Оголошення

Проблема збереження заповідників

Найбільшими проблемами на сьогоднішній день є охорона і збереження заповідних комплексів як загальнонаціонального надбання, оформлення документів на право постійного землекористування земель, що були приєднані до Заповідника в 2013 році.

Надзвичайною проблемою є охорона водних акваторій та боротьба з незаконним виловом живих водних біоресурсів. Протистояти натиску технічно забезпеченим і добре організованим угрупованням браконьєрів державна служба охорони заповідника не завжди в змозі. Вилов креветки та інших видів водних ресурсів став промислом і об’єктом наживи для певної групи громадян, превеликий жаль, такі явища не отримують належної оцінки з боку структур, що мають боротися з цими порушеннями.

Потребують термінового вирішення земельні питання. Відсутність коштів, а також не державницька позиція деяких природоохоронних і землевпорядних організацій, стримує можливість здійснення плану землевпорядкування та отримання державних актів на землю. Нагальними залишаються питання утримання матеріальної бази кордонів.

Приміщення на них побудовані ще в довоєнний період, господарським способом з підручних матеріалів і зараз активно руйнуються. Необхідно терміново проектувати і будувати артезіанські свердловини.

Серйозну загрозу заповідним територіям створюють пожежі, які найчастіше виникають в результаті підпалів організованими угрупованнями, що намагаються довести неспроможність заповідника зберегти території, та відібрати їх для задоволення своїх потреб. На превеликий жаль, єгерськікордони не укомплектован ітехнічними засобами (трактори, плуги, дискові борони, косарки і ємності для води), що дають змогу протистояти підпалам, попереджувати і ліквідовуватипожежі.

Опис реалізації ЕКО-ідеї

З огляду на це, необхідні заходи щодопокращенняситуації в Чорноморськомубіосферномузаповіднику.

По-перше, це фінансова допомога на оформлення документів, пов’язаних з земельними питаннями;

По-друге, потрібно виділити ще техніку для попередження пожеж, матеріальні ресурси та побутова техніка для покращення умов проживання єгерів на кордонах заповідних ділянок.

По-третє,можна покращити охорону даного регіону, виділити ще одну 5-ту функціональну зону, так звану «зону ризику», до якої внести дуже рідкісні види фауни та флори.

По-четверте, здійснювати ще ширше еколого-просвітницьку роботу.

По-п'яте, залучати якнайбільше молоді до еколого-просвітницької роботи.

Можна проводити різноманітні плакати-заклики, конкурси, фестивалі на українському рівні, залучати іноземних спонсорів щодо збереження біорізноманіття та охорону природно-заповідного фонду Північного Причорномор'я. Ідея щодо формування екологічної мережі є інтегральною у справі збереження природного середовища, оптимізації ландшафтів, збереження генофонду живої природи, формування сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Екологічний ефект від реалізації ЕКО-ідеї

На мою думку зі збереженням біорізноманіття, вирішенням цієї проблеми може стати створення офіційно затвердженої екомережі кожного району, області, країни. Для цього необхідно оцінити реальний стан території, розробити схему, що включатиме ядра і коридори мережі, врахувати зв’язок з сусідніми територіями і законодавчо затвердити статус новоствореного об’єкту.

Належна охорона таких охоронюваних територій, підкріплена співпрацею урядів та неурядових організацій різних країн, надасть дикій природі можливість жити і розвиватись. ідея формування екологічної мережі є інтегральною у справі збереження природного середовища, оптимізації ландшафтів, збереження генофонду живої природи, формування сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Ці та інші заходи дадуть змогу значно покращити виконання заходів по охороні та збереженню заповідних комплексів, проведенню наукових досліджень, біотехнічних заходів, еколого-просвітньої роботи та природоохоронної пропаганди.

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика