Оголошення

Проєкт «Спінери» як субкультура у підлітковому середовищі

| nikolay
Спінери як субкультура у підлітковому середовищі
Автор роботи:
Святодух Анжеліка Олександрівна
Керівник проєкту:
Галоян Крістіна Камовна
Навчальний заклад:
КЗ Ганнівський НВК «Середня загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» с. Ганнівка, Верхньодніпровського району Дніпропетровської області
Клас:
11

Опублікований для 10-11 класів учнівський дослідницький проєкт з громадянської освіти на тему «Спінери» як субкультура у підлітковому середовищі відображає субкультуру, як засіб самореалізації сучасного підлітка, школяра.

Докладніше про проєкт:

Учениця 11 класу у дослідницькій роботі (проєкті) з громадянської освіти на тему «Спінери» як субкультура у підлітковому середовищі вивчає і досліджує виникнення явища «спінер», виявляє фактори розповсюдження спінерів у молодіжному середовищі.

У процесі дослідження в рамках проєкту про «Спінери» як субкультуру було проаналізовано весь ряд завдань. За даними нашого дослідження, зроблений висновок, що учні 5-11 класів загалом усвідомлюють, знають, цікавляться новинками в тому числі і спінерами.

Зміст

Вступ
Розділ I. Молодіжна субкультура - невід’ємна складова розвитку підлітка.
1.1. Субкультура як засіб самореалізації сучасного підлітка
Розділ ІІ. «Спінери» як субкультура у підлітковому середовищі.
2.1. Виникнення явища «спінер»
2.2. Фактори розповсюдження спінерів у молодіжному середовищі.
Висновки
Список використаних джерел.
Додатки

Вступ

У сучасній соціології термін «субкультура» має здебільшого однозначне розуміння.
Молодіжна (підліткова) субкультура — це не що інше, як форма самовираження і самореалізації підлітків. Одним із таких форм самовираження є іграшка спінер.

Тому виникає необхідність здійснення детальнішого вивчення явища «спінер» у підлітковому середовищі. І тому це питання заслуговує на більшу увагу задля осмислення даної проблеми.

У добу глобалізації відбуваються трансформаційні процеси, які стосуються безпосередньо культури суспільства. Остання має складну структуру, тому ці процеси позначаються на всіх її структурних компонентах (субкультурах).

Соціологічний інтерес до вивчення явища субкультури інтенсифікувався лише на початку ХХІ ст. Проте досі ведуться наукові дискусії щодо даного явища. Насамперед, це стосується самої дефініції, адже нерідко відбувається взаємозаміна понять «субкультура» та «неформальне об’єднання», що вносить неясність і неузгодженість у його розуміння.

Явище молодіжної субкультури займає особливе місце в системі субкультури, оскільки включає в себе значну кількість об’єднань. У зв’язку з цим одним із завдань соціології є сприяння просоціальному формуванню молодіжної субкультури, стверджуючи динаміку загальної культури суспільства через розвиток соціальності кожної молодої особистості.

Поняття “субкультури” як наукового терміну є досить широким та багатоскладовим. За даними новітнього філософського словника “субкультура”- це система норм та цінностей, що відрізняє групу від більшості суспільства. Сучасне суспільство, яке базується на розділі труда та соціальної стратифікації, представляє собою систему багатоподібних напрямних субкультур.

Поняття “субкультури” включає в себе також:

  1. сукупність деяких негативно інтерпретованих норм та цінностей традиційної культури, що функціонують як культура злочинного прошарку суспільства,
  2. особлива форма організації людей (частіше всього молоді) - автономне цілісне утворення усередині панівної культури, яке визначає стиль життя та мислення її носіїв та відрізняється своїми звичаями, нормами та комплексами цінностей,
  3. трансформована професійним мисленням система цінностей традиційної культури, що отримала своєрідне світоглядне забарвлення.

За способом виникнення розрізняють субкультури, що утворились як позитивна реакція на соціальні та культурні потреби суспільства, та субкультури, які являються негативною реакцією на існуючу соціальну структуру і панівну в суспільстві культуру. Молодіжна субкультура являється одним з багатьох видів субкультур.

Молодь створює свій жаргонний язик, моду, музику та моральний клімат. Особливості цієї субкультури пояснюються, з одного боку - надлишком життєвої енергії, а з іншого - відсутністю у більшості молодих людей економічної та соціальної самостійності. І тому для такої людини спосіб знаходження свого місця у молодіжному угрупуванні є способом самоствердження та самореалізації себе в суспільстві.

В основі молодіжної субкультури лежить особливий спосіб світосприйняття з своєю системою духовних цінностей. Молодіжна субкультура — це і особливий спосіб життя, який розділяють ті, що є прямими її учасниками або просто співчувають певній молодіжній ідеології. Молодіжна субкультура — це не що інше, як форма самовираження і самореалізації молоді.

Які цілі ставлять перед собою молодь в житті: змінити світ, своє життя, зробити її іншими, скинути з себе ярмо стереотипів, відмовитися від соціальних канонів, утвердити життєву альтернативну позицію по відношенню до наявних раніше і закріпити її в різних соціокультурних догмах. Система цінностей, що розділяється молоддю, носить, як правило, автономний характер.

У сучасній соціології термін «субкультура» має здебільшого однозначне розуміння. Дослідження субкультури як загального явища, виокремлюючи її різновиди (підкультури) здійснювали: Г. Абрамова, Є. Борінштейн, І. Зязюн, С. Левікова, Н. Міщенко, І. Посохов, Л. Радзіховський,Ю. Савельєв, М. Соколов, Р. Уільямс, А. Флієр, С. Холл та ін.

Однак в соціології неприділено уваги такому сучасному серед підлітків явищу як іграшка «спінер», який за своєю масовістю та популярністю привертає увагу великої кількості підлітків (груп). Тому виникає необхідність здійснення детальнішого вивчення явища «спінер» у підлітковому середовищі. І тому це питання заслуговує на більшу увагу задля осмислення даної проблеми.

Об'єкт дослідження – сучасні підлітки.

Предмет дослідження – сучасна іграшка як певна субкультура серед підлітків.

Мета дослідження – вивчити явище «спінери» в молодіжному середовищі. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення наступних завдань:

  1. Визначити теоретичну базу дослідження субкультур.
  2. Висвітлити зміст явища «спінери» (субкультура спінерів).
  3. З’ясувати виникнення явища спінерів.
  4. Визначити фактор розповсюдження спінерів у молодіжному середовищі.

Актуальність роботи обумовлена інтересом серед сучасних підлітків захопленням нового, сучасного явища як «спінер».

Методами дослідження даної роботи (проєкта) є теоретичний синтез; узагальнення (в нашому дослідженні мав місце перехід від окремих фактів, ситуацій, подій та явищ до ототожнення їх в думках і до створення щодо них загальних понять і суджень). Також були застосовані порівняння, спостереження, анкетування.

Практична значущість дослідження полягає в тому, результати дослідження можуть бути використані в закладах, що займаються поняттями в позакласній роботі з учнями.

Перейти до розділу: 1. Молодіжна субкультура

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика