Оголошення

Висновки. Список літератури

Висновки

На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що «кожна з великих культур володіє таємною мовою світовідчуття, повністю зрозумілою лише тому, чия душа належить до цієї культури».

Точно так і з жіночими образами. Нами проаналізовано жіночі образи у творах Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Тропініна, Шевченка, Трутовського, Пимоненка, Божія, Яблонської, Дейнеки, частково Сєрова, Рєпіна, Моньє, Самохвалова, що дало змогу виділити головні аспекти формування жіночого образу у світовому та українському мистецтві.

Через протиставлення та порівняння сформованого в українському та європейському дискурсі культурного світогляду виділено основні досліджувані аспекти у доробках митців та протиставлено змалювання жіночого образу відповідно до усталеного еталону краси, особливостей культури, традицій народу.

Такі підходи допомогли виділити специфічні особливості ставлення до жіночого фактора та розподіл фемінного й маскулінного в українському та європейському духовному просторі.

Досліджено проблему ставлення до жінки, розкрито особливості естетично-етичного споглядання жіночого тіла. Часто на полотнах митців зовнішня краса тіла стає запорукою духовності жінки. Набагато повніше, з позиції розкриття психологічного конфлікту репресивної десексуалізації, тіло жінки розкрито в європейській жіночій візії.

Проведений аналіз жіночого фактора в образотворчому мистецтві ХІХ – ХХст. засвідчив поступову трансформацію традиційних уявлень про роль і статус жінки в суспільстві, переосмислення особистості жінки, її тілесних і духовних особливостей, суспільного буття, а також уявлень про жіночу красу.

Творчі здобутки українських митців, які заглибилися в сутність фемінного  в українській культурі, не лише наближають її до європейських зразків, а в деяких аспектах значно випереджають європейські тенденції, зберігаючи національну самобутність та ідентичність. Однак в мистецтві соцреалізму істинне жіноче  начало  часто губиться. Краса жінки в радянському мистецтві трактується особливим чином.

Існує іронічний жарт на тему зображення радянської красуні: “Як відрізнити на картині радянської епохи жінку від чоловіка? – Жінка в хустині”. Соцреалізм вніс помітні зміни у мистецтво, створивши нові образи, насамперед новий образ “безстатевої” жінки, жінки-активістки, трудівниці, яка своє основне призначення бачить у допомозі державі, суспільні цінності ставить на перше місце.

Список використаних джерел

 1. Амшинська А., Василь Андрійович Тропінін, Искусство. - М, 1970.
 2. Бєлова О.Ю. Історія мистецтв. - М.: Акваріум, 1997 р.
 3. Василий Андреевич Тропинин, Изобразительное искусство. - М, 1982.
 4. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т.– СПб.: Азбука-классика, 2004. – Т. 2 : Б–В. – 710 с..
 5. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства : в 10 т.– СПб.: Азбука-классика, 2004. – Т. 8 : Р–С. – 848 с.
 6. Гюнтер Г. Архетипи радянської культури // Соцреалістичний канон.  – [Електронний ресурс]
 7. Довгополов І.В. Розповіді про художників: 1, 2 томи. – М.: Образотворче мистецтво, 1982 р.
 8. Єпишин А. С. Людина в ранньому радянському мистецтві. Міфи та реальність. – [Електронний ресурс].
 9. Зінгер Л. С. Радянський портретний живопис 1930-кінця 1950-х років.  – М.: Образотворче мистецтво, 1989. – 320 с.
 10. Иванова Е. В. Великие мастера европейской живописи. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 728 с.: ил.
 11. Історія української культури / Іван Крип'якевич (ред.). – К.: Либідь, 1994. – 651с.
 12. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів /С.М. Клапчук (ред.), Б.І.Білик (упоряд.), В.Ф. Остафійчук (ред.). – К.: Вища школа, 2000. – 607 с.
 13. Коновалова Ж. Ф. Міф у радянській історії та культурі. – СПб.: СПбГУЕФ, 1998. – 140 с.
 14. Лосев А. Эстетика Возрождения / [под ред. З. М. Павлова]. – М.: Мысль, 1978. – 624 с.
 15. Луценко Н. А. Творчість Т. Н. Яблонської як культурний феномен. – [Електронний ресурс].
 16. Парамонов А. В., Червонна А.В.  Радянський живопис: Книга для вчителя.– М.: Просвітлення, 1981. – 272 с.
 17. Петінова Є. Ф.  Василь Андрійович Тропінін / Художники РСФСР. -  Л, 1987.
 18. Український живопис: Сто вибр. творів: Альбом / Авт-упоряд. Ю.В.Беличко. – К.: Мистецтво, 1989. – 191 с.
Повернутись до змісту проекта
"Образ жінки в образотворчому мистецтві"

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна