Оголошення

Теми дослідницьких проектів з інформатики і ІКТ

Взагалі теми проектів з інформатики слід поділяти на теми дослідницьких проектів і робіт з інформатики та ІКТ, в яких учень проводить певне своє дослідження у галузі інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, та на теми творчих проектів з інформатики, в яких дитина розроблює або створює власний продукт. Продуктом може бути комп'ютерна программа, сайт чи дизайн, 3-D модель або запрограмований робот у рамках творчого проекту з робототехніки.

Готові дослідницькі роботи і проекти з інформатики:

У даному розділі тем зібрані теми дослідних робіт з інформатики для 7, 8, 9, 10 і 11 класів школи з історії ЕОМ, систем числення і алгоритмів, програмування, web-програмування та роботи з електронними таблицями Microsoft Excel, зі створення презентацій в Microsoft PowerPoint, роботи в графічних редакторах, -video і 3D-редакторах.

Теми проектів з інформатики для 7, 8 і 9 класів

Дані теми проектів з інформатики, як дослідницьких, так і творчих рекомендовано для учнів 7, 8, 9, 10 та 11 класів, а також менших класів, які захоплюються інформатикою, навчальними учнівскими дослідженнями і новинками в області інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), IT-технологій, електроніки і програмування.

Теми проектів з інформатики для 10 і 11 класів

Приблизні теми дослідницьких робіт з інформатики для учнів школи:

Можна обрати цікаві теми учнівских дослідницьких робіт з інформатики, що пов'зані з алгоритмізацією, програмуванням, електронними таблицями, графічними редакторами та іншим.

Будь яку вибрану тему навчального проекту з інформатики можна використовувати для свого власного учнівского творчого проекту, який виконується з допомогою і консультаціями вчителя, теми можна брати за основу, доповнювати та змінювати відповідно до інтересів дитини.

 • Теми проектів з робототехніки
 • Дослідження в області інформатики часто переростає в проект з практичним результатом. Це може бути розроблена програма, презентація, сайт, додаток і т. д. В старших класах-поглиблене вивчення інформатики можливо стане поштовхом до подальшого розвитку людини в даній області.

  Дані теми дослідницьких робіт і творчих проектів з інформатики розташовані за розділами та темами, що вивчаються учнями на предметі інформатика та ІКТ.

  Теми дослідницьких робіт і проектів з інформатики

  Загальні теми дослідницьких робіт і проектів з інформатики

  Антивіруси. Аналіз антивірусів.
  Використання електронних тестів на уроках математики.
  Вплив комп'ютера на психіку дітей.
  Вплив ПК на здоров'я людини.
  Комп'ютер і його дія на поведінку, психологію дитини.
  Комп'ютерні тести з математики.
  Комп'ютерні віруси.
  Негативний вплив комп'ютера на здоров'я людини і способи захисту.
  Різновиди комп'ютерних вірусів і методи захисту від них. Основні антивірусні програми.
  Який вплив робить робота на ПК на кістково-м'язовий апарат учнів.


  Теми проектів з інформатики на Системи числення

  Теми дослідницьких робіт і проектів з інформатики на системи числення:

  Арифметичні дії в позиційних системах числення.
  Виведення ознак подільності в різних системах числення.
  Двійкова система числення
  Дії над числами в різних системах числення.
  З історії систем числення
  Історія систем числення
  Недесяткові системи числення.
  Від звичайних дробів до двійкових.
  Позиційні системи числення
  Представлення чисел за допомогою систем числення.
  Ознаки подільності в різних системах числення.
  Римська система числення
  Системи числення.
  Системи числення Стародавнього світу.
  Способи представлення чисел в різних системах числення.
  Стародавні системи числення.
  Я моделюю ЕОМ в трійковій системі числення.

  Теми проектів з інформатики на Історію комп'ютера

  Теми дослідницьких проектів з інформатики на історію ЕОМ:

  Абак і його різновиди.
  Архітектура ЕОМ "по фон Нейману".
  Від рахунку на пальцях до персонального комп'ютера.
  Історія Інтернет.
  Історія розвитку обчислювальної техніки.
  Історія системи числення і розвиток обчислювальних машин.
  Обчислювальні засоби минулих років.
  Перші електронно-обчислювальні машини.
  Соробан - улюблені рахівниці японців.
  Токарний верстат або механічний комп'ютер.
  Хто винайшов арифмометр
  Що таке перфокарти?

  Теми проектів з інформатики на Алгоритми

  Теми навчальних проектів з інформатики на алгоритми:

  Алгоритми. Алгоритми серед нас.
  Алгоритми в нашому житті
  Алгоритми рішення текстових завдань.
  Алгоритми витягання квадратних і кубічних коренів.
  Алгоритм рішення рівнянь
  Алгоритми. Структурний підхід в алгоритмізації.
  Алгоритм виготовлення орнаменту.
  Алгоритм рішення рівнянь.

  Теми проектів з інформатики на структуру комп’ютера

  Теми проектів з інформатики на структуру ЕОМ та периферійні пристрої

  Архітектура ЕОМ за фон Нейманом.
  Лазери у волоконно-оптичних лініях зв'язку.
  Логічні принципи роботи електронно-обчислювальних систем.
  Оптичні накопичувачі, їх застосування в персональних комп'ютерах і основні напрямки їх розвитку.
  засоби збільшення швидкодії комп'ютера.
  Фізичні основи зберігання інформації в електронно-обчислювальних машинах.
  Фізичні основи зберігання інформації.
  Я і принтер.
  Хмарні технології.
  Порівняння мобільних платформ ОС iOS і Андроїд.
  Особливості функціонування перших ЕОМ.
  Кодування інформації.
  Створення, переробка і зберігання інформації в техніці.
  Інформаційна мова як засіб представлення інформації.
  Принтери та особливості їх функціонування.

  Теми творчих проектів з інформатики

  Теми проектів на програмування (розробку програм)

  Теми творчих проектів з інформатики на програмування:

  Автоматизована система контролю відвідувань навчального закладу.
  Автоматизована система управління персональними даними учнів школи.
  Анімація з використанням координат.
  АРМ класного керівника.
  Використання комп'ютерних технологій для реалізації рішень систем лінійних рівнянь.
  Використання експертної системи для проведення тестування з тригонометрії.
  Геометрія завдань лінійного програмування.
  Демонстраційно-навчальна програма з математики "Швидкість руху".
  Делфі-додаток "Побудова графіків основних математичних функцій".
  Демонстраційно-навчальна програма з математики "Швидкість руху".
  Дослідження інформаційної провідності соціальних мереж.
  Електронний підручник "Навколишній світ".
  Електронний тест по темі "Лінійні рівняння".
  Електронний тест з тригонометрії.
  Застосування динамічного програмування для вирішення екстремальних завдань.
  Застосування завдань лінійного програмування в сільському господарстві.
  Застосування лінійного програмування в організації залізничних перевезень.
  Комп'ютерна програма "Вивчаємо англійську мову за комп'ютером".
  Комп'ютерна модель руху зарядженої частинки в однорідному магнітному полі.
  Комп'ютерна підтримка розв'язування алгебраїчних рівнянь чисельними методами.
  Комп'ютерна підтримка теми "Побудова і перетворення графіків функцій".
  Комп'ютерне моделювання руху зарядженої частинки в електростатичному полі.
  Комп'ютерні тести "Обчислювальні навички".
  Криптографічні методи захисту інформації.
  Мережа Інтернет і її використання в інформаційно-технологічній підготовці школярів.
  Методичний посібник "Програмування на Pascal динамічних структур даних (Купа, Стэк, Черга).
  Моделювання в середовищі Microsoft Excel і Turbo-Pascal.
  Навчальна програма "Побудова графіку квадратичної функції".
  Навчально-контролююча програма "Системи числення".
  Навчальна програма "Побудова графіка квадратичної функції".
  Навчальний тест з геометрії
  Програма для тестування.
  Програмування рішення рівнянь.
  Проектування і конфігурація бази даних в 1С. Шкільна поліклініка.
  Проект створення електронного калькулятора "Марс".
  Проект створення електронного калькулятора на мові програмування.
  Прості алгоритми на мові програмування.
  Реалізація алгоритмів виконання операцій над векторами засобами програмування.
  Решебник на Delphi.
  Розробка комп'ютерних тестів "Обчислювальні навички"
  Розробка навчального тесту з геометрії
  Розробка електронного тесту з теми "Лінійні рівняння"
  Розробка електронного тесту з теми "Лінійна функція"
  Розробка електронного тесту з тригонометрії.
  Розробка і використання мережевої тестової оболонки.
  Розробка навчального посібника Архітектура ЕОМ "за фон Нейманом"
  Розробка навчального посібника на тему "Історія виникнення систем числення".
  Розробка електронного навчального матеріалу на тему "Велика теорема Ферма"
  Розробка посібника з розв'язаннями завдань на мові програмування.
  Розробка програмно-методичного комплексу - "Графи в планіметричних теоремах і завданнях".
  Рішення систем рівнянь методами Крамера і Гауса з використанням ЕОМ.
  Створення мініпроектів в середовищі програмування Delphi.
  Створення програми "Гороскоп" в середовищі програмування.
  Створення тематичного сайту.
  Створення цікавих тестів.
  Створення графічних образів математичних об'єктів на мові програмування.
  Сучасні мови веб-програмування.
  Сучасні мови програмування сімейства сі/сі.
  Фрактали в комп'ютерній графіці.
  Шифратор - дешифратор типізованих файлів.
  Штучні супутники Землі.

  Теми проектів з інформатики на Web-програмування і розробку сайтів

  Теми творчих проектів з інформатики на розробку сайтів:

  Сайт "Жінки-математики"
  Сайт "Світ функцій".
  Сайт "Світ рівнянь".
  Сайт "По коридорах нашої школи"
  Сайт "Нобелівські лауреати у галузі інформатики"
  Сайт "Інформатика як мистецтво"

  Теми проектів з інформатики на Електронні таблиці

  Теми дослідницьких робіт і проектів з інформатики на Microsoft Excel:

  Діаграми.
  Діаграми навколо нас
  Діаграми і їх використання в шкільній практиці.
  Методи рішення систем лінійних рівнянь в додатку Microsoft Excel.
  Побудова графіків кривих в Microsoft Excel
  Рішення систем рівнянь в Microsoft Excel.
  Рішення завдань за допомогою програми MS Excel.
  Використання комп'ютера для досліджень функцій і побудови графіків.

  Теми проектів з інформатики на Презентації

  Цікаві теми міні-проектів з інформатики на презентації Microsoft PowerPoint:

  Електронне портфоліо учня.
  Історія розвитку інформатики як науки.
  Історія появи інформаційних технологій.
  Комп'ютерна презентація допомагає вирішувати завдання.
  Кейс-технології як основні засоби розробки програмних систем.
  Основні етапи інформатизації суспільства.
  Розробка навчального посібника на тему "Історія виникнення систем числення".
  Розробка електронного навчального матеріалу за темою "Велика теорема Ферма".
  Створення електронної вікторини.
  Створення навчального посібника "Open Office. Calc".
  Створення навчального посібника "Open Office. Impress".
  Створення навчального посібника "Open Office. Writer".
  Створення цікавих тестів.

  Теми проектів з інформатики на Графічні редактори

  Теми творчих проектів з інформатики на використання графічних редакторів:

  Вивчення перерізів в стереометрії за допомогою комп'ютера.
  Використання редакторів векторної графіки для побудовиперерізів многогранників.
  Інтерактивні інструменти програми "Corel DRAW".
  Комп'ютерне моделювання розгорток правильних многогранників.
  Особливості роботи з графічними комп'ютерними програмами: PhotoShop і CorelDraw.
  Панель інструментів програми "Corel DRAW".
  Співзвуччя графіки і музики (Середовище Аdobe Photoshop).
  Створення графічної листівки за допомогою графічного редактора.

  Теми проектів з інформатики на Відео-редактори, 3D-моделювання

  Теми творчих проектів з інформатики на створення відео і 3D-моделювання:

  Огляд віртуальних музеїв.
  Програмні засоби для представлення цікавих чисел (Середовище Visual Studio).
  Світ vidio (Середовище Аdobe premiere).

  Теми творчих проектів з IKT

  Теми проектів з інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ):

  Бездротовий Інтернет: особливості його функціонування.
  Всесвітня мережа Інтернет: доступи до мережі та основні канали зв'язку.
  Етичні норми поведінки в інформаційній мережі.
  Значення комп'ютерних технологій у житті сучасної людини.
  Інформаційні технології у системі сучасної освіти.
  Історія впровадження та перспективи застосування комп'ютерних технологій у сучасній медичній науці та практиці.
  Основні принципи функціонування мережі Інтернет.
  Програми, розроблені для роботи з електронною поштою.
  Роль комп'ютерних технологій у розвитку засобів світових комунікацій.
  Різновиди пошукових систем в Інтернеті.
  Сучасні інформаційно-комунікативні технології та їх можливості.
  Сканування і системи, що забезпечують розпізнавання символів.
  Система захисту інформації в Інтернеті.
  Штучний інтелект: його можливості і потенціал.

  Якщо Ви бажаєте розмістити посилання на сторінку Теми проектів з інформатики та ІКТ, скопіюйте і встановіть у себе на сайті, у блозі або форумі відповідний код:

  Код посилання на сайт, блог:
  <a href="https://obuchonok.com.ua/node/81" target="_blank">Теми проектів з інформатики</a>

  Код посилання на форум:
  [URL=https://obuchonok.com.ua/node/81]Теми дослідницьких робіт з інформатики[/URL]

  Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

  Банер сайту

  Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
  Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

  Банер нашого сайту
  Код банера:

  <a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

  Інші банери...

  Статистика