Оголошення

Проект "Граблі садові"

| nikolay
Проект "Граблі садові"
Автор роботи:
Пешко Іван
Керівник проєкту:
Молодоженя Олександр Євменович
Навчальний заклад:
Згальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6
Клас:
9

Автор творчого проекту з трудового навчання на тему "Граблі садові" розглядає способи виготовлення такого виробу, як садові граблі, та пояснює, як можно зробити їх самостйно з доступних матеріалів, і використовуючи інструменти, які є в домі у кожного чоловіка.

Докладніше про роботу:

У процесі творчого проекту з трудового навчання про виготовлення граблів учень 9 класу школи розглядає, які види граблів існують та з яких матеріалів вони виробляються, та обирає модель граблів, які буде виготовляти у шкільній майстерні. Школяр аналізує та складає список матеріалів та інструментів, за допомогою котрих він може створити обраний виріб.

У ході творчого проекту з трудового навчання з виготовлення садових граблів було продемонстровано, як можно виготовити з доступних матеріалів та простих ескізів садові граблі. Після виконання роботи учень зробив економічне обґрунтування виробу та підготовив технологічну карту виготовлення граблів, за допомогою якої можно зробити садовий інвентар самостійно.

Зміст

1. Організаційно-підготовчий етап.
1.1. Вибір технологічного об'єкту. Аналіз моделей-аналогів.
1.2. Оформлення документації по підготовчому етапу.
2. Конструкційний етап.
2.1. Підбір та аналіз матеріалів для виготовлення виробу.
2.2. Розрахунок та виготовлення шаблонів.
2.3. Вибір технологій виготовлення. розрахунок собівартості виробу.
3. Технологічний етап.
3.1. Розмічання деталей виробу.
3.2. Виготовлення виробу.
3.3. Оздоблення виробу.
4. Заключний етап.
4.1. Корекція виробу, самоаналіз результату. захист проекту.

Розробка технічного завдання

Призначення виробу.

Виріб використовується як сільськогосподарське знаряддя праці. Ним рихлять землю, закривають вологу, загрібають сіно ,прибирають довколишню територію.

Вимоги до матеріалів.

Матеріали підбираємо відповідно до технологічних вимог:міцність,надійність,оброблюваність,довговічність,екологічність.

Вимоги до конструкції виробу

Мала матеріалоємність,простота конструкції ,мала ціна ,безпечність з точки зору техніки безпеки.

граблі 1
Дерев’яні
граблі 2
Металеві
граблі 3Віяло

Інструменти і пристосування

 • Лінійка
 • Олівець
 • Кутник
 • Ножівка
 • Рубанок
 • Клей
 • Коловорот
 • Свердла
 • Аналіз моделей – аналогів
Дерев’яні Металеві Віяло
Естетичність * * *
Кількість деталей 4 12 26
Технологічність ( складність ) *** * ***
Надійність *** *** ***
Економічність ** * ***
Власні вподобання * ** ***

Висновки по технічній пропозиції

 • Усі зразки відповідають своєму призначенню
 • Достатньо нескладні у виготовленні
 • Модель №1 та №2 мають меншу складність у виготовленні
 • Модель №3 більшу складність у виготовленні

Я обираю модель № 2

Конструкторський етап. Ескізне проектування

 • Опис зовнішнього вигляду: матеріал - деревина БЕРЕЗА, сортамент - бруски та дошка.
 • Розробка технічного проекту
 • Визначити вихідні дані для побудови креслень деталей виробу та розмірні характеристики.

граблі 4

№ з/п Найменування деталей Кількість Матеріал Розміри, мм
І планка 1 дерево(береза) 900х20х15
2 зуб 8 дерево(береза) 90х11
3 держак 1 дерево(береза) 1600х24

Розробити та побудувати креслення конструкції деталей виробу у масштабі

граблі 5граблі 6граблі 7Виконати креслення елементів з'єднання деталей та вузлів виробу у масштабі (при потребі )

Специфікація виробу

Розрахунок собівартості

Розрахунок витрат матеріалів

 • Матеріалознавство
 • Ціна одиниці
 • вимірювання, грн.
 • Витрати
 • матеріалів
 • Всього витрат, грн.
 • Березові дошки
 • 650гр.м3
 • 0,00016м3
 • 0,05
 • Клей ПВА
 • 18грн.л
 • 0,001л
 • 0,02
 • Лак
 • 25грн.л
 • 0,01л
 • 0,25
 • Шліфувальний папір
 • 10грн.м
 • 0.1м
 • 1

Всього  витрати  на собівартість (Ц1) дорівнюють  1.12

Отже, Ц1=1грн 12коп Вартість витрат

Вартість витрат електроенергії

Вартість витрат на електроенергію при роботі на верстатному обладнані Ц2=0,тому що  всі роботи які виконуються тільки ручна обробка деревини.

Розрахунок оплати праці

( Розрахунок оплати праці на підставі, що оплата працівника 3 розряду складає 5 грн. за годину

Роп = 4 год. х 5 грн. =20 грн.  

Розрахунок податку на заробітну плату

Податок на зарплату становить 20% від суми, тому  Оддс=2 х 0,2 = 4 грн.  

Визначення амортизаційних відрахувань на інструменти та обладнання

Амортизаційні відрахування

Назва
інструмента
Вартість(гр.) Час зносу Амортизаційні відрах.в рік грн.. Амортизаційні відрах. На 1р/д грн
кутник 4.50 2 роки 2,25 0,009
ножівка 15,00 5 років 3.00 0,012
рубанок 35,00 5 років 7,00 0.027
коловорот 45,00 5 років 9,00 0,035
свердло 7,00 2роки 3.5 0,013

Амортизаційні відрахування  Ао 0.096

Отже, амортизаційні відрахування Ао= 0.096.  коп.

Визначення загальної собівартості виготовлення виробу

С=Мз+Роп+Оддс+Ао==10 грн.

Визначення величини прибутку

Собівартість виробу 15 - 25% від собівартості виробу Сума
10 (10х10%)/100% 2.5
Економія

( Визначення величини прибутку внаслідок реалізації виробу, який складає 10-25% від собівартості

П=(10х10%)/100%=2.5 грн.

Визначити договірну ціну реалізації виробу

Цд=С+П =10 + 2.5= 12.5грн. Отже, рекомендована ціна виробу (граблів) - 12грн. 50коп.)

Технологічна карта на виготовлення виробу
(розписуються етапи виготовлення виробу

Виготовлення планки

з\п.
Послідовність виконання робіт Поопераційні ескізи Інструменти і обладнання
1 Підбираємо заготовку згідно мал..1 граблі 8 Масштабна лінійка,рубанок.
2 Розмічаємо заготовку згідно мал. 1. граблі 8 Лінійка, олівець,кутник.
3 Відрізаємо деталь від заготовки по розміру мал. 1 граблі 9 Ножівка,стусло.
4 Свердлим отвори згідно розмітки. граблі 10граблі 11граблі 12 Коловорот свердло.
5 Зачищаємо деталь наждачний папір,напилок
Виготовлення зуба
6 Підбираємо заготовку згідно мал..2 граблі 13 Масштабна лінійка,рубанок
7 Заокруглюємо відповідно розміру мал. 2 граблі 14 Рубанок,наждачний папір.
8 Заточуємо відповідно розміру мал. 2 граблі 14 Рубанок,наждачний папір
Виготовлення держака
9 Підбираємо заготовку згідно мал..3 граблі 15 Масштабна лінійка,рубанок
10 Заокруглюємо відповідно розміру мал. Рубанок,наждачний папір
1 Відрізаємо в розмір граблі 16 Пилка,стусло
Складання виробу
12 З`єднуємо деталі в готовиєй виріб мал. 4 Киянка,клей
13 Фарбуємо виріб Фарба,пензлик

Заключний етап

Критерії оцінки проекту

Технологічні критерії

 • оригінальність застосування матеріалів, їх довговічність, витрати мінімальні
 • складність і об’єм виконаних робіт - середній
 • доцільність виробу - використовується за призначенням при виконанні номерів прибирання території у школі

Конструктивні критерії

 • зручність використання, міцність, надійність - висока
 • відповідність конструкції призначення виробу - відповідає всім технологічним вимогам

Естетичні критерії

 • оригінальність форм - форма оригінальна
 • кольорове рішення — кольори підібрані згідно потреби
 • складність форми — форма проста

Економічні та маркетингові критерії

 • необхідність в даному виробі на ринку — потреба колективу школи
 • собівартість проекту - низька
 • рівень продажної ціни — середній
 • доцільний вид реклами – відсутність асортименту

Екологічні

 • забруднення навколишнього середовища — відсутнє
 • шкідливість складу виробу – середня
 • шкідливість виробництва матеріалів - середня

Екологічне обґрунтування проекту

 • забруднення навколишнього середовища при виробництві;
 • можливість використання відходів виробництва;
 • можливість повторного використання деталей виробу по закінченні строку служби;

Розрахунок екологічних параметрів виробництва виробу.

Визначити коефіцієнт замкненості виробництва виробу (Кз) з врахуванням вторинної переробки відходів

КЗ = (Нт * Ак - Онз) / (Нт * Ак)=(0,1 * 0,5 - 0,004) / (0,1*0,5)=0,92

Ак - об'єм (маса) спожитих матеріально-сировинних ресурсів з відходів (кг);

Онз- об'єм (маса) не перероблених відходів (кг);

Нт - фактичне споживання природних ресурсів на одиницю виготовленої продукції (кг);

Визначити коефіцієнт відходоємності виробництва виробу (Кв).

Кв = ((Озн * Рч)/(Нт) * Ак = ((0,004 * 19) / 0,5 = 0,38;

де Рч =19 - довідниковий коефіцієнт для деревинних і текстильних відходів.

Визначити коефіцієнт екологічності виробництва (Ке) за умови, що-відходи будуть перероблені.

Ке=1-Кв = 1- 0,38 = 0,62

Визначити коефіцієнт безвідходності виробництва (Кб) з врахуванням вторинного використання відходів.

Кб = (Ке ± Кз)/2 = (0,62+0,92)/2=0,77

За одержаною величиною коефіцієнту безвідходності виробництва (Кб) визначити екологічність виробництва виробу. За умови повного використання відходів Кб=1, При Кб =0,9... 1 - виробництво є безвідходним і екологічно чистим. При Кб= 0,8...0,9 - виробництво є маловідходним. При Кб менше 0,7 - виробництво є відхідним. За величиною коефіцієнта безвідходності виробництва дане виробництво є маловідходним.)

Висновки

Виконавши проект можна зробити висновки, виходячи із завдання, які ставляться перед ним, що володіючи основними знаннями з конструювання та моделювання, а також маючи навички, щодо обробки окремих вузлів, можна не лише побудувати креслення основних елементів і провести моделювання, але й виготовити такий складний виріб, як граблі.

При цьому додатково рекомендується використовувати літературу, яка допоможе не тільки при виконані поставлених задач, але й навчить новому найбільш ефективному підходу до виготовлення будь-якого виробу.

Для написання цього проекту було використано джерела мережі інтернет.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика