Оголошення

Поняття «скорочення», «абревіатура» в англійській мові

1.2. Поняття «скорочення», «абревіатура», їх види та особливості утворення

Скороченням (shortening of words, abbreviation) називається морфологічний словотвір, при якому деяка частина звукового складу вихідного слова опускається. Цей спосіб існує в англійській мові порівняно недавно (приблизно з другої половини 18 ст.)

Скорочення поділяються на абревіатури та усічення.

Абревіація(Abbreviation) - утворення нових слів шляхом скорочення (усічення) основи. в результаті цього способу словотворення створюються слова з неповною, усіченою, основою (або основами), звані абревіатурами.

Абревіації поділяються на ініціативні абревіатури(Initial Letter Abbreviation) і акроніми(acronym). Ініціальні абревіатури в мові вимовляються як послідовність алфавітних найменувань букв: BBC ( British Broadcasting Corporation), NHS (National Health Service), VAT ( Value Added Tax), DIY (do-it-yourself).

Акроніми вимовляються як послідовність звуків, тобто читаються як звичайні слова: NATO ( North Atlantic Treaty Organization), ROM ( read-only-memory). Класичним прикладом акронима є слово laser ( light amplification by stimulated emission of radiation), яке в сучасній мові сприймається як звичайне непохідне слово, а не як скорочення.

Абревіаціі можуть піддаватися як словосполучення, так і слова: CD < compact disc; TV< television. Абревіатури можуть включати службові елементи: R. and D. – research and development program. Абревіатури можуть отримувати різне оформлення − великі літери/малі літери , з крапко/ без крапки.

V-day

Одиниці, утворені одночаснимою дією скорочення і складання, називаються складноскорочені слова: V-day – Victory Day; A-bomb – atomic bomb; e-mail – electronic mail. Скороченню піддається тільки перший компонент словосполучення.

На відміну від абревіфції, при якій від кожної мовної одиниці залишається початкова буква/ звук, при усіченні відбувається скорочення якоїсь частини слова.

Усічення традиційно поділяється на кілька типів залежно від того, яка частина слова сокращаеться.

  1. Скорочення кінця слова( апокопа, apocope): ad ( advertisement), lab (laboratory), fab (fabulous), veg ( vegetable), fan (fantastic).
  2. Скорочення початку (аферезіс, aphaeresis): phone (telephone).
  3. Скорочення середини ( сінкопа, syncope): pants (pantaloons), specs (spectacles).
  4. Скорочення початку і кінця слова (аферезіс плюс апокопа, іноді для цього типу використовується термін «антіеткліпсіс»): flu (influenza), fridge (refrigerator), tee ( detective).

Як правило, усіченню піддаються іменники, дуже рідко прикметники.

Існують усічення, які вживаються в усній і письмовій мові і по частотності вживання перевершують вихідні повні слова, що поступово зникають з ужитку: bus (autobus), phone (telephone), pants (pantaloons). Інша група усічень характерна тільки для усної, розмовної мови: trig (trigonomenty), maths (mathematics), sis (sister).

Як правило, усеченное слово співіснує в мові з похідним словом, відрізняючись емотивноїю і стилістичною забарвленістю. Як і в зв'язку з абревіацією, виникає питання, чи розглядати усічену одиницю як варіант похідного слова або як самостійне слово.

Деякі із лінгвістів вважають, що якщо немає відмінностей у значенні, то усіченне слово - варіант повного (exam//examination). Розбіжності значень дуже рідкісні. Наприклад, pepper – pungency, spice or flavor; pep – energy and enthusiasm.

Немає моделей утворення усічених слів, але, як правило, усіченню піддаються безударні частини слова. При вживанні в мові усічені слова і абревіатури можуть мати закінчення множини (MPs, DVDs, docs), використовуватися з артиклями.

veggie

Усічення може поєднуватися з афіксацією: nightie < nightdress, hanky < handkerchief, veggie < vegerarian.

Іноді, крім усічення і приєднання суфікса, відбувається зміни в звуковому складі, що тягнє за собою графічні зміни. Прикладом може послужити вживання в сучасній англійській мові слово brolly , утворене від umbrella. При його формуванні сталося не тільки усічення початку і кінця вихідного слова і приєднання суфікса, але і зміна голосного звуку, відповідно і репрезенующей його букви.

Серед усічіннь і абревіатур можлива омонімія: rep-1 ( a sales representative)/rep-2 (a repertory), MP (a member of Parliament)/a member of a military police.

Лексичні скорочення необхідно відрізняти від графічних. Графічні аббревіатури- це символи, використовувані замість слів і словосполучень на письмі, але вимовляються як повні слова. Наприклад,Co.− company, Ltd. – limited, Bros. – brothers., F.O. – Foreign Office.

Графічні абревіатури можуть являти собою початкові літери основ і слів, першу і останню букви слова або поєднання гласних. Наприклад: Gen.( General), UK (United Kingdom), Ky ( Kentucky), gvt (government). В англійській мові абревіатури можуть закінчуватися голосними: ave.(avenue), usu. (usual), Fri. (Friday).

Xmas

Особливу групу утворюють скорочення латинських і французьких слів: a.m. – ante meridiem (L.) i.e. – id est (L.) R.S.V.P.− Repondez s`il vous plait (Fr.)−reply place. В усному мовленні вони також можуть існувати як скорочення (a.m.; p.m.) або ж можуть вимовлятися повністю, причому англійською мовою (e.g.− for example).

Існують псевдо скорочені і псевдо складноскорочені слова: U-turn; Xmas, four-X ( a type of Australin lager). Присутня в цих словах літера не є «представником» якогось слова в словосполученні або частини якогось слова. Наприклад, у U-turn (поворот на 180 градусів ) літера U графічно репрезентує характер розвороту автомобіля на дорозі.

Особливе місце в сучасній мові займають скорочення в текстових повідомленнях мобільних телефонів і електронної пошти. Наприклад, LOL – loads of laughter.

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна