Оголошення

Сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної Малинівського лісництва

| nikolay
Пагони і хвоя сосни звичайної
Тематика:
Автор роботи:
Щербак Олександр Андрійович
Керівник проєкту:
Михайліченко Валентина Петрівна
Навчальний заклад:
Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області
Клас:
9

Учень 9 класу у науково-дослідницькій роботі з біології про сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ» виявив особливості динаміки температури повітря, ґрунту та кількості опадів у рік дослідження. В рамках проєкту учнем було оцінено показники довжини пагонів і хвої сосни звичайної поточного року у різні періоди росту.

Докладніше про роботу:

У навчальному дослідницькому міні-проєкті з біології про сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП «Чугуєво-Бабчанське ЛГ», проведеному у 9 (10) класі, використано метод аналізу метеорологічних даних, фенологічних спостережень та вимірювання довжини пагонів і хвої сосни.

Уперше визначено лінійні розміри пагонів і хвої упродовж розвитку і темпи змін цих показників. Підтверджено, що початок розвитку пагонів і хвої сосни звичайної залежить від температури, а закінчення - від тривалості дня. Уточнено дати початку розвитку пагонів і хвої сосни звичайної у регіоні досліджень. Зазначені дослідження у Малинівському лісництві проводяться вперше.

Особистий внесок учня 9 (10) класу в рамках дослідницької роботи (проєкта) з біології про сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва полягає у виконанні польових робіт, математико-статистичній обробці польового матеріалу, аналізі й узагальненні результатів. Одержані дані роботи можуть бути використані під час вивчення сприйнятливості дерев сосни до ураження хворобами та пошкодження комахами.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Стан проблеми, що досліджується.
1.1 Загальна характеристика сосни звичайної.
1.2 Чинники ослаблення сосни.
1.3 Біологічні особливості формування пагонів сосни звичайної. 
Розділ 2. Об’єкти та методи досліджень. 
Розділ 3. Аналіз одержаних результатів. 
3.1 Погодні умови у період досліджень.
3.2 Фенологія пагонів і хвої сосни звичайної.
3.3 Сезонний ріст пагонів і хвої сосни звичайної.
Висновки
Список використаних літературних джерел.

Вступ

Актуальність теми. Сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) є однією з найбільш поширених лісових порід України [7, 9]. Її стійкість до абіотичних, біотичних і антропогенних чинників часто визначається особливостями її сезонного розвитку [12, 21].

Весняне пошкодження низькими температурами, деякими комахами та ураження збудниками хвороб може відбуватися лише у певні періоди розвитку пагонів, зокрема після їхнього вивільнення від чохликів і до закінчення росту хвоїнок у довжину [15, 22].

Відомо [10], що початок весняного розвитку пагонів у різних регіонах визначається ходом температури повітря та ґрунту, а закінчення – фотоперіодом, причому останнє відбувається майже одночасно на різних широтах. У зв’язку з цим дослідження особливостей сезонного розвитку пагонів і хвої сосни звичайної є актуальними.

Мета і завдання дослідження. Метою наших досліджень було виявлення особливостей сезонного розвитку пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП "Чугуєво-Бабчанське ЛГ" Харківської області.

Для досягнення поставленої мети передбачалося виконання таких завдань:

  • виявити особливості динаміки температури повітря, ґрунту та кількості опадів у рік досліджень;
  • визначити терміни настання окремих фаз розвитку пагонів і хвої сосни звичайної;
  • оцінити показники довжини пагонів і хвої сосни звичайної поточного року у різні періоди їхнього росту;
  • визначити темпи росту пагонів і хвої сосни звичайної поточного року у різні періоди їхнього росту.

Об’єкт дослідження: сезонний розвиток пагонів і хвої сосни звичайної.

Предмет дослідження: особливості сезонних змін довжини та темпів росту пагонів і хвої сосни звичайної у 10-річних культурах Малинівського лісництва ДП "Чугуєво-Бабчанське ЛГ" Харківської області.

Методи дослідження: у роботі використано метод аналізу метеорологічних даних, фенологічних спостережень, вимірювання довжини пагонів і хвої, статистичні методи аналізу отриманих даних.

Дослідницька робота (проєкт) має фундаментальну складову, оскільки уточнює дані стосовно особливостей розвитку пагонів і хвої сосни у регіоні досліджень. Прикладна складова роботи полягає у тому, що одержані дані можуть бути використані під час вивчення сприйнятливості дерев сосни до ураження хворобами та пошкодження комахами.

Нові наукові положення:

  • у регіоні досліджень уточнено терміни й темпи росту пагонів поточного року та хвої сосни звичайної.

Наукова новизна одержаних результатів. Зазначені дослідження у Малинівському лісництві проводяться вперше. Уперше визначено лінійні розміри пагонів і хвої упродовж розвитку і темпи змін цих показників.

Підтверджено, що початок розвитку пагонів і хвої сосни звичайної залежить від температури, а закінчення – від тривалості дня. Уточнено дати початку розвитку пагонів і хвої сосни звичайної у регіоні досліджень.

Рекомендації щодо використання одержаних результатів. Матеріали науково-дослідницької роботи можуть бути використані на уроках біології, заняттях гуртків юних натуралістів. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення сприйнятливості дерев сосни до ураження хворобами та пошкодження комахами у зв’язку з особливостями розвитку пагонів і хвої сосни звичайної.

Особистий внесок автора проєкту полягає у виконанні польових робіт, математико-статистичній обробці польового матеріалу, аналізі й узагальненні результатів, формулюванні висновків і рекомендацій, написанні дослідницької роботи.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика