Публікація на сайті

sosna_zvichaina_1.jpg
Тематика проекту: 
Екологія
Автор проекту: 
Щербак Олександр Андрійович
Керівник проекту: 
Михайліченко Валентина Петрівна
Найменування навчального закладу: 
Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області
Клас: 
9

Науково-дослідницька робота з екології "Сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ»" спрямована на виявлення особливостей сезонного розвитку пагонів і хвої сосни звичайної. Зазначені дослідження у Малинівському лісництві проводяться вперше.

Автор дослідницького проекту з екології "Сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ»" виявив особливості динаміки температури повітря, ґрунту та кількості опадів у рік дослідження проекта, учнем було оцінено показники довжини пагонів і хвої сосни звичайної поточного року у різні періоди росту.

У проекті з екології "Сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ»" використано метод аналізу метеорологічних даних, фенологічних спостережень, вимірювання довжини пагонів і хвої сосни.


Уперше визначено лінійні розміри пагонів і хвої упродовж розвитку і темпи змін цих показників. Підтверджено, що початок розвитку пагонів і хвої сосни звичайної залежить від температури, а закінчення - від тривалості дня. Уточнено дати початку розвитку пагонів і хвої сосни звичайної у регіоні досліджень.

Особистий внесок автора науково-дослідницької роботи з екології "Сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ»" полягає у виконанні польових робіт, математико-статистичній обробці польового матеріалу, аналізі й узагальненні результатів. Одержані дані можуть бути використані під час вивчення сприйнятливості дерев сосни до ураження хворобами та пошкодження комахами.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Стан проблеми, що досліджується.
1.1 Загальна характеристика сосни звичайної.
1.2 Чинники ослаблення сосни.
1.3 Біологічні особливості формування пагонів сосни звичайної. 
Розділ 2. Об’єкти та методи досліджень. 
Розділ 3. Аналіз одержаних результатів. 
3.1 Погодні умови у період досліджень.
3.2 Фенологія пагонів і хвої сосни звичайної.
3.3 Сезонний ріст пагонів і хвої сосни звичайної.
Висновки
Список використаних літературних джерел

Вступ


Актуальність теми. Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є однією з найбільш поширених лісових порід України [7, 9]. Її стійкість до абіотичних, біотичних і антропогенних чинників часто визначається особливостями її сезонного розвитку [12, 21].

Весняне пошкодження низькими температурами, деякими комахами та ураження збудниками хвороб може відбуватися лише у певні періоди розвитку пагонів, зокрема після їхнього вивільнення від чохликів і до закінчення росту хвоїнок у довжину [15, 22].

Відомо [10], що початок весняного розвитку пагонів у різних регіонах визначається ходом температури повітря та ґрунту, а закінчення – фотоперіодом, причому останнє відбувається майже одночасно на різних широтах. У зв’язку з цим дослідження особливостей сезонного розвитку пагонів і хвої сосни звичайної є актуальними.

Мета і завдання дослідження. Метою наших досліджень було виявлення особливостей сезонного розвитку пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП "Чугуєво-Бабчанське ЛГ" Харківської області.


Для досягнення поставленої мети передбачалося виконання таких завдань:
  • виявити особливості динаміки температури повітря, ґрунту та кількості опадів у рік досліджень;
  • визначити терміни настання окремих фаз розвитку пагонів і хвої сосни звичайної;
  • оцінити показники довжини пагонів і хвої сосни звичайної поточного року у різні періоди їхнього росту;
  • визначити темпи росту пагонів і хвої сосни звичайної поточного року у різні періоди їхнього росту.

Об’єкт дослідження: сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної.

Предмет дослідження: особливості сезонних змін довжини та темпів росту пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП "Чугуєво-Бабчанське ЛГ" Харківської області.

Методи дослідження: у роботі використано метод аналізу метеорологічних даних, фенологічних спостережень, вимірювання довжини пагонів і хвої, статистичні методи аналізу отриманих даних.

Робота має фундаментальну складову, оскільки уточнює дані стосовно особливостей розвитку пагонів і хвої сосни у регіоні досліджень. Прикладна складова роботи полягає у тому, що одержані дані можуть бути використані під час вивчення сприйнятливості дерев сосни до ураження хворобами та пошкодження комахами.


Нові наукові положення:

  • у регіоні досліджень уточнено терміни й темпи росту пагонів поточного року та хвої сосни звичайної.

Наукова новизна одержаних результатів. Зазначені дослідження у Малинівському лісництві проводяться вперше. Уперше визначено лінійні розміри пагонів і хвої упродовж розвитку і темпи змін цих показників.

Підтверджено, що початок розвитку пагонів і хвої сосни звичайної залежить від температури, а закінчення – від тривалості дня. Уточнено дати початку розвитку пагонів і хвої сосни звичайної у регіоні досліджень.

Рекомендації щодо використання одержаних результатів. Матеріали роботи можуть бути використані на уроках біології, заняттях гуртків юних натуралістів. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення сприйнятливості дерев сосни до ураження хворобами та пошкодження комахами у зв’язку з особливостями розвитку пагонів і хвої сосни звичайної.

Особистий внесок автора полягає у виконанні польових робіт, математико-статистичній обробці польового матеріалу, аналізі й узагальненні результатів, формулюванні висновків і рекомендацій, написанні роботи.

Банер сайту

Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проекти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проектів і міні-проектів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.

Банер нашого сайту
Код банера:
<a href="https://obuchonok.com.ua/" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і творчі проекти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика