Публікація на сайті

On-line спілкування
Тематика проекту: 
Англійська мова
Автор проекту: 
Маслов Валентин
Керівник проекту: 
Масло А.Ю.
Найменування навчального закладу: 
«Петрівська ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Донецької області
Клас: 
9

Науково - дослідницька робота з англійської мови «Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування» ставить питання про відокремлення великої кількості сформованих лексичних одиниць іноземної мови у Інтернет-спілкуванні. Специфічні лексичні скорочення поширені не тільки серед носіїв мови.

Деякі з іноземних абревіатур починають асимілюватися у сучасному спілкуванні підлітків. Тому вивчення природи виникнення та лексичне значення скорочень є досить необхідним у наш час.

Докладніше про проект:


Представлений проект з англійської мови «Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування» містить аналіз лінгвістичних особливостей різних типів скорочень в іноземній мові. Автор аналізує особливості використання абревіатур в Інтернет-спілкуванні та з’ясовує влив абревіатур on-line спілкування на мовні норми.

Автор міні-проекту з іноземної мови «Абревіатура як лінгвістична особливість on-line спілкування» стверджує, що кожній людині, яка вивчає іноземну мову, необхідно приділити увагу до сленгових одиниць мови для більшої милозвучного та природного спілкування з носіями, які досить часто використовують абревіатурні лексичні одиниці у повсякденному житті.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Скорочення та їх місце в лексичній системі англійської мови
1.1. Історичні відомості щодо скорочень в англійській мові
1.2. Поняття «скорочення», «абревіатура», їх види та особливості утворення
Розділ 2. Особливості скорочень в on-line спілкуванні
2.1. Інтернет як сфера вербальної комунікації
2.2. Використання абревіатури в on-line спілкуванні
2.3. Вплив on-line абревіатур на нормативну національну мову
Висновки
Список використаної літератури
Додаток

Вступ


У сучасних англійських текстах зустрічається значна кількість лексичних одиниць, що представлені різними типами скорочень.

Збільшення чисельності скорочень, що використовуються у сучасній англійській мові, цілком закономірне, оскільки розвиток науки, техніки, міжнародних відносин, інтеграційних процесів у суспільстві, економіки викликає появу нових понять, що потребують своєї фіксації та кодифікації.

Але не тільки ці процеси зумовили виникнення та поширення знаної кількості скорочень. Це є також специфічною рисою on-line спілкування, що є порівняно новою формою мовного спілкування.

Актуальність дослідження визначається необхідністю систематизації даного лексичного матеріалу, оскільки в сучасній англійській мові використання скорочень і різних типів абревіацій є досить поширеним і загальновживаним.

У світлі прискорення інформаційно-комунікативних процесів скорочення слугують наочним відображенням розвитку англійської мови з часом, є символом її прагнення до більшої економії комунікативного простору і прагматичності.

Мета роботи полягає у виявленні способів утворення та особливостей функціонування скорочень в сучасній англійській мові, у тому числі і в on-line спілкуванні. Відповідно до мети в процесі дослідження вирішується коло таких завдань:

  • охарактеризувати скорочення, як один із видів словотворення в сучасній англійській мові;
  • виявити основні типи скорочень в англійській мові;
  • проаналізувати особливості використання абревіатури в on-line спілкуванні;
  • дослідити влив абревіатур on-line спілкування на сталі мовні норми.
  • Об’єктом дослідження є лексична система сучасної англійської мови.

Предметом дослідження виступають лексичні одиниці англійської мови, що утворилися за допомогою скорочення, і набули свого поширення в Інтернет спілкуванні.

Методи дослідження. Мета та завдання даної роботи зумовили необхідність використання аналітико-описового методу та метод діахронічного аналізу.

Практичне значення роботи полягає в знятті основних труднощів у розумінні і вживанні англійських скорочень в процесі спілкування on-line.

Банер сайту

Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проекти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проектів і міні-проектів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.

Банер нашого сайту
Код банера:
<a href="https://obuchonok.com.ua/" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і творчі проекти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика