Оголошення

Лісовий покрив – сила Землі

Дослідницька робота

1. Лісовий покрив – головна продуктивна сила Землі

Найбільшу роль у підтримці життя на землі відіграє рослинність лісів. Унаш час лісом покрито близько 3,8 млрд. га, або 30% суходолу. Розподіл лісів на планеті нерівномірний.

Вони зосереджені в середніх широтах північної півкулі й у тропічній зоні, становлячи відповідно 54% й 46% загальної лісової площі. Лісовий покрив - головна продуктивна сила Землі, енергетична база її живої оболонки - біосфери, сполучна ланка всіх компонентів і найважливіший фактор її стійкості.

Близько 90% всієї фітомаси суходолу сконцентровано в лісах. Та й функції відтворення життя вони виконують краще інших типів рослинності. Сумарна листова поверхня лісів світу майже в 4 рази перевищує поверхню всієї нашої планети.

Із цим зв'язані й високі параметри поглинання сонячної радіації й вуглекислоти, виділення кисню, транспірації, інших процесів, що впливають на формування природної обстановки.

Ліс має величезні санітарно-гігієнічні й цілющі властивості. Неоціненне й естетичне значення лісів. Ліс один з факторів підтримки рівноваги хімічного складу атмосфери, особливо в балансі трьох речовин: Оксисену, Карбону й Нітрогену. Підраховано, що 1 га лісу в рік здатний поглинути 5-10 тонн вуглекислого газу й виділити 10-20 тонн кисню. Ліси називають "зеленими легенями" планети.

Участь лісів у природному балансі Нітрогену також велика. Як відомо, листя, хвоя, шматки кори й сучки, потрапляючи в ґрунт, за допомогою бактерій поступово перетворюються в добрива.

Ліс, особливо хвойний, виділяє фітонциди, які вбивають багатьох хвороботворних мікробів, оздоровлюють повітря. Лісопарковий пояс є потужним резервом чистого повітря для міста й захистом від несприятливих вітрів, замету пилу з оточуючих місто територій.

В умовах все зростаючої урбанізації, росту населення міст й промислових центрів підсилюється прагнення людей до відпочинку на лоні природи - у лісах й інших природних зонах відпочинку. Оздоровчий ефект лісу великий і при короткочасному перебуванні у ньому: спостерігається поліпшення діяльності серця, поглиблення дихання, зниження збудливості кори головного мозку, при цьому поліпшується настрій, відновлюється працездатність.

Багато лісових масивів, у першу чергу приміські ліси, перетворилися в місця масового відпочинку. Однак наслідком прагнення дозаміського повітря став великий екологічний збиток, що наносять природі відпочиваючі.

У сферу впливу потрапляють все нові лісові території, рекреаційні навантаження ростуть, викликаючи погіршення якісного стану лісу, а в деяких випадках і його повну деградацію. Знижуються санітарно-гігієнічні, водоохоронні й ґрунтозахисні функції природних лісів, губиться їх естетична цінність.

Масштаби й причини скорочення площ лісів
по континентах, по даним ФАО й іншим джерелам

Континент Площа лісу, млн. га Швидкість скорочення, га/рік Головна причина
Азія 600 2-4 млн. вирубування, випасання худоби
Африка 730 2-4 млн. вирубування, випасання худоби
Латинська Америка 990 5-10 млн. вирубування
Північна Америка 580 40 тис. Забруднення
Європа 150 12 тис. Забруднення

Зовсім очевидно, що для лісів, більш-менш активно використовуваних для відпочинку, потрібні певні режими ведення господарства, специфічні форми організації території й регулярний контроль за їхнім станом.

Лісу належать вирішальна роль у підтримці гідрологічного режиму рік, у попередженні дефляції й ерозії ґрунтів, а також у боротьбі з посухами. З метою захисту ґрунтів від дефляції й ерозії, боротьби з посухою й підвищення врожайності сільськогосподарських культур у більших обсягах проводяться роботи із захисного лісорозведення.

Широкий розмах одержало залісення берегів рік, каналів, водойм. Лісосмуги захищають водні джерела від забруднення стічними водами з полів, служать природними фільтра.

Перейти до розділу: 2. Ліс і діяльність людини

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика