Оголошення

План творчого проекту

У даному розділі ми з'ясуємо, за яким планом потрібно працювати над творчим проектом, та наведемо зразок плану творчого проекту учнів школи.

Також, обов'язково визначимо зміст кожного пункта з плану творчої роботи школяра, всемо розглянемо 12 пунктів.

1. Титульна сторінка творчого проекту

2. Зміст творчого проекту

3. Вступ творчого проекту

У Вступі до творчого проекту пояснюється актуальність вибраної теми, формулюється мета і зміст поставлених завдань, планований результат і основні проблеми, що розглядаються в проекті, повідомляється, кому призначений проект і в чому полягає його новизна.

У вступі також дається характеристика основних джерел інформації. У цій главі розглядається передбачувана методика і техніка виконання проекту.

Структура Вступу творчого проекту:

 1. Обгрунтування вибору теми проекту
 2. Мета творчого проекту
 3. Завдання творчого проекту

4. Історична довідка з проблеми проекту

5. Технологічна частина

 • Вибір ідей і варіантів, їх обгрунтування та аналіз.
 • Вибір необхідного матеріалу для об'єкту, розробка дизайн-аналізу.
 • Правильний підбір інструментів, обладнання, організація робочого місця.
 • Техніка безпеки при виконанні робіт.
 • Конструкція виробу з описом етапів конструювання, ескіз.
 • Технологія виготовлення виробу, графічні матеріали.
 • Інструктивно-технологічна карта.

Згідно плану творчого проекту, у технологічній частині необхідно розробити чітку послідовність виконання об'єкту. Вона може включати перелік всіх етапів, технологічну карту виробу проекта, в якій описується алгоритм операцій з вказівкою інструментів, матеріалів та способів обробки.

6. Економічне обгрунтування проекту, розрахунки

У економічній частині показується повний розрахунок витрат на виготовлення виробу проекту. Результатом економічного розрахунку має бути обгрунтування економічності проектованого виробу і наявності дійсного ринку збуту.

7. Екологічне обгрунтування проекту

Іншими словами - екологічна чистота виробу.

Особливу увагу в роботі необхідно приділити екологічній оцінці проекту: обгрунтуванню того, що виготовлення і експлуатація вашого спроектованого виробу не спричинять змін в довкіллі, порушень в життєдіяльності людини.

Екологічна оцінка проекту включає:

 • екологічну оцінку конструкції і технології виготовлення;
 • оцінку можливостей виготовлення виробу з матеріалів - відходів виробництва; оцінку можливості використання відходів, що виникають при виконанні проекту.

8. Нові знання і уміння, отримані вами при виконанні проекту

9. Оцінка та реклама виробу

10. Висновки творчого проекту
Тут мають бути короткі висновки виходячи з результатів виконаного проекту та оцінка повноти рішення поставлених завдань.

У розділі Висновків послідовно викладаються отримані результати, визначається їх співвідношення із спільною метою та конкретними завданнями, сформульованими у введенні, дається самооцінка вихованцеві про виконаної ним роботи. В деяких випадках виникає необхідність вказати шляху продовження дослідження теми, а також конкретні завдання, які належить при цьому вирішувати.

11. Cписок літератури творчого проекту

Після Висновків на наступному листі прийнято розміщати список літератури, використаної при виконанні творчого проекту. Кожне включене в нього джерело повинне мати відображення в тексті роботи. Усі запозичення повинні обов'язково мати підрядкові посилання на джерела приведених матеріалів. Не слід включати в цей список назви джерел, які не використовувались.

12. Додатки творчого проекту
У додатки включають діаграми, ескізи, схеми, креслення, різного роду технологічну документацію.

За формою і змістом додатки дуже різноманітні. Вони можуть бути текстом-анкетою, таблицями, картами, графіками або малюнками. Кожен додаток повинен розпочинатися з нового листа (аркуша) з вказівкою в правому верхньому кутку "Додаток" і мати назву (тематичний заголовок). За наявності в роботі більше одного додатка їх нумерують арабськими цифрами (без знаку №). Наприклад, Додаток 1, Додаток 2 і т.д.

Нумерація сторінок, на яких розташовуються додатки, має бути наскрізною і продовжувати загальну нумерацію основного тексту проекту. Зв'язок основного тексту роботи з додатками здійснюється через посилання, які вживаються із словом "дивись" (див.), що береться разом з шифром в круглі дужки. Наприклад, (дивись Додаток 2) або (див. Додаток 2).

Якщо Ви бажаєте розмістити посилання на сторінку Плану творчого проекту", скопіюйте і встановіть у себе на сайті, у блозі або форумі відповідний код:

Код посилання на сайт, блог:
<a href="http://obuchonok.com.ua/plan-proektu" target="_blank">План творчого проекту</a>

Код посилання на форум:
[URL=http://obuchonok.com.ua/plan-proektu]План творчої роботи[/URL]

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика