Оголошення

Висновки проєкту про англіцизми

Висновки проєкту

У цілому іншомовна термінологія являє собою цікавий лінгвістичний феномен, роль якої в українській мові досить важлива. Англо-українська мовна взаємодія постійно привертає дослідницьку увагу, спрямовану на вивчення загального запозичення іншомовної лексики до української мови. Західна культура та особливості її життя активно впливає на українських підлітків через засоби масової інформації.

На основі отриманих даних в результаті анкетування ми можемо зробити висновок, що сучасна молодь активно послуговується лексемами запозиченими з англійської мови для того, щоб виділитися в колі своїх однолітків, щоб показати, що він або вона в курсі останніх подій та щоб, у деяких випадках, спростити та скоротити своє мовлення.

Особливо активно англіцизми застосовуються під час спілкування між молодими людьми у так званому молодіжному слензі, який є найбільш піддатливим до впливу різних мовних факторів. Підлітки часто застосовують англіцизми, щоб одним чи двома словами замінити український відповідник певного поняття. Це досить помітно під час спілкування в соціальних мережах, яке вимагає швидкості та лаконічності.

Отримані англіцизми ми розподілили на 4 групи, в залежності від сфери спілкування, а саме: щоденне спілкування, спілкування в інтернеті, культурна та спортивна сфери спілкування. Ми визначили, що підлітки найчастіше використовують англіцизми або американізми під час повсякденного спілкування або під час спілкування в інтернеті.

Сучасна молодь активно застосовує англіцизми під час щоденного спілкування, не надаючи цьому особливого значення. Слова на позначення емоцій типу «окей», «Хеппі Бьоздей», «гуд», «єс» взагалі стали нормою щоденного вжитку. Головний чинник, що сприяє активному вживанні англіцизмів в усному і писемному мовленні сучасного українця – це вплив західної культури та її способу життя. Разом з тим, ми повинні не забувати про власне українські назви і не призводити до збіднення нашої мови.

Вживання англіцизмів збагачує нашу мову, розширює наш кругозір, але непомірне та недоречне використання англійських слів неприпустимо. Тому потрібно виховувати культуру мовлення та смак у сучасних українців, який є головною умовою правильного і доречного використання мовних засобів як чужих, так і своїх, власних.

Список використаних джерел

1. Бережницька Х.Б. Молодіжний сленг як своєрідний засіб вербалізації явищ буття / Х. .Б. Бережницька // Студентські наукові записки. Серія «філологічна». – Острог: видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип.4. – 2011. – 236 с

2. Василенко Ю. А. Сучасний український молодіжний сленг / Ю. А. Василенко // Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2009. – 148 c .

3. Запозичення з англійської мови // Ющук І. П. Українська мова: Підручник. – 3-є видання. — К.: Либідь, 2006. – С. 209.

4. Грибовий, П. М. Український молодіжний сленг як лінгвокультурний феномен. / П. М. Грибовий // Компаративні дослідження слов’янських мов. – Вип. 11. – 2010. – с. 34–37.

5. Мартос, С. А. Молодіжний сленг: міф чи реальність? / С. А Мартос // Культура слова. – Вип. 62. – 2003. – с. 39–44.

Додаток А

Анкета

1. Чи вивчали ви коли-небудь англійську мову?

Так Ні

2. Чи використовуєте ви під час свого мовлення слова англійського походження типу Хеппі Бьоздей, Бай, Хелоу, Шузи, Мані т.ін.

Так Ні

3. Якщо ви використовуєте англіцизми під час мовлення, то як часто ви це робите?

Часто Дуже часто Інколи Ніколи

4. Які саме англіцизми ви вживаєте у своєму мовленні?

Додаток Б

Результати опитування серед молоді з питання «Чи вживаєте ви англіцизми під час спілкування?»

додаток б

Додаток В

Результати опитування серед молоді з питання «Як часто ви вживаєте англіцизми у своєму мовленні?»

додаток в

Додаток Г

Класифікація, отриманих в результаті анкетування, англіцизмів за сферами спілкування

додаток г

Повернутись до змісту роботи
Вплив англіцизмів на молодіжний сленг

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна