Публікація на сайті

Дослідницька робота: 
Архімедова сила

Об'єктом дослідження в цій роботі є Архімедова сила.

Предметом дослідження є методичні прийоми оволодіння навичками проведення дослідів і аналізу отриманих результатів.


Мета роботи:
  • формування пізнавального інтересу до предмета "Фізика";
  • підвищити інформованість учнів по цій темі, освітити роль Архімеда у фізиці;
  • отримати знання, які допоможуть науково обґрунтувати міркування Архімеда, застосувати знання з практики.

З поставлених цілей витікають наступні завдання:

  1. На основі аналізу літератури визначити міру вивченості обраної теми, познайомитися з винаходами Архімеда.
  2. Навчитися проводити досліди і аналізувати отримані результати.

Обладнання - проста, солона вода і олія

Теоретичну основу роботи склали праці А.В. Пьоришкіна "Підручник фізики 7 клас" і В.І. Лукашик "Збірка завдань з фізики 7-9 клас", Л.Л. Сикорук. "Фізика для малюків".

Практична основа роботи: досліди з різними предметами в простій воді, солоній воді і олії.

Обладнання для дослідів: посудини з простою водою, солоною водою, олією і предмети, різні за формою, об'єму і щільності.

Програмне забезпечення: Microsoft PowerPoint для створення презентації дослідницької роботи.

Перейти до роздiлу: Архімед і його закон

Банер сайту

Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проекти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проектів і міні-проектів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.

Банер нашого сайту
Код банера:
<a href="https://obuchonok.com.ua/" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і творчі проекти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика