Оголошення

Теми дослідницьких проектів з фізики 10 клас

На даній сторінці ви обов'язково знайдете цікаві теми проектів з фізики для 10 класу, які можна вибрати відповідно до своїх інтересів і рекомендацій вчителя фізики для подальшої плідної навчальної учнівскої роботи.

Для зручності вибору і пошуку наші теми дослідницьких проектів з фізики для 10 класу зібрані, відсортовані і розставлені в алфавітному порядку, що дозволить школяреві швидко визначитися з темою навчального проекту.

Дані теми дослідницьких робіт з фізики для 10 класу дозволять учневі провести учнівске дослідження з обраного розділу фізики, де він зможе проявити фантазію і неординарний підхід до процесу. Наставник коригує роботу учня, консультує щодо належного оформлення, що також важливо в проектній діяльності та буде враховуватися під час захисту.

Досліджуючи певну тему дослідницької роботи і навчального проекту з фізики у 10 класі школи, керівнику варто звернути увагу на інструктаж учня з основ оформлення та плану роботи. Таким чином, учень повторить правила оформлення проекту і не допустить структурних помилок надалі.

Представлені теми навчальних учнівских проектів з фізики в 10 класі будуть цікаві школярам, які захоплюються працями відомих фізиків, люблять проводити експерименти, паяти, не байдужі до механіки, електроніки, оптики та інших розділів фізики.

Теми проектів з фізики для 10 класу

Приблизні теми навчальних проектів з фізики для учнів 10 класу:

«Тяжіння» кнопок, плаваючих на поверхні води, як модель гравітаційної взаємодії тіл.
Абсолютно тверде тіло і види його руху.
Анізотропія паперу.
Архітектура мостів.
Вечірнє спостереження зірок, місяця і планет в телескоп
Вивчення електромагнітних полів побутових приладів.
Вивчення електрохімічних властивостей нанокристалів
Вивчення миючих засобів. Фізика мила.
Вивчення принципу роботи люмінесцентної лампочки
Вивчення руху тіла, кинутого під кутом до горизонту.
Вивчення теплофізичних властивостей нанокристалів.
Виготовлення батареї термопар і вимірювання температури.
Виготовлення і випробування моделі телескопа
Виготовлення саморобних приладів для демонстрації дії магнітного поля на провідник зі струмом.
Визначення ККД сонячної батареї
Визначення спектральних меж чутливості людського ока за допомогою дифракційної решітки.
Використання інтернету для пошуку зображень космічних об'єктів та інформації про них
Використання поляризаційного методу для оцінки напруги, зі стояння деталей і елементів конструкцій.
Вимірювання індукції магнітного поля постійних магнітів
Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.
Вимірювання концентрації заряджених частинок в лазерній плазмі.
Вимірювання розмірів мікрооб'єктів лазерним променем.
Вимірювання сили, необхідної для розриву нитки
Вимірювання часу реакції людини на звукові та світлові сигнали
Вирощування кристалів
Вирощування кристалів мідного і залізного купоросу в домашніх умовах і визначення їх щільності.
Вітрогенератор для сигнального освітлення.
Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії.
Вплив атмосфери на поширення електромагнітних хвиль", 10 клас.
Вплив магнітних бур на здоров'я людини.
Всесвіт.Будова і еволюція Всесвіту.Галактика.
Газовий закон.
Геомагнітна енергія.
Гідродинаміка. Рівняння Бернуллі.
Гра Angry Birds. Фізика гри. Вивчення рух тіла кинутого під кутом до горизонту
Дивовижний тричлен у фізиці.
Дослідження абсолютно непружного удару і моделі реактивного руху методом відео-аналізу.
Дослідження властивостей снігу.

Дослідження впливу різних факторів на зростання кристалів.
Дослідження електричного опору терморезистора від температури
Дослідження ефекту Доплера в зміні швидкості.
Дослідження залежності зміни коефіцієнта поверхневого натягу рідини від різних факторів.
Дослідження залежності показань термометра від зовнішніх умов
Дослідження залежності сили пружності від деформації
Дослідження коливань пружинного маятника. Цифрова реєстрація та обробка даних.
Дослідження космосу. Орбіти космічних апаратів.
Дослідження лобового опору, створюваного повітрям при вільному падінні тел.
Дослідження методом відеоаналізу лобового зіткнення двох тіл однакової маси.
Дослідження опору тіла людини.
Дослідження польоту тіла, кинутого під кутом до горизонту.
Дослідження процесу утворення кластерів вуглецю в лазерній плазмі.
Дослідження сегнетоелектричних здібностей матеріалів.
Дослідження спектра випромінювання штучних джерел світла.
Дослідження фізичних факторів, що формують елементарні сліди крові.
Дослідження явища виникнення світлових смуг в металевій трубі при внесенні в неї джерела світла.
Еволюція зірок. Білі карлики. Чорна дірка.
Електричне поле. Провідники в електричному полі.
Електродинаміка.
Електромагнітні прискорювачі маси.
Енергія вітру.
Енергія з органічних добрив.
Закони збереження в механіці. Закон збереження енергії.
Закони збереження в механіці. Закон збереження імпульсу.
Запис динамічних голограм в резонансних середовищах.
Зародження і розвиток наукового погляду на світ.

Теми дослідницьких робіт з фізики в 10 класі

Приблизні теми дослідницьких робіт з фізики для учнів 10 класу:

Застосування графіків при вивченні теплових явищ.
Застосування методів плазмо-хімічного плавлення у виробництві інтегральних мікросхем.
Захист транспортних засобів від атмосферної електрики.
Зв'язок астрономії з іншими науками. Календар.
Зірки - найважливіший об'єкт Всесвіту. Шкала зоряних величин.
Історія відкриття законів динаміки на основі астрономічних спостережень.
Комета. Тиск світла. "Сонячний вітер".
Кристал. Їх вирощування і застосування.
Магнітні поля, їх вимірювання і вплив на живі організми.
Малі тіла Сонячної системи.
Методи астрофізичних досліджень. Радіотелескоп. Оптичні телескопи. Кутовий дозвіл телескопа.
Методи вимірювання артеріального тиску
Механіка деформованих тел. механічні властивості твердих тіл.
Мобільний телефон з точки зору фізики.
Модель саморушного пристрою, здатного рухатися по заданій траєкторії, виявляти і огинати перешкоди.
Моделювання та дослідження процесу утворення планетарних систем і чорних дір.
Найважливіші події в історії астрономії. Електроємність. Конденсатор. Застосування конденсаторів.
Наука на варті здоров'я. Вплив ультразвуку на організм людини і ультразвукова діагностика.
Незворотні зміни у Всесвіті.
Неньютоновская рідина
Несприятливі екологічні наслідки роботи теплових двигунів.
Нові типи космічних двигунів.
Об'єктне демонстрування ефекту Доплера для звукових хвиль.
Осмотична електростанція.
Основи молекулярно-кінетичної теорії.
Оцінка довжини світлової хвилі по спостереженню дифракції світла на цілі
Передавальні механізми та їх види.
Перетворення частоти випромінювання в процесі взаємодії лазерного пучка з поверхнею твердого тіла.

Планети земної групи.
Планети-гіганти.
Поверхневий натяг мильної бульбашки. Маленьке диво у вас вдома.
Погляд на зір з точки зору фізики.
Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенційні поверхні.
Прилад для демонстрації газових розрядів.
Принцип роботи п'єзоелектричної запальнички.
Про дослідне визначення питомої теплоти пароутворення води.
Проект " Розумний Дім"
Проект "Шкільна метеорологічна станція".
Проект шумоізоляційні щити
Рівновага твердих тел. Види рівноваги.
Розробка генератора електромагнітних хвиль і його використання на уроках фізики.
Сигналізатор механічних коливань.
Сили в механіці. Деформація і сила пружності.
Сили в механіці. Сила всесвітнього тяжіння. Сила ваги
Сили в механіці. Сила тертя.
Система Земля - Місяць. Сонячні і місячні затемнення.
Сонце - найближча зірка. Будова Сонячної атмосфери. Сонячно-земні зв'язки.
Сонячна система - комплекс тіл загального походження.
Сонячний колектор.
Спостереження сонячних плям за допомогою телескопа і сонячного екрану
Спостереження часткового сонячного затемнення.
Створення програми для розрахунку силових ліній електричного поля.
Створення солемера.
Структура Всесвіту. Її розширення. Реліктове випромінювання.
Сучасні уявлення про Всесвіт.
Сучасні уявлення про походження Сонячної системи.
Теплові двигуни.
Термочутливі матеріали.
Фізичний стан і хімічний склад зірок. Рівновага зірок. Джерела енергії зірок.

Якщо Ви бажаєте розмістити посилання на сторінку Теми проектів з фізики для учнів 10 класу, скопіюйте і встановіть у себе на сайті, у блозі або форумі відповідний код:

Код посилання на сайт, блог:
<a href="http://obuchonok.com.ua/node/638" target="_blank">Теми проектів з фізики у 10 классі</a>

Код посилання на форум:
[URL=http://obuchonok.com.ua/node/638]Теми дослідницьких робіт з фізики у 10 класі[/URL]

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика