Оголошення

Історія скорочень в англійській мові

Розділ 1. Скорочення та їх місце в лексичній системі англійської мови

1.1. Історичні відомості щодо скорочень в англійській мові

Метод скорочення вже був поширений у часи ранньої писемності, коли існував так званий фонетичний запис. Часами від написання цілого слова ухилялися, і найчастіше для написання слова використовували лише його початкові літери. Механізм зменшення слів виникає в епоху шумерів ( IV ст. до н. є.).

В античну епоху , у Греції та Римі, ще мало місце спрощення слів до однієї літери, але вже позбувалося свого розповсюдження. Ранні римські абревіатури перейшли разом за латиною в Середні віки, де вони зазвичай застосовувалися для надписів та на монетах, а потім і в рукописах починаючи з ХІ ст. і вже не зникають до XVI ст.

Абревіація є своєріднім результатом у ході активізації грамотності. Процес нормалізації англійської мови продовж XV – XVII століть містив значний зріст кількості скорочень. Не зважаючи на те, що взірцем була признана мова королівського двора, новоутворення розмовного мовлення активно поширювалися і вищих прошарків соціуму. З часом абревіації стають буденним явищем і починають втрачати свою соціальну значущість.

Насамперед в скороченнях час від часу вживалися розмаїті знаки вилучення. Наприклад, поєднання літер трансформувалося в <Ə>, і таким чином слово master мало вигляд . Цей спосіб скорочення використовували перш за все при переписування академічних тестів, для того щоб скоротити час на написання.

ОК

З початком розвитку філології та лінгвістики в академічних колах Британії та в 30-х рр.. XIX ст. в Сполучених Штатах Америки скорочення набули популярності. Іноді як симптоматичний приклад цього наводять абревіацію імен «батьків сучасної етимології» Дж.Р.Р.Толкієна та його друга К.С.Л’юїса, а також інших членів Оксфордської літературної групи, відомої як «Інклінги». Схожим чином, за століття до цього, в Бостоні почав свою побідоносну ходу дуже популярний навіть зараз термін OK.

Після Другої світової війни, коли американці все ще дотримувалися старих правил вжитку скорочень, британці все частіше відмовлялися від використання різних знаків пунктуації при творенні різних типів скорочень, не заважаючи на те, що раніше вони були більш педантичні у дотриманні французьких норм.

У французькій мові крапка стоїть у кінці абревіатури лише якщо її остання літера є останньою літерою слова, яке вона позначає: “M.” є скороченням від “monsieur”, у той час як “Mme” є скороченням від “madame, і британці з готовністю перейняли це правило.

В результаті нестачі конвенції стало проблемою , які скорочення треба утворювати за допомогою крапки, а які ні. Американські ЗМІ мають тенденцію до вжитку крапок у двоскладних абревіатур типу N. A. (North America), C.D. (Civil Defense Act), але не WWW (World Wide Web) чи SSG (Special Safeguard). У цей час британська преса поступово втрачає звички використовувати крапки в абревіатурах ВВС (British Broadcasting Corporation).

У другій половині XX ст. зменшення пунктуації у машинопису стало довгоочікованою для багатьох користувачів вугольноплівкової стрічки через економію, оскільки знаки пунктуації займали ту ж саму довжину дорогої стрічки, яка не могла бути використана повторно, як і велика літера.

Твіттер

Популяризація мобільних телефонів та Інтернету у 1990-х роках слугувало приводом для значного збільшення кількості розмовних скорочень, особливо завдяки поширенню служби коротких повідомлень SMS, яка обмежує в більшості випадків текстові повідомлення до 160 знаків.

Ця лаконічність сприяла неформальній абревіаційній схемі, яку називають «текстезою». Пізніше, в 2000-х роках, з’явився “Twitter”, що надав послугу соціальної мережі, в якій текстові повідомлення обмежені 140 знаками.

Таким чином, саме в писемній англійській мові виникли перші скорочення. Спершу вони були графічними, потім частина з них підлягла лексикалізації, через те, що механізм спрощення складних одиниць будь-якого типу є неодмінним.

Читання графічних скорочень по назвам літер, поступове формування у стабільне слово – це один з шляхів до перших лексичних скорочень в англійській мові. І саме абревіаційні процеси відображають логіку, характерну для розвитку цієї мови, яка прагне до простоти виразів та збереження інформаційної значущості для цілей комунікації.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика