Оголошення

Правила оформлення творчого проекту

У даному розділі ми визначимо основні правила і вимоги оформлення творчого проекту для учнів шкіл.

Також, з'ясуємо і визначимо правила і вимоги оформлення творчої роботи учнів загальноосвітньої школи.

Параметри сторінок творчого проекту

Текст творчого проекту друкується на листах формату А4 з одного боку.

Поля:

  • ліве поле листа - 20 мм
  • праве - 10 мм
  • верхнє і нижнє - 15 мм

Текст набирається шрифтом Times New Roman.
Розмір шрифту 14.
Інтервал - полуторний.
Текст на сторінці вирівнюється по ширині.
Обов'язково робіть абзацні відступи величиною на розсуд автора. Текст творчої роботи має бути добре читаним.

Титульний лист творчого проекту

Написання і оформлення творчого проекту учнів розпочинається з оформлення титульного аркуша. Залежно від вимог управління освіти вашого міста або району титульний аркуш може мати деякі свої відмінності. Наш зразок оформлення титульного листа творчого проекту можна використати з обов'язковим внесенням коректив згідно з рекомендаціями учителя або консультанта.

Заголовки в творчій роботі

Заголовок друкується напівжирним шрифтом із заголовної букви, не підкреслюється, крапка у кінці не ставиться. Перенесення слів в заголовках глав не допускаються. Між заголовком і текстом робиться відступ у 2 інтервали.

Кожна глава творчого проекту учня розпочинається тільки з нової сторінки. Нумеруються глави арабськими цифрами. Параграфи нумеруються цифрами через крапку, де перша цифра - це номер глави, друга - номер параграфа (наприклад, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4 і так далі). Якщо у вас параграфи мають теж пункти, тоді їх нумерують відповідно трьома цифрами через крапку (наприклад, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. і так далі).

Скорочення і формули в тексті проекта

Намагайтеся не використовувати в тексті творчого проекта часто скорочення, виключенням можуть бути тільки скорочення загальноприйняті.

Якщо згадуються в тексті творчої роботи прізвища інших людей: авторів, учених, дослідників та винахідників, то їх ініціали пишуться на початку прізвища.

При написанні формул дається пояснення використовуваним символам (наприклад: X-Y=Z, де X - кількість яблук у магазині на ранок, Y - кількість яблук продано, Z - залишилось наприкінці дня.

Оформлення додатків

Малюнки, фотографії, таблиці, графіки, діаграми, технічні креслення, ескізи і таке інше мають бути розташовані та оформлені наприкінці опису творчого проекту після Списку використаної літератури на окремих сторінках в додатках (наприклад: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3...).

Напис Додаток 1 розташовується в правому верхньому кутку листа.

Фотографії і графіки, діаграми, схеми і таблиці

Усі перелічені вище об'єкти в додатках відповідно нумеруються і підписуються.
Назву картинки розташовують під нею (наприклад: Мал. 1. Зміна положення сонця протягом дня; Фото 1. Гори взимку; Графік 1. Зміна курсу гривні; Діаграма 1. Рівень навчання учнів класу).

Таблиці в додатках пронумеровані і озаглавлені. У полях таблиці застосовується одинарний інтервал. Назва таблиці з нумерацією стоїть під таблицею (Таблиця 1. Відомість зарплати за місяць).

При оформленні творчого проекту в кінці речення де треба послатися на додаток пишуть у дужках: (Додаток 1).

Нумерація сторінок творчого проекту

Після завершення набору тексту творчої роботи слід пронумерувати сторінки проекту.
Номери сторінок ставляться починаючи з цифри 2 з другої сторінки. На першу сторінку номер не ставиться. Розташування нумерації сторінок - внизу по центру.
Не допускається використовувати в оформленні творчого проекту рамок або інших різноманітних елементів для прикраси.

Якщо Ви бажаєте розмістити посилання на сторінці Правил оформлення творчого проекту, скопіюйте і встановіть у себе на сайті, у блозі або форумі відповідний код:

Код посилання на сайт, блог:
<a href="http://obuchonok.com.ua/oformlennya" target="_blank">Правила оформлення творчого проекту</a>

Код посилання на форум:
[URL=http://obuchonok.com.ua/oformlennya]Правила оформлення творчої роботи[/URL]

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика