Оголошення

Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування

| nikolay
Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування
Тематика:
Автор роботи:
Маслов Валентин
Керівник проєкту:
Масло А.Ю.
Навчальний заклад:
Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Донецької області
Клас:
9

Учень 9 класу в своїй науково-дослідницькій роботі (проєкті) з англійської мови на тему «Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування» вивчає історичні відомості щодо скорочень в англійській мові, розглядає поняття «скорочення», «абревіатура» та їх види і особливості утворення.

Докладніше про роботу:

Представлений учнем 9 класу дослідницький проєкт з англійської мови на тему «Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування» містить аналіз лінгвістичних особливостей різних типів скорочень в іноземній мові. Автор аналізує особливості використання абревіатур в Інтернет-спілкуванні та з’ясовує влив абревіатур on-line спілкування на мовні норми.

Учень 9 класу у дослідницькій роботі з англійської мови про абревіатуру як лінгвістична особливість on-line спілкування стверджує, що кожній людині, яка вивчає іноземну мову, необхідно приділити увагу до сленгових одиниць мови для більшої милозвучного та природного спілкування з носіями, які досить часто використовують абревіатурні лексичні одиниці у повсякденному житті.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Скорочення та їх місце в лексичній системі англійської мови.
1.1. Історичні відомості щодо скорочень в англійській мові.
1.2. Поняття «скорочення», «абревіатура», їх види та особливості утворення.
Розділ 2. Особливості скорочень в on-line спілкуванні
2.1. Інтернет як сфера вербальної комунікації.
2.2. Використання абревіатури в on-line спілкуванні.
2.3. Вплив on-line абревіатур на нормативну національну мову.
Висновки
Список використаної літератури.
Додаток

Вступ

У сучасних англійських текстах зустрічається значна кількість лексичних одиниць, що представлені різними типами скорочень. Збільшення чисельності скорочень, що використовуються у сучасній англійській мові, цілком закономірне, оскільки розвиток науки, техніки, міжнародних відносин, інтеграційних процесів у суспільстві, економіки викликає появу нових понять, що потребують своєї фіксації та кодифікації.

Але не тільки ці процеси зумовили виникнення та поширення знаної кількості скорочень. Це є також специфічною рисою on-line спілкування, що є порівняно новою формою мовного спілкування.

Деякі з іноземних абревіатур починають асимілюватися у сучасному спілкуванні підлітків. Тому вивчення природи виникнення та лексичне значення скорочень є досить необхідним у наш час.

Актуальність дослідження визначається необхідністю систематизації даного лексичного матеріалу, оскільки в сучасній англійській мові використання скорочень і різних типів абревіацій є досить поширеним і загальновживаним.

У світлі прискорення інформаційно-комунікативних процесів скорочення слугують наочним відображенням розвитку англійської мови з часом, є символом її прагнення до більшої економії комунікативного простору і прагматичності.

Мета роботи полягає у виявленні способів утворення та особливостей функціонування скорочень в сучасній англійській мові, у тому числі і в on-line спілкуванні.

Відповідно до мети в процесі дослідження вирішується коло таких завдань:

  • охарактеризувати скорочення, як один із видів словотворення в сучасній англійській мові;
  • виявити основні типи скорочень в англійській мові;
  • проаналізувати особливості використання абревіатури в on-line спілкуванні;
  • дослідити влив абревіатур on-line спілкування на сталі мовні норми.
  • Об’єктом дослідження є лексична система сучасної англійської мови.

Предметом дослідження виступають лексичні одиниці англійської мови, що утворилися за допомогою скорочення, і набули свого поширення в Інтернет спілкуванні.

Методи дослідження. Мета та завдання даної роботи зумовили необхідність використання аналітико-описового методу та метод діахронічного аналізу.

Практичне значення роботи полягає в знятті основних труднощів у розумінні і вживанні англійських скорочень в процесі спілкування on-line.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика