю ручна робота наших українських майстрів із західної частини України.

Ціна залежить від виду використаних матеріалів, розмірів, дизайну, якості, обсягу роботи, виду оздоблення та коливається, починаючи від 80грн до 300грн і більше. Так булава довжиною 40 см. коштують  80 грн. або 6 доларів

Довжиною 45-50 см коштує від 100 до 320 грн. або від7 до 25 доларів, довжиною 54 см коштує 400 грн. і більше.

булава 35

В наш час цей сувенір має символічне значення. Його дарують лідерам, управлінцям, амбіційним і сильним людям. Це чудовий подарунок для іноземних туристів, адже дерев’яна бойова булава – невід’ємний елемент стародавньої України.

Моя булава є оригінальною, виготовлений ручним способом з екологічно чистих матеріалів, в одному екземплярі. Орієнтовна ціна – 31.91 – 36.26 грн.

Я вважаю, що на мою булаву буде попит. .

Для інформування покупців можна створити рекламну листівку, на якій розмістити фотографію виробу з описом. Цю листівку можна розмістити в Інтернеті чи друкованих періодичних виданнях.

Маркетингова картка булави

Гетьманська булава
Розмір 140 х135 х 30
Виготовлена з деревини.
Використана техніка оздоблення:
покриття поверхні виробу шаром прозорого лаку.
Виконав -  учень 7 класу
Баратівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської області
Ново бузького району
Швець Олексій
Керівник – учитель трудового навчання
Бєлоусов Іван Васильович

Рекламний проспект

Якщо необхідно подарувати подарунок, здатний приємно здивувати винуватця свята  і одночасно прикрасити його інтер’єр, то сувенірна булава прекрасно впорається з цією задачею. Купити булаву в Україні в дарунок чоловікові – означає визнати його авторитет. Такий подарунок стане гарною можливістю підкреслити лідерські якості чоловіка, полестити його самолюбивість і виразити свою повагу. Гетьманська булава – це відмінний подарунок чоловікові наділеного владою. Купити булаву можливо в кількох варіантах виконання для самих різних випадків: на підставці, на різьбленому щиті або у футлярі. Кожний із запропонованих майстерно виконаних моделей займе почесне місце в кабінеті свого володаря.

Замовити гетьманську булаву для себе чи в подарунок ви можете за адресою: Миколаївська область, Новобузький район, село Баратівка, Баратівська ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Підведення підсумків роботи над творчим проектом

Реалізація кожного творчого проекту приносить мені неабияку насолоду та покращує мої практичні вміння та навички. Саме так було й цього разу. За творчою практичною діяльністю непомітно сплинув час. І мені знову спало на думку:недаремно люди говорять, що якщо тобі подобається те, чим займаєшся, то час в такому випадку ти не помічаєш. А тим паче проблема, яку я поставив перед собою на початку виконання проекту, завжди є надзвичайно актуальною! Адже я виготовив булаву, призначена для мого виступу. З її допомогою я був справжнім гетьманом.

Мета реалізації мого проекту полягала в тому, щоб на основі отриманих на уроках трудового навчання знань, набутих умінь виконання основних технологічних операцій і навичок роботи з різними конструкційними матеріалами, інструментами й обладнанням, а також використовуючи власний життєвий досвід та враховуючи потреби, сконструювати і виготовити гетьманську булаву. Що я успішно, на мій погляд, і зробив.

За допомогою різноманітних методів досліджень було з’ясовано, які конструктивні особливості й технологічні вимоги необхідно врахувати під час створення власної конструкції булави. Користуючись різноманітними інформаційними джерелами, я підготував історико - технологічну довідку про об’єкт проектування.

Один із важливих етапів проекту – це визначення та детальний аналіз виробів-аналогів різних булав, що було фундаментом для мого майбутнього проекта. Адже багато з того, що я опрацював, виявилося для мене новим і поглибило мої загальні знання.

Захопливим процесом для мене стало створення клаузули майбутнього виробу, а також розробка на її основі конструкторсько-технологічної документації, зокрема ескізу для виготовлення виробу.

Важливим для власного досвіду вважаю також вдалий підбір конструкційних матеріалів, що відповідають заявленим для мого виробу вимогам, а також інструментів і обладнання, необхідні для роботи. Адже я усвідомлював, що від того, наскільки вдало реалізую конструкторський етап, залежатиме зовнішній вигляд мого виробу. Під час технологічного етапу проекту я визначив і застосував у певній послідовності доступні технології обробки конструкційних матеріалів: ручну й механічну обробку деревини (пиляння, свердління отворів, обпилювання, шліфування та оздоблення лакофарбовим матеріалом).

Виконуючи проект, мені вдалося врахувати й оптимально поєднати технологічні вимоги до виробу, час, відведений на його виконання, і необхідні знання та вміння. Здійснити економічні розрахунки собівартості та прибутку виготовленого виробу, я дійшов висновку, що мій виріб є конкурентоспроможним та може мати свого споживача.

Маю надію, що виготовлений совок виправдає мої сподівання та стане справжнім вірним і надійним помічником у роботі. Я задоволена своєю працею, оскільки мені вдалося досягти поставленої мети.

Підготовка до презентації проекту

Виконання проекту на завершальному етапі закінчується презентацією виготовленого виробу або ж усього проекту в цілому. Готуючись до захисту, подумай про його творчу форму. Можна використати одну із перерахованих форм презентації проекту

булава 36

1. Оцінювання виробу. Контроль якості виготовлення виробу.

Виміряти розміри будь-якого виробу означає порівняти його з іншим певним розміро, прийнятим за одиницю. Такою одиницею є міліметр.

Розрізняють методи вимірювання, коли розміри визначають безпосередньо за поділками вимірювального засобу. Інший метод  - візуальний або метод «світлової щілини».

У процесі виготовлення виробів із металу необхідно дотримуватися точності до десятих долей міліметра.

Для контролю перпендикулярності поверхонь, зовнішніх і внутрішніх прямих кутів використовують кутники.

Контроль складних (фасонних) поверхонь здійснюють за допомогою шаблонів.

2. План презентації виготовленого виробу або ж усього проекту в цілому.

 • Презентація (назва проекту, логотип).
 • Захист творчого проекту.
 • Реклама товару.
 • Демонстрація виробу.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика