Оголошення

Оформлення дослідницької роботи та проекту

На цій сторінці ми розглянемо певні вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи учнів загальноосвітньої школи. Також, ми чітко визначимо правила оформлення проекту школярів будь-яких класів, наведемо приклад і зразок оформлення проекту.

Вимоги до оформлення дослідницької роботи або оформлення міні-проектів відповідні до вимог оформлення дослідження у школі.

Параметри сторінок дослідницької роботи

Дослідницька робота оформляється на листах формату А4 з одного боку.

Виставляються наступні розміри полів:

  • ліве поле - 20 мм
  • праве - 10 мм
  • верхнє - 15 мм
  • нижнє - 15 мм

Текст проекту набирають шрифтом Times New Roman.
Розмір шрифту туксту 14.
Міжрядковий інтервал - 1,5 (полуторний).
Вирівнювання тексту на сторінці - по ширині.

Обов'язкові абзацні відступи з величиною на розсуд автора. Текст дослідницької роботи має бути добре читаним і правильно оформленим.

Титульний аркуш проекту

Написання і оформлення дослідницької роботи учнів розпочинається з оформлення титульного аркуша. Залежно від рекомендацій управління освіти вашої області титульний аркуш має свої відмінності. Ми надаємо зразкове оформлення титульної сторінки проекту, яке можна використати з обов'язковим внесенням змін згідно з рекомендаціями учителя.

Нумерація сторінок дослідницької роботи

Сторінки навчального проекту слід пронумерувати.
На першу сторінку номер не ставиться, нумерація ставиться і триває з другої сторінки. Розташовується номер сторінки внизу по центру.

Не допускається використання у оформленні проекту рамок, анімацій та інших елементів для прикраси.

Заголовки в дослідницькій роботі

Заголовок розділу друкується напівжирним шрифтом, із заглавної букви, без крапки у кінці. Слова в заголовках не переносяться. Між заголовком і текстом робиться відступ в 2 інтервали.

Кожна глава дослідницької роботи оформляється з нової сторінки. Глави нумеруються арабськими цифрами (1., 2., ...).
У нумерації параграфа йде номер глави, точка, номер параграфа (наприклад, 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. і так далі). Якщо параграфи містять пункти, то пункти нумерують трьома цифрами через точку, наприклад, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. і так далі, де перша цифра - номер глави, друга - номер параграфа, третя - номер пункту.

Скорочення і формули в оформленні роботи

У тексті не використовують часто скорочення окрім загальноприйнятих.

При згадці в тексті проекту прізвищ відомих людей (автори, учені, дослідники, винахідники, письменники і тому подібне), їх ініціали пишуться на початку прізвища.

Якщо використовуєте в тексті формули, необхідно дати пояснення використовуваним символам (наприклад: А+В=5, де А - кількість цукерок у Марічки, В - цукерок у Іванка).

Оформлення додатків проекту

Малюнки і фотографії, графіки і діаграми, будь-які креслення і таблиці мають бути розташовані і оформлені у кінці опису дослідницької творчої роботи після Списку літератури на окремих сторінках в додатках (наприклад: Додаток 1, Додаток 2, Додаток 3...). На цих сторінках напис Додаток 1 розташовується в правому верхньому кутку.

Малюнки, фотографії, креслення, графіки, діаграми і таблиці

Малюнки в додатках нумеруються і підписуються.
Їх назву поміщають під малюнком (наприклад: Мал. 1. Годівниця для білочки, Фото 1. Ліс влітку, Графік 1. Зміна коефіцієнта продажу акцій, Діаграма 1. Динаміка зростання гривні.

Таблиці в додатках також пронумеровані і озаглавлені. У таблицях для рядків тексту застосовується одинарний інтервал. Нумерацію і назву розташовують під таблицею (Таблиця 1. Рівень вихованості учнів класу).

При оформленні дослідницької роботи в кінці речення в якому посилаються на певний додаток пишуть Додаток 1 або Додаток 2 і т.д. відповідно до тексту.

Якщо Ви бажаєте розмістити посилання на сторінку "Оформлення дослідницької роботи та проекту", скопіюйте і встановіть у себе на сайті, у блозі або форумі відповідний код:

Код посилання на сайт, блог:
<a href="http://obuchonok.com.ua/oformlennya-roboty" target="_blank">Оформлення дослідницької роботи</a>

Код посилання на форум:
[URL=http://obuchonok.com.ua/oformlennya-roboty]Вимоги до оформлення проекту[/URL]


Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика