Оголошення

Дослідницькі роботи і проєкти з української мови

Індивідуальні творчі і дослідницькі міні-проєкти з української мови, сворені учнями 1, 2 і 3, 4 і 5 класів школи, розкривають теми історії української мови та алфавіту, виникнення писемності та правил написання. Дітьми за допомогою вчителів і створення міні-проєктів вивчаються в українській мові фразеологізми, власні імена і частини мови.

В дослідницьких роботах і проєктах (міні-проєктах) з української мови учні 6, 7 і 8 класів, а також 9, 10 і 11 класів вивчають вплив англіцизмів на українську мову і взаємозв'язок мови з іншими предметами, антропономіку міст і крилаті слова, суржик і лексику. Цікавими є роботи про абревіатури як лінгвістичну особливість спілкування, рекламу і рідну мову в житті українців.

Викладені готові науково-дослідницькі роботи з української мови учнів 5, 6 і 7, 8 класів, а також 9, 10 і 11 класів спрямовані на вивчення і розкриття понять слово, речення і частина мови, прикметник, іменник і дієслово (дієприкметник), аналізують прикметники в контексті загадок, прислів'їв і приказок, досліджують принципи побудови речень і правила розбору простого і складного речення.

8 (3) 10 (2) 9 (1) 11 (1)

Автор:
Кузюра Олена

Запропонована учнівська дослідницька робота (проєкт) з української мови "Рідна мова в житті українців" є дослідженням про українську мову та правильність мовлення. У роботі дається обґрунтування поняття "літературна мова" та досліджується мовна проблема в Україні.

Автор:
Ткачук Ганна

Представлена науково-дослідницька робота (проєкт) з української мови "Обсценна лексика на прикладі російської мови" є дослідженням учениці 10 класу, завдяки якому було з'ясовано причини вживання підлітками обсценної лексики.

Автор:
Чернова Мілена

Представлена дослідницька робота (проєкт) з української мови "Займенник у сфері ділового мовлення" є дослідженням учениці 8 класу ролі займенника у діловому устному спілкуванні та на письмі, у документах.

Автор:
Панібратенко Анна Сергіївна

Учениця 9 класу у науково-дослідницькій роботі (проєкті) з української мови "Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг" вивчає вплив іноземних слів на сучасну українську молодіжну мову.

Автор:
Сіденко Наталя

Запропонована учнівська науково-дослідницька робота з української мови "Антропоніміка міста Лисичанськ" є дослідженням учениці 10 класу антропонімики, як окремої галузі ономастики, вивченням типових сучасних антропонімів в Україні.

Автор:
Богінська Діана Олександрівна

Готова учнівська дослідницька робота (проєкт) з української мови "Крилаті слова античного походження" розглядає поняття міф" та "крилаті слова", з'ясовує, звідкі вони прийшли у нашу мову та яке значення мають.

Автор:
Біцька Варвара Валеріївна

Представлена дослідницька робота (проєкт) з української мови "Суржик як соціолінгвістичний феномен у шкільному середовищі" є дослідженням учениці 8 класу з встановлення рівня вживання підлітками суржику у своєму мовленні.


Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Нові проєкти і роботи

Навчальні програми

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер сайту Обучонок в Україні
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика

Карта сайту Обучонок Україна