Оголошення

Теми дослідницьких робіт і проєктів з психології

Написанням проєктів з психології займаються учні 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11 класів, тому запропоновані теми дослідницьких робіт з психології розраховані в першу чергу саме на цю вікову категорію учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв.

Ми пропонуємо цікаві орієнтовні теми дослідницьких робіт з психології для школярів, включаючи теми на агресію, тривожність, емоції, конфлікти, темперамент, відчуття і сприйняття, поведінка, вплив суспільства на підлітка, вікові особливості дитини, проблеми відносин, психологічні особливості особистості, характер, темперамент і т. д.

Вибрані теми учнівських проєктів з психології можна використовувати учням 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11 класу для індивідуальної дослідницької діяльності і для вивчення поведінки дітей у колективі, агресії, міжособистісних конфліктів, проблем підлітково ї самотності і страхів дітей.

Цікаву тему проєктної роботи або проєкту з психології можна підібрати і з проблеми сім'ї, вікових особливостей школярів, девіантної поведінки в підлітковому віці, про почерк і колір, про роль ЗМІ та соціальних мереж у формуванні психіки школяра.

Теми дослідницьких робіт і проєктів для учнів з психології

PR прийоми політичних партій: загальне і особливе.
Агресія і жінки.
Агресія як домінанта поведінки сучасних підлітків.
Варіанти поведінки учня в колективі.
Взаємозв'язок відчуття і сприйняття як сенсорних процесів.
Види конфліктів. Шляхи їх вирішення.
Вплив інтелектуального навантаження на емоційний стан підлітків
Вплив особистісних якостей на успішний розвиток бізнесу
Вплив оточення школяра на формування характеру.
Вплив прослуховування музики на пам'ять учня.
Вплив сім'ї на соціалізацію підлітка.
Вплив темпераменту на взаємини між дітьми нашого класу.
Вплив характеру на діяльність учня.
Вплив кольору на настрій школярів.
Вплив колірної гами в одязі педагогів на емоційний стан учнів.
Вплив корекційної роботи на біологічний вік жінки.
Вікові особливості старшокласників
Вікові психологічні кризи у школярів.
Вольові якості особистості і їх розвиток.
Виховання і самовиховання характеру.
Сприйняття провини і можливості прощення.
Сприйняття почуття любові старшокласниками.
Девіантна поведінка в підлітковому віці.
Динаміка ціннісних орієнтацій батьків дітей дошкільнят та підлітків.
Жінки в психології і психологія жінки.
Залежність темпераменту і здатності учня до навчання.
Вивчення готовності до вибору професії учнів різних вікових груп.

Теми проєктів і дослідницьких робіт з психології

Теми індивідуальних проектних робіт з психології:

Вивчення особливостей поведінки підлітка в конфлікті.
Індивідуально-психологічні особливості підлітків, що належать до субкультури (вибір субкультури).
Індивідуально-психологічні особливості співзалежних дітей.
Індивідуальні відмінності пам'яті у людей.
Інтереси та ціннісні орієнтації у представників підліткових субкультур.
Інтернет-залежність у дітей шкільного віку.
Дослідження мнемонічних правил.
Історія розвитку психології.
Магія кольору
Міжособистісні конфлікти: методи врегулювання.
Міжособистісні конфлікти: причини і мотиви виникнення.
Методи дослідження особистості учня.
Методи дослідження емоційної спрямованості особистості.
Механізми прояву емоцій
Чи можна скорегувати біологічний вік жінки?
Молодіжний сленг як форма самоствердження дітей.
Наука про красу - як ми визначаємо, що людина красива.
Деякі труднощі спілкування в підлітковому віці.
Про що говорить почерк
Образ вчителя очима сучасних учнів.
Визначення маніпуляцій в підлітковому середовищі.
Особливості міжособистісного сприйняття.
Особливості образу «хорошого» і «важкого» учня в свідомості сучасного вчителя.
Особливості творчої уяви у молодшого школяра.
Особливості художньої творчості сучасного підлітка.
Оцінка і самооцінка учня в школі.
Переживання самотності.
Поведінка натовпу. Масова свідомість.
Пізнавальна мотивація. Її вплив на успішність учнів у школі.
Побудова тимчасової перспективи у підлітків.
Уявлення про агресію у жінок (у чоловіків) різних вікових категорій.
Причини виникнення конфліктних ситуацій. Шляхи вирішення конфлікту.
Проблема депресивних станів
Проблема міжособистісних відносин в сім'ї
Проблема ставлення сучасних підлітків до грошей.
Проблема підліткової самотності.
Проблема професійного самовизначення
Проблема психологічного здоров'я.
Проблеми міжособистісного спілкування в школі.
Проблеми спілкування з однолітками
Процес становлення особистості в період з 14 - 18 років в сучасному суспільстві
Психологічні особливості впливу реклами.
Психологічні особливості брехні дитини (дошкільний або молодший шкільний вік).

Теми проектних робіт з психології (продовження)

Теми дослідницьких робіт з психології для учнів:

Психологічні наслідки екологічних проблем спекотного літа
Психологічні причини успішності і невдачі.
Психологічний вплив мистецтва (музика, образотворча діяльність) на людину.
Психологічне здоров'я сучасних школярів
Психологія віктимної поведінки
Різні школи і напрямки в психології.
Рекорди пам'яті.
Роль ЗМІ у формуванні психіки школяра.
Роль емоцій у міжособистісному спілкуванні вчителя та учня.
Сімейні установки в системі цінностей сучасних підлітків 15-16 років різних країн.
Казка як транслятор цінностей особистості.
Лихослів'я в житті школярів.
Співвідношення вербальної і невербальної форм спілкування у старшокласників (ефект неконгруентності)
Соціальна агресія. Способи зменшення.
Соціальна компетентність як необхідний фактор розвитку особистості старшокласника.
Соціальне партнерство як фактор успішності учнів.
Соціально-психологічні особливості графіті.
Способи розвитку інтелекту.
Порівняльний аналіз становлення і розвитку косплею в Японії і Росії.
Стереотип сприйняття образу вчителя сучасними школярами.
Страх у підлітковому середовищі та шляхи його подолання
Страхи дітей у молодшому шкільному віці
Стресова напруга. Способи зняття стресу.
Таємниці темпераменту або як можна дізнатися про психологію людини за його інтересами і захопленнями
Теорії типів і почерк
Типи соціально-психологічних протиріч і їх прояви в малій групі.
Умови успішності підлітка в колективі однолітків.
Феномен посмішки
Формальні і неформальні групи в школі. Ідентифікація.
Характер і темперамент.
Хімія любові
Шкільна агресія як фактор, що травмує особистість учня.
Шкільна тривожність.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика