Публікація на сайті

rist_roslin_1.jpg
Тематика проекту: 
Біологія
Автор проекту: 
Пустюльга Кіра
Керівник проекту: 
Борисюк Тетяна Володимирівна
Найменування навчального закладу: 
Харківський ліцей № 107 Харківської міської ради Харківської області
Клас: 
6

Автор дослідницької роботи з біології «Вплив вітамінів та стимуляторів на ріст рослин» розглядає характеристики стимуляторів росту рослин, їх поділення на природні та синтетичні, вивчає переваги та недоліки їх впливу на органіку.

Проект з біології (6 класс) містить практичну частину дослідження. Насамперед учениця вивчає матеріали, а саме - вітамін В1 та стимулятор "Епін-екстра", з якими має працівати. Загалом, автор проводила дослід росту тестової рослини (квасолі звичайної) протягом 30 днів. На результати експеріменту впливала висота зразків.


Автор проекту з біології «Вплив вітамінів та стимуляторів на ріст рослин» виявив, що вітаміни та стимулятори росту дійсно пришвидшують ріст рослин, тому завдяки їх використанню можна значно підвищити швидкість достигання урожаю, його загальний показник та плодоносність рослини.

Зміст

Вступ
І. Основна частина
1.1.Характеристика стимуляторів росту рослин
1.2. Характеристика природних стимуляторів
1.3. Характеристика синтетичних стимуляторів
ІІ. Власні дослідження
2.1. Опис вітаміну В1
2.2. Опис «Епіну-екстра»
2.3. Дослідження впливу вітаміну В1 та «Епіну-екстра» на ріст квасолі звичайної
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Вступ

Рослини населяють усю нашу планету, їх роль надзвичайно велика.

Життя на Землі стало б неможливим, якби не було безперервного процесу фотосинтезу, що відбувається в зелених рослинах. Будучи найбільш важливим компонентом живої природи, рослини забезпечують нормальний біологічний кругообіг речовин у біосфері, збагачують повітря киснем і накопичують органічні речовини, необхідні для життя людей й тварин.


Рослини сприяють формуванню ґрунтового покриву, впливають на хімічний склад ґрунту і його родючість. Рослинні угруповання мають ґрунтозахисне, водоохоронне, повітроочисне, кліматорегулююче, санітарно-гігієнічне та культурно-естетичне значення.

Рослинний покрив змінює добовий і річний хід температури, утримує вологу в ґрунті й діє на водний баланс суші в цілому, який регулює інтенсивність сніготанення, сприяє всмоктуванню талих вод, поліпшує водний режим, і також режим мінерального живлення ґрунтів. Лісова рослинність знижує рівень грунтових вод і сприяє більш рівномірному розподілу стоку, знижує ерозію ґрунтів.

Зелені насадження значно знижують рівень вуличного шуму за рахунок поглинання листям звукової енергії. Важливу роль відіграє естетичний та психологічний вплив рослин на людину.

Основна ж функція зелених рослин - створення продуктів харчування для людей, кормів для тварин. Багато видів рослин людина використовує як сировину для промисловості.

Актуальність роботи

Одним із центральних напрямів вирішення проблеми одержання високих та стабільних урожаїв у світовому рослинництві стає застосування інтенсивних технологій з використанням регуляторів росту рослин.

Сучасний етап інтенсифікації сільського господарства пов'язаний з широким застосуванням мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних сполук, які разом із підвищенням урожайності сільськогосподарських культур суттєво змінюють умови життя ґрунтової біоти. Більшість з цих змін несе негативні наслідки.

Так, наприклад, під дією отрутохімікатів зменшується вміст гумусу в ґрунті. Тому розвиток та поглиблення досліджень,спрямованих на розробку більш досконалих еколого-безпечних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, є одним з актуальних і перспективних напрямків наукової роботи.

Застосування екологічно безпечних регуляторів росту та розвитку рослин - ефективний спосіб підвищення врожайності та якості сільськогосподарської продукції у сучасному рослинництві.

Метою роботи є дослідити вплив вітамінів та стимуляторів на ріст рослини.

Таким чином, ми сформулювали такі завдання дослідження:

  1. Проаналізувати дані наукової літератури щодо основних стимуляторів росту рослин.
  2. Виявити й експериментально перевірити вплив вітаміну В1 на ріст квасолі звичайної.
  3. Виявити й експериментально перевірити вплив стимулятора «Епін-екстра» на ріст квасолі звичайної.
  4. Сформувати висновки за результатами дослідів.

Об’єктом дослідження ми обрали квасолю звичайну.
Предмет дослідження: вплив вітаміну В1 та стимулятора «Епін-екстра» на ріст квасолі звичайної.
Методи дослідження:

  • бібліосемантичний;
  • фенологічний;
  • морфологічний;
  • порівняльний.

Зміст:

Банер сайту

Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проекти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проектів і міні-проектів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.

Банер нашого сайту
Код банера:
<a href="https://obuchonok.com.ua/" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і творчі проекти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика