Публікація на сайті

Банер сайту

Ми будемо вдячні, якщо Ви встановите на своєму сайті наш банер!
Банер нашого сайту
Код банера:
<a href="https://obuchonok.com.ua/" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/banners/obuchonokua1.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і творчі проекти учнів"></a>
Усі банери...

У даному розділі тем дослідних робіт з інформатики зібрані теми 7, 8, 9, 10, 11 клас школи з історії ЕОМ, систем числення, алгоритмів, програмування web-програмування, роботи з електронними таблицями Microsoft Excel, за створення презентацій в Microsoft PowerPoint, по роботі в графічних, flash-, -video і 3D-редакторах.

Теми проектів з інформатики для 7, 8, 9 класу

Дані теми дослідницьких проектів з інформатики рекомендуються для школярів, які захоплюються інформатикою, навчальними учнівскими дослідженнями і новинками в області IT-технологій, електроніки, програмування, ІКТ І т. д.

Теми проектів для старшої школи - 10, 11 клас

приблизні теми дослідницьких робіт з інформатики для учнів школи:


Можна обрати цікаві теми учнівских дослідницьких робіт з інформатики, що пов'зані з алгоритмізацією, програмуванням, електронними таблицями, графічними редакторами та іншим.

Будь яку вибрану тему навчального проекту з інформатики можна використовувати для свого власного учнівского творчого проекту, який виконується з допомогою і консультаціями вчителя, теми можна брати за основу, доповнювати та змінювати відповідно до інтересів дитини.

Дослідження в області інформатики часто переростає в проект з практичним результатом. Це може бути розроблена програма, презентація, сайт, додаток і т. д. В старших класах-поглиблене вивчення інформатики можливо стане поштовхом до подальшого розвитку людини в даній області.

Дані теми дослідницьких робіт і проектів з інформатики розташовані за розділами та темами, що вивчаються учнями на предметі інформатика та ІКТ.

Системи числення

Теми дослідницьких робіт з інформатики на системи числення:


Арифметичні дії в позиційних системах числення.
Виведення ознак подільності в різних системах числення.
Двійкова система числення
Дії над числами в різних системах числення.
З історії систем числення
Історія систем числення
Недесяткові системи числення.
Від звичайних дробів до двійкових.
Позиційні системи числення
Представлення чисел за допомогою систем числення.
Ознаки подільності в різних системах числення.
Римська система числення
Системи числення.
Системи числення Стародавнього світу.
Способи представлення чисел в різних системах числення.
Стародавні системи числення.
Я моделюю ЕОМ в трійковій системі числення.

Історія комп'ютера (ЕОМ)

Теми проектів з інформатики на історію ЕОМ:
Абак і його різновиди.
Архітектура ЕОМ "по фон Нейману".
Бібліотеки OpenGL і DirectX : історія і перспективи.
Від рахунку на пальцях до персонального комп'ютера.
Історія Інтернету.
Історія розвитку обчислювальної техніки.
Історія системи числення і розвиток обчислювальних машин.
Обчислювальні засоби минулих років.
Перші електронно-обчислювальні машини.
Соробан - улюблені рахівниці японців.
Токарний верстат або механічний комп'ютер.
Хто винайшов арифмометр
Що таке перфокарти?

Алгоритми

Теми навчальних проектів з інформатики на алгоритми:
Алгоритми. Алгоритми серед нас.
Алгоритми в нашому житті
Алгоритми рішення текстових завдань.
Алгоритми витягання квадратних і кубічних коренів.
Алгоритм рішення рівнянь
Алгоритми. Структурний підхід в алгоритмізації.
Алгоритм виготовлення орнаменту.
Алгоритм рішення рівнянь.

Програмування

Теми проектів з інформатики на програмування:


Автоматизована система контролю відвідувань навчального закладу.
Автоматизована система управління персональними даними учнів школи.
Анімація з використанням координат.
АРМ класного керівника.
Використання комп'ютерних технологій для реалізації рішень систем лінійних рівнянь.
Геометрія завдань лінійного програмування.
Делфі-додаток "Побудова графіків основних математичних функцій".
Дослідження інформаційної провідності соціальних мереж.
Електронний підручник "Навколишній світ".
Застосування динамічного програмування для вирішення екстремальних завдань.
Застосування завдань лінійного програмування в сільському господарстві.
Застосування лінійного програмування в організації залізничних перевезень.
Збірка Flash анімацій для дошкільнят.
Комп'ютерна програма "Вивчаємо англійську мову за комп'ютером".
Криптографічні методи захисту інформації.
Мережа Інтернет і її використання в інформаційно-технологічній підготовці школярів.
Методичний посібник "Програмування на Pascal динамічних структур даних (Купа, Стэк, Черга).
Моделювання в середовищі Microsoft Excel і Turbo-Pascal.
Програма для тестування.
Програмування рішення рівнянь.
Проектування і конфігурація бази даних в 1С. Шкільна поліклініка.
Прості алгоритми на мові QBasic.
Розробка і використання мережевої тестової оболонки.
Створення мініпроектів в середовищі програмування Delphi.
Створення програми "Гороскоп" в середовищі програмування.
Створення тематичного сайту.
Створення цікавих тестів.
Сучасні мови веб-програмування.
Сучасні мови програмування сімейства сі/сі.
Фрактали в комп'ютерній графіці.
Шифратор - дешифратор типізованих файлів.
Штучні супутники Землі.

Електронні таблиці (Microsoft Excel)

Теми дослідницьких робіт з інформатики на Microsoft Excel:
Діаграми.
Діаграми навколо нас
Діаграми і їх використання в шкільній практиці.
Методи рішення систем лінійних рівнянь в додатку Microsoft Excel.
Побудова графіків кривих в Microsoft Excel
Рішення систем рівнянь в Microsoft Excel.
Рішення завдань за допомогою програми MS Excel.
Використання комп'ютера для досліджень функцій і побудови графіків.

Створення презентацій (Microsoft PowerPoint)


Цікаві теми навчальних міні-проектів з інформатики:
Електронне портфоліо учня.
Комп'ютерна презентація допомагає вирішуватизавдання.
Створення електронної вікторини.
Створення навчального посібника "Open Office. Calc".
Створення навчального посібника "Open Office. Impress".
Створення навчального посібника "Open Office. Writer".
Створення цікавих тестів.

Графічні редактори

Теми дослідницьких проектів з інформатики на використання графічних редакторів:
Вивчення перерізів в стереометрії за допомогою комп'ютера.
Використання редакторів векторної графіки для побудовиперерізів многогранників.
Інтерактивні інструменти програми "Corel DRAW".
Комп'ютерне моделювання розгорток правильних многогранників.
Панель інструментів програми "Corel DRAW".
Співзвуччя графіки і музики (Середовище АdobePhotoshop).

Середовище Flash

Теми проектів з ІКТ із створення Flash-анімацій.
Альтернативні джерела отримання енергії (Середовище Flash, web).
Безвідходне виробництво (Середовище Flash, web)
Екологічне містобудування (Середовище Flash, web-сайт).
Екологічно чистий транспорт (Середовище Flash, web-сайт).

Відео-редактори, 3D-моделювання

Теми дослідницьких робіт із створення відео і 3D-моделювання:
Огляд віртуальних музеїв.
Програмні засоби для представлення цікавих чисел (Середовище Visual Studio).
Світ vidio (Середовище Аdobe premiere).

Загальні теми проектів з інформатики

Антивіруси. Аналіз антивірусів.
Використання електронних тестів на уроках математики.
Використання bat-файлів для ліквідації наслідків шкідливих програм.
Вплив комп'ютера на психіку дітей.
Комп'ютер і його дія на поведінку, психологію дитини.
Комп'ютерні тести з математики.
Комп'ютерні віруси.

Якщо Ви бажаєте розмістити посилання на сторінку Теми проектів з інформатики та ІКТ, скопіюйте і встановіть у себе на сайті, у блозі або форумі відповідний код:

Код посилання на сайт, блог:
<a href="http://obuchonok.com.ua/node/81" target="_blank">Теми проектів з інформатики</a>

Код посилання на форум:
[URL=http://obuchonok.com.ua/node/81]Теми дослідницьких робіт з інформатики[/URL]

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться посиланням з друзями:

Статистика