Оголошення

Висновки про видатних жінок інформатиків

Дослідницька робота

Висновок

Жінки-вчені існували у кожній культурі протягом всієї історії розвитку суспільства, проте досягати певних успіхів вони могли тільки у тому середовищі, де було позитивне ставлення до наукових занять та система освіти, доступна жінкам.

Жінки, про яких ми розповіли в нашій роботі, випереджали свої епохи. Вони йшли швидше часу і тому виходили за рамки запропонованого. Давайте прагнути до створення такого світу, в якому кожна жінка має право і свободу самовираження.

Світ, в якому не буде місця сумніву і невпевненості, в якому віра в себе ніколи не покине. Адже, коли ми чуємо історії жінок, які своїм прикладом надихають і захоплюють нас, приходить усвідомлення того, що представниці прекрасної статі дійсно можуть змінити світ.

Жіноча чіпкість, послідовність, працьовитість, повна зайнятість в програмуванні переверне свідомість чоловіків в недалекому майбутньому.

Список використаних джерел

1. Бородін А.І., Бугай А.С. Видатні математики: Біогр. Слов.-справ.- 2-е вид., перероб. та доп. – Київ: Рад.шк., 1987. – 656 с.
2. Богданова, И. Ф. Женщины в науке: вчера, сегодня, завтра [Текст] /
И. Ф. Богданова // Социологические исследования. – 2004. - № 1. – С. 103-112.
3. 200 лет со дня рождения Ады Лавлейс [Текст] // Компьютеры, сети, программирование. – 2016. – № 1. – С. 14-17.
Використані електронні джерела
4. Обучонок – дослідницькі роботи і творчі проекти учнів України [Електронний ресурс] // веб-сайт. - Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://obuchonok.com.ua/node/89 (дата звернення: 09.09.17). - Назва з екрану.
5. 33 женщины, изменившие мир [Электронный ресурс] // Womo: веб-сайт. - Электронные текстовые данные. – Режим доступу: womo.ua/33-zhenshhinyi-izmenivshie-mir/ (дата посещения 12.10.17). – Название с экрана.
6. Власюк, Г. Жінка в українській науці: непрохана гостя [Електронний ресурс] // Повага: кампанія проти сексизму: веб-сайт. - Електронні текстові дані. – Режим доступу : povaha.org.ua/zhinka-v-ukrajinskij-nautsi-neprohana-hostya/ (дата звернення: 09.01.18). - Назва з екрану.
7. Gender Culture centre = Центр гендерної культури [Електронний ресурс]: веб-сайт. - Електронні текстові дані. – Режим доступу: genderculturecentre.org/11-lyutogo-mizhnarodniy-den-zhinok-ta-div/ (дата звернення: 10.01.18). – Назва з екрану.
8. Северук, в. найкращі вислови про жінок [Електронний ресурс] // Громадська молодіжна організація «Жінка» : веб-сайт. - Електронні текстові дані. – Режим доступу: zhinka-online.com.ua/39-zhinka-onlajn/281-naikrashchivyslovy-pro-zhinok.html (дата звернення: 04.01.18). - Назва з екрану.
9. Список жінок-лауреатів Нобелівської премії [Електронний ресурс] / Вікіпедія. – Режим доступу : uk.wikipedia.org/wiki/ Список жінок-лауреатів нобелівської премії (дата звернення: 09.01.18). - Назва з екрану.
10. Стрильчук, О.  5 українських вчених жінок, про які варто знати [Електронний ресурс] / Олена Стрильчук // Дослідник+ : веб-сайт. – Режим доступу : doslyd.blogspot.com/2016/07/blog-post.html (дата звернення: 24.01.18). - Назва з екрану.

Додатки

Соціальне опитування «Відомі люди»

Анкета
1. Ваша стать:
- чоловічий
- жіночій
2. Ваш вік?
до 16 років
- від 16 до 44 років
- від 44 до 64 років
- від 65 і вище
3. Ваш соціальний статус, на даний момент?
- учень
- безробітний
- працюючий
4. Освіта
- учень школи (вказати клас)
- професійно-технічна освіта
- вища освіта
5. Напрямок в освіті:
- філологічний
- технічний
6. Назвіть п'ятьох відомих людей на Вашу думку:
7. Назвіть п'ятьох відомих людей з філологічним напрямком освіти (письменники, поети, композитори, співаки, тощо)
8. Назвіть п'ятьох відомих людей з технічним напрямком освіти (математики, фізики, інформатики, розробники, інженери, тощо)
9. Яких відомих інформатиків Ви знаєте:

Аналіз соціального опитування

В опитуванні брали участь 54 людини
Аналіз соціального опитуванняАналіз соціального опитування

81% опитуваних знають відомих інформатиків, і лише 6% знають відомих жінок-інформатиків
Аналіз соціального опитуванняАналіз соціального опитування

Кого знають з відомих жінок-інформатиків
Аналіз соціального опитування

Буклет

Видатні жінки-інформатикиВидатні жінки-інформатики

Повернутись до змісту проекта
"Видатні жінки-інформатики"

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика