Оголошення

Архімед і його закон - принцип плавучості

Архімед і його закон

Архімед народився близько 287 року н. э. у місті Сиракузи і помер в 212 році.

Що ж крім того, то таємниця або майже таємниця. Про його приватне і громадське життя, як і про усе інше, повідомляють всього два джерела. Перший, найбільш надійний, - це його власні твори, вірніше - те, що від них залишилося.

В цілому десять трактатів абияк дійшли до нашого часу, і зміст їх не знаходив майже ніякого відгуку до XVII - XVIII століть. Серед інших його робіт найбільш цінними є основи раціональної механіки, а також метод обчислення площі круга, який став першим в історії математики прикладом інтеграції.

Його батько Фідій був астрономом. Архімед був радником, другом і, можливо, родичем Гиєрона II, тирана Сиракуз. Він подорожував у Єгипет і надовго зупинявся в прекрасній Александрії.

Саме Архімед відкрив принцип плавучості. Якщо тверде тіло занурити в рідину, воно витіснить об'єм рідини, рівний об'єму зануреної в рідину частини тіла.

Тиск, який раніше діяв на витіснену рідину, тепер діятиме на тверде тіло, що витіснило її. І, якщо виштовхуюча сила, що діє вертикально уверх, виявиться більше сили тяжіння, що тягне тіло вертикально вниз, тіло залишиться наплаву; інакше воно потоне.

На сучасній мові, тіло плаває, якщо його середня щільність менше щільності рідини, в яку воно занурене.

Рідини на тіло давлять,
Вверх його всі піднімають,
При цьому силу створюють,
Що архімедівською звуть!

Закон Архімеда: на тіло, занурене в рідину (чи газ), діє виштовхуюча сила, що рівна вазі витісненої цим тілом рідини (чи газу), називаєма силою Архімеда.

Якщо тіло плаває на поверхні або рівномірно рухається вгору або вниз, то виштовхуюча сила дорівнює по модулю (і протилежна по напряму) силі тяжіння, що діяло на витіснений тілом об'єм рідини (газу), і прикладена до центру тяжіння цього об'єму.

Тіло плаває, якщо сила Архімеда урівноважує силу тяжіння тіла. Слід зауважити, що тіло має бути повністю оточене рідиною (або перетинатися з поверхнею рідини). Так, наприклад, закон Архімеда не можна застосувати до кубика, який лежить на дні резервуару, герметично торкаючись дна.

Що стосується тіла, яке знаходиться в газі, наприклад в повітрі, то для знаходження підйомної сили треба замінити щільність рідини на щільність газу. Наприклад, кулька з гелієм летить вгору через те, що щільність гелію менша, ніж щільність повітря.

У відсутності сили тяжіння, тобто в стані невагомості, закон Архімеда не працює. Космонавти з цим явищем знайомі досить добре. Зокрема, в невагомості відсутнє явище природної конвекції, тому, наприклад, повітряне охолодження і вентиляція житлових відсіків космічних апаратів робляться примусово вентиляторами.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика