Оголошення

Теми дослідницьких робіт і проєктів з математики 8 клас

У цьому розділі пропонуються теми науково-дослідницьких робіт з математики для 8 класу школи, за якими передбачається проведення школярами дослідницької діяльності з алгебри і геометрії, пов'язаної з раціональними дробами та їх властивостями, з арифметичним квадратним коренем і квадратними рівняннями, з використанням формул коренів квадратного рівняння.

Дані теми дослідницьких проєктів з математики для 8 класу розраховані на поглиблене вивчення школярами в процесі проєктної роботи числових нерівностей та дій над ними, властивостей ступіня з цілим показником, рішення більш складних завдань, а також будування графіків складних функцій.

Дослідницькі роботи і проєкти з математики 8 класу

Будь-яку тему дослідницького міні-проєкту з математики (алгебри або геометрії) для 8 класу ми рекомендуємо обирати спільно з вчителем математики, віддаючи перевагу тій темі роботи, яка максимально наближена до інтересів учня, доповнюючи та змінюючи її у зв'язку з поставленими завданнями.

Теми дослідницьких робіт (проєктів) з математики у 8 класі

Цікаві теми дослідницьких робіт і проєктів з математики для учнів 8 класу:
Аксіоматичної побудова геометрії Евкліда до сучасності.
Аліквотні дроби
Арифметичний квадратний корінь. Властивості квадратного кореня.
Будуємо графіки складних функцій.
Взаємозв'язок архітектури та математики в симетрії.
Витяг квадратних коренів без калькулятора.
Витяг квадратного кореня.
Від алгебри риторичної до алгебри символічної (введення буквеної символіки, основних законів дій).
Від арифметики до алгебри (про походження і основних понять алгебри).
Від натурального числа до уявної одиниці.
Вписані і описані кола
Вписані і описані чотирикутники.
Геометрія і мистецтво.
Гора Ступінь
Дельтоид
Дивовижний квадрат
Жарт геніїв: флексагон
Завдання з використанням знака абсолютної величини.
Загадки таблиці множення
Застосування подібності трикутників при вимірювальних роботах.
Ірраціональне число
Історія створення Ірраціональних чисел
Квадратична функція в будівництві та архітектурі
Квадратична функція у фізиці
Квадратні рівняння в працях Аль-Хорезмі.
Квадратні рівняння в працях Діофанта.
Квадратні рівняння в Стародавньому Вавилоні
Короткий нарис діяльності Архімеда
Кредити – міфи і реальність.
Криві на площині
Магія чисел
Математика або мистецтво (на прикладі робіт художників).
Математика в календарі
Математика в побуті
Метрична система заходів (про виникнення та вдосконалення заходів довжини, площі, об'єму).

Теми дослідницьких проєктів (робіт) з математики у 8 класі

Цікаві теми дослідницьких міні-проєктів (робіт) з математики для учнів 8 класів:
Навчися вирішувати рівняння
Незрівнянна подоба
Нестандартні завдання з геометрії.
Обернена пропорційність.
Паралелограм Вариньона
Педальний трикутник
Періодичність залишків послідовностей типу Фібоначчі.
Піраміди в архітектурі.
Піфагор і його теорема
Піфагор і його школа.
Площі фігур
Представлення раціонального дробу у вигляді суми найпростіших дробів.
Пропорція. Пряма і зворотна пропорційність.
Раціональне число
Рішення алгебраїчних рівнянь.
Рішення задач за допомогою рівнянь
Рішення задач на побудову.
Рішення рівнянь в Стародавній Індії, Греції, Китаї.
Розкладання многочлена на множники.
Системи рівнянь в задачах економіки
Способи знаходження наближених значень числа π.
https://obuchonok.com.ua/node/628
Старовинні математичні розваги і дії над алгебраїчними виразами.
Ступінь з натуральним показником.
Сучасні завдання практики, що вирішуються за допомогою наближених обчислень.
Тварини на координатній площині.
Теорема Варіньона
Теорема Вієта для третього і четвертого ступеня.
Усний рахунок - це просто
Функція. Види функцій. Графіка.
Цей дивно симетричний світ.
Червона книга на координатній площині.
Число Пі
Чотирикутники на кожному кроці.
Чудові криві
Чудові точки трикутника.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика