Оголошення

Дослідницька робота "Архімедова сила"

| nikolay
Архімедова сила
Тематика:
Автор роботи:
Філков Артем
Клас:
4

У представленій науково-дослідницькій роботі на тему "Архімедова сила" учень 4 класу у рамках предмету "Я досліджую світ" проводить аналіз літератури, знайомиться з винаходами Архімеда, а також вчиться проводити досліди і аналізувати отримані результати, навчаючись в початкових класах школі.

Дана дослідницька робота може бути представлена у якості міні-проєкту на тему "Архімедова сила" і слугуватиме підвищенню інформованості учнів 4 класу на предметі "Я досліджую світ", учнів 5 і 6 класів з фізики по цій темі, а також освітленню ролі видатного вченого Архімеда у науці "Фізика".

Докладніше про роботу:

Моя індивідуальна дослідницька робота (проєкт) на тему "Архімедова сила", проведена у 4 класі початкової школи, розкриває закон Архімеда, історію його відкриття, відображає практичне застосування закону Архімеда у декількох дослідах. Творчий проєкт стане корисною для учнів початкових класів школи у формуванні пізнавального інтересу до предмета "Фізика", який вони будуть вивчати пізніше у загальноосвітній школі.

Зміст

Вступ
1. Архімед і його закон.
2. Історія відкриття закону Архімеда.
3. Практичне застосування закону Архімеда у дослідах.
Висновки
Використана література.

Вступ

Кожна людина щодня стикається з явищами над фізикою яких навіть не замислюється. Ми повинні мати елементарне уявлення про дію рідини і газу на занурене в них тіло, осмислити практичну значущість дії, корисність знань і умінь.

Об'єктом дослідження в цій роботі є Архімедова сила.

Предметом дослідження є методичні прийоми оволодіння навичками проведення дослідів і аналізу отриманих результатів.

Мета роботи:

  • формування пізнавального інтересу до предмета "Фізика";
  • підвищити інформованість учнів по цій темі, освітити роль Архімеда у фізиці;
  • отримати знання, які допоможуть науково обґрунтувати міркування Архімеда, застосувати знання з практики.

З поставлених цілей витікають наступні завдання:

  1. На основі аналізу літератури визначити міру вивченості обраної теми, познайомитися з винаходами Архімеда.
  2. Навчитися проводити досліди і аналізувати отримані результати.

Обладнання - проста, солона вода і оліяТеоретичну основу роботи склали праці А.В. Пьоришкіна "Підручник фізики 7 клас" і В.І. Лукашик "Збірка завдань з фізики 7-9 клас", Л.Л. Сикорук. "Фізика для малюків".

Практична основа роботи: досліди з різними предметами в простій воді, солоній воді і олії.

Обладнання для дослідів: посудини з простою водою, солоною водою, олією і предмети, різні за формою, об'єму і щільності.

Програмне забезпечення: Microsoft PowerPoint для створення презентації дослідницької роботи.

Результатом проведенного дослідження буде створення презентації дослідницької роботи (міні-проєкту) "Архімедова сила" за допомогою програмного забезпечення Microsoft PowerPoint.

Перейти до роздiлу 2. Архімед і його закон

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика