Оголошення

Дослідницька робота "Вплив англіцизмів на молодіжний сленг"

| nikolay
Англіцизми в сучасному українському молодіжному сленгу
Тематика:
Автор роботи:
Панібратенко Анна Сергіївна
Керівник:
Козюра Юлія Станіславівна
Навчальний заклад:
Ісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Клас:
9

Учениця 9 класу при роботі над науково-дослідницькою роботою з української мови "Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг" розглядає сфери використання англіцизмів у сучасному українському молодіжному слензі, зокрема сферу повсякденного спілкування. Авторка роботи розглядає молодіжну мову, яка наповнена лексемами запозиченими з англійської мови.

Докладніше про роботу:

У представленому дослідницькому проєкті з української мови на тему "Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг" учениця 9 класу ставить за мету дослідити, яку роль відіграють англіцизми в сучасній українській мові та окреслити позитивні й негативні риси даного впливу, а також вказати основні причини виникнення такого явища.

У ході дослідницької роботи (проєкту) з української мови про вплив англіцизмів на молодіжний сленг" учениця 9 класу з'ясовує причину популярності використанняв українській мові слів іноземного походження, а також за допомогою анкетування з'ясовує, які англіцизми найпопулярніши серед української молоді.

Зміст

Вступ
1. Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг.
2. Сфери використання англіцизмів у сучасному українському молодіжному слензі.
2.1 Сфера повсякденного спілкування.
2.2 Інтернет-сленг та вживання англіцизмів у ньому.
2.3 Культурна та спортивна сфери вживання англіцизмів.
Висновки
Список використаних джерел.
Додатки

Вступ

Із розвитком людства, змінами в політичному та громадському житті, демократизацією суспільства, свободою слова та активним впровадженням інформаційних технологій спостерігаємо значне поширення соціальних діалектів у розмовну мову. Сьогодні сленг проник майже в усі сфери людського життя. Його використовують особи різних вікових категорій та професій, тому мовознавці дедалі активніше цікавляться ненормативним мовлення як лінгвістичним явищем.

Проблемою вивчення сленгу як соціолінгвістичної одиниці займалися такі вчені як: Е. Партрідж, В. Фріман, М.М. Маковський, Т.А. Соловйова та багато інших. Існує дуже багато визначень терміну сленг. Всі вони схожі, хоча і мають певні відмінності. Тлумачний словник подає таке визначення цього поняття, сленг ( від англ. slang- жаргон) – слова або вислови, які використовують люди деяких професій чи класових прошарків. Сленг традиційно протистоїть офіційній загальноприйнятій мові й до кінця зрозумілий лише представникам порівняно вузького кола осіб, які належать до певної соціальної або професіональної групи, яка впровадила в мову слово або вислів [4, c.200].

Існує багато способів утворення сленгових слів: скорочення, складання додавання суфіксів та префіксів. Також важливу роль в утворенні сленгу відіграють іноземні мови. Запозичення найпопулярніших слів з англійської мови постійно спостерігаються у нашій мові. Запозичені слова, тобто іншомовні слова, які прийшли до нас з інших країн відрізняються від запозичених слів, що почали використовуватися у сленгу. Навіть можна порівняти: не так давно слово «Інтернет» було іншомовним, хоч зараз і ввійшло до вжитку в літературній мові.

А ось слово «Інет» є сленгом іншомовного походження. Такий вид утворення сленгу називається англіцизмом або американізмом. Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком [3, с.25]. Американізм – різновид англіцизму, що являє собою запозичення з американського варіанта англійської мови і який також активно вживається сучасними підлітками у щоденному спілкуванні.

Актуальність обраної теми зумовлена активним використанням англіцизмів україномовними підлітками в повсякденному спілкуванні. Ця робота є спробою детальніше дослідити та проаналізувати особливості впливу англіцизації на сучасну українську мову.

Ми ставимо за мету дослідити, яку роль відіграють англіцизми в сучасній українській мові та окреслити позитивні й негативні риси даного впливу, а також вказати основні причини виникнення такого явища.

Цією метою зумовлені такі завдання нашої роботи:

1. Проаналізувати найдоступніші першоджерела про молодіжний сленг та вживання в ньому англіцизмів;

2. Провести дослідження як часто сучасні підлітки вживають у своєму мовленні англіцизми;

3. Зробити запис найбільш популярних англіцизмів та створити класифікацію запозичених слів;

4. Дослідити специфіку вживання англіцизмів у різних сферах спілкування.

Об’єктом нашого дослідження є сучасний український молодіжний сленг.

Предметом дослідження є англіцизми в сучасному молодіжному сленгу.

Виникнення англомовних сленгізмів є результатом не лише експансії самої англійської мови (через вивчення іноземної мови в школі, поширення літератури англійською мовою, захоплення англомовною музичною культурою, інтенсифікація міжнародних зав’язків), а й результатом популяризації західного способу життя, бажання молодих людей бути схожими на героїв популярних кінофільмів, телепередач, а звідси – часто спостерігається механічне перенесення англійських лексем на український ґрунт [1, c.10].

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів.

Уведено в науковий обіг англіцизми, які застосовуються в сучасному українському молодіжному слензі та які зафіксовані в результаті досліджень автора в рамках дослідницької роботи (проєкту) про вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг.

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна