Оголошення

Проєкт "Фізкультхвилинка для учнів 2 класу"

| nikolay
Фізкультхвилинка для учнів 2 класу
Тематика:
Автор роботи:
учні 2 класу
Керівник проєкту:
Бєлан  М.М.
Навчальний заклад:
Металістівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів імені М. Островського
Клас:
2

У процесі написання навчального проєкта на тему "Фізкультхвилинка для відновлення працездатності учнів 2 класу" було вивчено теорію з організації фізкультхвилиок та особливостей їх проведення у початковій школі. Проєкт також може використовуватись у 1 та 3 класах с незначними змінами. Також були відокремленні та розглянені вимоги при складанні комплексу фізкультхвилинок на уроках у школі.

Докладніше про проєкт:

Протягом проєктної роботи з фізкультури на тему "Фізкультхвилинка – для відновлення працездатності учнів" у 2 класі було проведене дослідження, за допомогою якого було з'ясовано, як треба організовувати виховання і навчання школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я у профілактичній співпраці з педагогами та батьками, а також забезпечити можливість збереження здоров’я дітей за період виховання й навчання в школі.

В запропонованому проєкті у початковій школі на тему "Фізкультхвилинка – для відновлення працездатності" розповідається, як створити належні умови для набуття учнями 2 класу здоров‘язбережувальної компетенції та організувати профілактичну роботу на основі вивчення умов і причин, що сприяють виникненню в учнів шкідливих звичок. Цей творчий дослідницький проєкт спрямованний на формування в учнів системи знань із здоров’язберігаючої компетентості та свідомого ставлення до свого здоров’я.

Зміст

Вступ
1. Фізкультхвилинки у школі.
2. Роль фізкультхвилинок на уроці в початковій школі.
3. Конкурс на кращу фізкультхвилинку.
4. Фізкультхвилинка на уроках у 2 класі.
5. Основні вимоги при складанні комплексу фізкультхвилинок.
Висновок
Використані джерела

Вступ

Навчальний предмет, в рамках якого проводиться робота: фізкультура (основи здоров’я).

Навчальні дисципліни, близькі до теми предмети: всі предмети.

Склад учнів: 2 клас.

Тип проєкту: інформаційний, творчий, довгостроковий.

Цілі проекту:

 • забезпечення здоров‘язбережувального простору, сучасного цілісного орієнтування,
 • виховання і навчання школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я у профілактичній співпраці з педагогами та батьками;
 • забезпечення можливості збереження здоров’я дітей за період виховання й навчання в школі.

Завдання проєкту:

 • створити належні умови для набуття учнями здоров‘язбережувальної компетенції, забезпечення доступу учнів до джерел інформації про здоровий спосіб життя;
 • організувати профілактичну роботу на основі вивчення умов і причин, що сприяють виникненню в учнів шкідливих звичок.

Шляхи реалізації:

 • оволодіння необхідними здоров‘язбережувальними компетентностями;
 • формування ЗСЖ через зміст освіти.

Очікувані результати:

 • формування в учнів системи знань із здоров’язберігаючої компетентості, свідомого ставлення до свого здоров’я;
 • сформованість ключових компетентностей, якими повинен володіти випускник школи;
 • забезпечення здоров’я збережувального простору;
 • сучасне цілісне інформування про ЗСЖ;
 • виховання і навчання школярів відповідальному ставленню до власного здоров’я.

Етапи реалізації проєкту:

Етап І- організаційно – підготовчий - вересень - жовтень 2012р.

 • Визначення мети й теми проєкту.
 • Оголошення мотивації.
 • Нормативно - правове та навчально–методичне забезпечення проєкту.
 • Створення координувальної системи заходів щодо втілення проєкту.

Етап ІІ - планування проекту: листопад 2012р. - грудень 2012р.

1. Розробка заходів щодо реалізації завдань проєкту:

 • «Самоврядування: здоров’язберігаючий аспект».
 • Визначення тем уроків здоров’я, рефератів, «круглих столів», вікторин та конкурсів на теми про здоровий спосіб життя.

2. Концептуалізація. Програмування діяльності.

Етап ІІІ – практичної реалізації: 2013 - 2014 рр

 1. Контроль за виконанням заходів щодо впровадження проекту.
 2. Корекція діяльності учасників проекту.

Етап ІV – дослідження та прогнозування очікуваних результатів:

 1. грудень 2014 р.
 2. Підбиття підсумків реалізації проекту.
 3. Визначення позитивних моментів.
 4. Моніторинг результативності щодо формування здоров’язберігаючої компетентності.

Фізкультхвилинки в школі

Норма природної потреби в русі у дітей становить приблизно 1,5 – 2 години на добу. Проте за час навчання у школі рухова активність дитини зменшується. Руховий режим з відносно довільного змінюється на обумовлений строгими правилами поведінки.

Більшу частину доби дитина перебуває у статичному положенні, тобто сидить: у школі під час уроків; удома, коли виконує домашні завдання, читає, переглядає телепередачі або грається у комп’ютерні ігри. При цьому дитина несе велике фізичне навантаження.

Статичне навантаження вступає у протиріччя з фізичним розвитком дитини. Як наслідок – розвиток перевтоми. У дитини знижується працездатність, проявляються негативні емоції, погіршується самопочуття. Дитина скаржиться на головний біль. Дехто з дітей починає порушувати правила поведінки на уроці.

Тому при виявленні в дітей перших ознак перевтоми необхідно робити перерви, під час яких діти б могли виконувати нескладні фізичні вправи.

Такі перерви під час уроку (фізкультхвилинки) сприяють поліпшенню функціонування мозку, відновлюють тонус м’язів, які підтримують правильну поставу, знімають напругу з органів зору і слуху, з утомлених від письма пальців.

Фізкультхвилинка має стати обов’язковим елементом кожного уроку в початковій школі (крім тих уроків, на яких сам процес навчання передбачає достатню рухливість, наприклад, уроків музики, трудового навчання, ритміки, фізичного виховання).

Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі дітям і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в середньому темпі. Тривалість фізхвилинки 2-3 хвилини.

Щоб процес виконання фізичних вправ був цікавим для дітей, необхідно час від часу змінювати вправи (кожні 2-3 тижні), виконувати їх під музику, включати танцювальні рухи.

Дітям подобаються фізкультхвилинки, які супроводжуються віршованими текстами. Щоб у дітей не збивався ритм дихання, їхні рухи були точними і сильними, при проведенні таких фізкультхвилинок учитель промовляє текст, а діти виконують вправи.

Чим більшим є статичне навантаження, тим частіше й активніше потрібно робити фізичні вправи. В першому класі необхідно проводити по дві фізкультхвилинки - на 10-ій і 20-ій хвилині кожного уроку. Але якщо діти швидко стомлюються, можна провести і три фізкультхвилинки протягом уроку (особливо в першому півріччі ).

Роль фізкультхвилинок на уроці в початковій школі

Дуже важлива роль у збереженні високої працездатності протягом уроку належить фізкультхвилинкам.

Фізкультхвилинками прийнято називати проведення вправ у класі під час уроку, а також при виконанні домашніх завдань.

Мета проведення фізкультурної хвилинки - підвищити або утримати розумову працездатність дітей на уроках, забезпечити короткочасний активний відпочинок для школярів під час занять, коли значну навантаження випробовують органи зору і слуху; м'язи тулуба, особливо спини , що знаходяться в статичному стані; м'язи кисті працюючої руки. Вправи складено так, щоб при їх виконанні були охоплені різні групи м’язів. Вона необхідна для збереження здоров'я учнів, для того, щоб підняти їм настрій, посилити крово- і лімфообмін застійних ділянок в організмі дитини, зняти статичну напругу.

Існують різні форми проведення фізкультхвилинок:

 • рухлива гра;
 • імітація трудових дій;
 • проголошення скоромовок, що супроводжується діями;
 • фізкультхвилинки у формі психофізичної гімнастики, коли діти мімікою, жестами і рухами зображують різних тварин.

Фізкультурні хвилинки необхідно проводити на кожному занятті. Як короткочасні фізичні вправи вони традиційно проводяться в процесі уроків, що вимагають інтелектуального напруження, і призначені для профілактики втоми, викликаного інтенсивними інтелектуальними навантаженнями. Фізкультхвилинки можуть виконувати релаксаційну, комунікативну, розважальну, виховну функції.

Таким чином, для збереження здоров’я дітей при проведенні уроку необхідно використання вчителем елементарної діагностики стомлюваності учнів на уроці та застосування способів зниження втоми, основним з яких є проведення фізкультхвилинок.

Фізкультхвилинки ефективні для зняття розумової втоми і статичної напруги Фізкультхвилинки є ефективним засобом підвищення уваги та активності дітей та поліпшення засвоєння ними навчального матеріалу. Ефективність проведення фізкультхвилинок полягає в тому, що після фізкультхвилинки учні стають більш активними, їхня увага активізується, з’являється зацікавленість у подальшому засвоєнні знань.

Крім того, вони благотворно впливають на організм учнів. Фізкультхвилинки є ефективним засобом відновлення розумової працездатності молодших школярів, запобігають розвитку втоми, порушенню постави, знижують статичне навантаження.

Для того щоб фізкультхвилинка давала універсальний профілактичний ефект, вона повинна включати вправи на активізацію скелетних м'язів (нахили тулуба, обертання головою), м'язів нижніх кінцівок (присідання, тильні і підошовні згинання стоп); останні важливі для запобігання застійних реакцій кровообігу в нижніх кінцівках і органах малого тазу. Не слід забувати і про вправи для поліпшення мозкового кровообігу. Для профілактики перевтоми очей і розвитку короткозорості рекомендуються вправи, спрямовані на зміцнення очних м'язів.

Для підвищення ефективності фізкультурних хвилинок доцільно використовувати музичний супровід.

Конкурс на кращу фізкультхвилинку

фізкультхвилинка 1фізкультхвилинка 2

Фізкультхвилинка на уроках у 2 класі

фізкультхвилинка 3фізкультхвилинка 4фізкультхвилинка 5

Основні вимоги при складанні комплексу фізкультхвилинок

Вправи повинні охоплювати великі групи м'язів і знімати статичну напругу, що викликається тривалим сидінням за партою. Це можуть бути потягування, нахили, повороти, присідання, підскоки, біг на місці. Рух кистями: стискання, розтискання, обертання.

Вправи повинні бути прості, цікаві, доступні дітям, по можливості пов'язані з утриманням занять, носити ігровий характер.

Комплекс повинен складатися з одного двох вправ, повторюваних 4-6 разів. Заміна комплексу проводитися не рідше 1 разу на два тижні.

Зміст вправ має залежати від характеру та умов проведення уроку. Так, після письмових завдань, включають рухи рук, стискання і розтискання пальців і т.д.

Вчасно контрольних і деяких практичних уроках (праця, фізкультура, ритміка тощо) фізкультхвилинки не проводять.

Ми – за здоровий спосіб життя!

фізкультхвилинка 7

Висновок

фізкультхвилинка 8

Для написання цього проєкту було використано джерела мережі Інтернет.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика