Оголошення

Проєкт з інформатики на тему "Кіберзлочинність"

| sveta
Кіберзлочинність
Тематика:
Автор роботи:
Зейналов Максим Фізулійович
Керівник проєкту:
Довга Світлана Володимирівна
Клас:
9

У ході виконання роботи над навчальним дослідницьким проєктом з інформатики на тему «Кіберзлочинність» учень 9 класу дізнався про поняття та види кіберзлочинності, з'ясував її відмінність від інших форм злочинності, а також дослідив основні причини виникнення та поширення кіберзлочинності, включаючи технологічні, соціальні, економічні та психологічні фактори.

Докладніше про роботу:

При виконанні індивідуальної дослідницької роботи в рамках проєкту з інформатики на тему «Кіберзлочинність» учень 9 класу з'ясував, що кіберзлочинність на сьогодні є однією з найбільш актуальних і складних проблем сучасності, яка потребує комплексного підходу до її вивчення та вирішення.

В творчому дослідницькому міні-проєкті з інформатики про кіберзлочинність, виконаному у 9 класі, визначено та проаналізовано наслідки кіберзлочинності, яку вона залишає людству. Автор роботи пропонує декілька власних рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання, підвищення ефективності співпраці між державними інститутами та громадськістю у сфері протидії кіберзлочинності.

Зміст

Вступ

 1. Визначення та види кіберзлочинності.
 2. Причини та наслідки кіберзлочинності.

Висновок
Використана література

Вступ

Мета роботи: дослідити особливості, причини та наслідки кіберзлочинності в сучасному світі, а також виявити основні напрямки та методи її запобігання та припинення.

Завдання:

 1. Визначити поняття та види кіберзлочинності, а також її відмінність від інших форм злочинності.
 2. Проаналізувати статистичні дані про масштаби, динаміку та географію кіберзлочинності у світовому контексті.
 3. Дослідити основні причини виникнення та поширення кіберзлочинності, включаючи технологічні, соціальні, економічні та психологічні фактори.
 4. Оцінити наслідки кіберзлочинності для індивідів, організацій та суспільства загалом, а також ризики для національної та міжнародної безпеки.
 5. Вивчити існуючі правові норми та механізми боротьби з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівнях, а також виявити їх прогалини та недоліки.
 6. Запропонувати рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання, а також щодо підвищення ефективності співробітництва між державними органами, приватним сектором та громадськістю у сфері протидії кіберзлочинності.

Кіберзлочинність – це одне з найбільш актуальних та складних явищ сучасного світу, яке є злочинною діяльністю, пов'язаною з використанням інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ). Кіберзлочинність охоплює широкий спектр деліктів, таких як хакерство, крадіжка ідентифікаційних даних, поширення шкідливого ПЗ, кібершпигунство, кібертероризм, кібершахрайство, кіберекстремізм та ін. Кіберзлочинність має серйозні наслідки для індивідів, організацій та суспільства в цілому, а також загрожує національній та міжнародній безпеці.

З розвитком ІКТ та глобалізацією кіберпростору кіберзлочинність стає все більш масштабною, динамічною та транскордонною проблемою, яка потребує комплексного та міждисциплінарного підходу до її вивчення та вирішення. Для ефективної боротьби з кіберзлочинністю необхідно враховувати не лише технологічні, а й соціальні, економічні та психологічні аспекти цього явища, а також розвивати міжнародне співробітництво та обмін досвідом у цій галузі.

Актуальність цього дослідження про кіберзлочинність обумовлена ​​тим, що в даний час відсутня єдина теоретична база та методологія для аналізу кіберзлочинності, а також недостатньо вивчені її причини, наслідки та перспективи боротьби.

Метою даного дослідницького проєкту з інформатики є вивчення особливостей, причин та наслідків кіберзлочинності в сучасному світі, а також виявлення основних напрямів та методів її запобігання та припинення.

Визначення та види кіберзлочинності

Кіберзлочинність - це родове поняття, що охоплює як комп'ютерну злочинність у вузькому значенні цього слова (де комп'ютер є предметом, а інформаційна безпека - об'єктом злочину), так і інші посягання, де комп'ютери використовуються як знаряддя або засоби скоєння злочинів проти власності, авторських прав, суспільної безпеки чи моральності (наприклад, комп'ютерне шахрайство тощо).

Кіберзлочин завжди має на увазі хоча б одне із зазначеного:

 1. Злочинну діяльність з метою атаки на комп'ютери з використанням вірусів чи іншого шкідливого програмного забезпечення.
 2. Використання комп'ютерів для скоєння інших злочинів.
 3. Кіберзлочинці, метою яких є атака на комп'ютери, можуть заражати їх шкідливими програмами, щоб пошкодити або повністю вивести з ладу, а також видалити або викрасти дані. Також метою кіберзлочинців може бути DoS-атака (атака типу «відмова в обслуговуванні»), через яку користувачі або клієнти компанії не можуть користуватися веб-сайтом, комп'ютерною мережею або програмними сервісами.
 4. Кіберзлочини, в рамках яких комп'ютери використовуються для скоєння інших злочинів, можуть бути націлені на поширення шкідливого програмного забезпечення, забороненої інформації або зображень за допомогою комп'ютерів або комп'ютерних мереж. Найчастіше кіберзлочинці одночасно і використовують, і атакують комп'ютери. Наприклад, вони можуть спочатку атакувати комп'ютери за допомогою вірусу, а потім використовувати їх для поширення шкідливого програмного забезпечення далі в мережі.

Серед основних видів кіберзлочинності виділяють:

 • Поширення шкідливих програм та вірусів
 • Зламування паролів
 • Крадіжку номерів кредитних карток та інших банківських реквізитів
 • Поширення протиправної інформації (наклепів, порнографічних матеріалів) через інтернет
 • Злочини, пов'язані з порушенням авторського права та суміжних прав
 • Кожен із цих видів кіберзлочинності має свої особливості, методи та наслідки. Надалі ми розглянемо їх докладніше.
 • Статистичні дані про масштаби, динаміку та географію кіберзлочинності у світовому та українському контекстах.

Кіберзлочинність є однією з найшвидших і найпоширеніших форм злочинності в сучасному світі. За даними звіту RiskBased Security, у 2021 році було зареєстровано понад 4000 порушень безпеки даних, які призвели до витоку понад 37 мільярдів записів. Це на 141% більше, ніж 2020 року. За оцінками McAfee, глобальні збитки від кіберзлочинності у 2020 році становили близько 1 трильйона доларів, що на 50% більше, ніж у 2018 році.

Кіберзлочинність не знає державних кордонів і може відбуватися з будь-якої точки світу.

Проте існують певні регіони та країни, які є джерелами чи цілями кіберзлочинців найчастіше. За даними Symantec, у 2020 році найактивнішими країнами-джерелами кібератак були США (23%), Китай (9%), Індія (4%) та Бразилія (3%). Найбільш постраждалими країнами-цілями кібератак були США (28%), Індія (7%), Японія (6%), Великобританія (5%) та Німеччина (4%).

Причини та наслідки кіберзлочинності

Кіберзлочинність має безліч причин і наслідків, які можуть бути поділені на індивідуальні, соціальні, економічні та політичні. Деякі з цих причин та наслідків наведені нижче.

Індивідуальні причини та наслідки кіберзлочинності:

 • Бажання отримати фінансову вигоду, особисту користь чи задоволення
 • Бажання продемонструвати свої технічні навички, талант чи інтелект
 • Бажання мстити, висловити своє невдоволення чи протест
 • Бажання отримати доступ до забороненої або обмеженої інформації чи послуг
 • Бажання належати до певної групи чи спільноти
 • Нестача знань, навичок чи свідомості про ризики та наслідки кіберзлочинності
 • Втрата особистих даних, грошей, репутації чи довіри
 • Постраждання від ідентифікаційного шахрайства, шантажу, домагань чи інших форм насильства
 • Постраждання від шкідливого програмного забезпечення, яке може пошкодити або знищити комп'ютерні системи або дані
 • Постраждання від порушення конфіденційності, цілісності чи доступності своєї інформації чи послуг

Соціальні причини та наслідки кіберзлочинності:

 • Вплив соціальних норм, цінностей та очікувань
 • Вплив соціальних мереж, інтернет-культури та субкультур
 • Вплив соціального тиску, впливу чи наслідування
 • Вплив соціальної ізоляції, самотності чи відчуження
 • Порушення соціального порядку, безпеки та довіри
 • Порушення соціальних прав і свобод, у тому числі права на приватне життя та свободу вираження
 • Порушення соціальної справедливості та рівності
 • Порушення соціальної відповідальності та етики
 • Посилення соціальних проблем, таких як бідність, нерівність, корупція чи екстремізм
 • Економічні причини та наслідки кіберзлочинності:
 • Наявність економічних можливостей, стимулів чи ресурсів для скоєння кіберзлочинів
 • Наявність економічних потреб, незадоволеності чи дефіцитів скоєння кіберзлочинів

Висновок

Міжнародна кіберзлочинність

У ході виконання дослідницької роботи над навчальним проєктом про кіберзлочинність було вирішено такі завдання:

 • Визначено поняття та види кіберзлочинності, а також її відмінність від інших форм злочинності.
 • Проаналізовано статистичні дані про масштаби, динаміку та географію кіберзлочинності у світовому контексті.
 • Досліджено основні причини виникнення та поширення кіберзлочинності, включаючи технологічні, соціальні, економічні та психологічні фактори.
 • Оцінено наслідки кіберзлочинності для індивідів, організацій та суспільства загалом, а також ризики для національної та міжнародної безпеки.
 • Вивчено існуючі правові норми та механізми боротьби з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівнях, а також виявлено їх прогалини та недоліки.
 • Запропоновано рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання, а також щодо підвищення ефективності співробітництва між державними органами, приватним сектором та громадськістю у сфері протидії кіберзлочинності.

Таким чином, була підтверджена гіпотеза про те, що кіберзлочинність є однією з найбільш актуальних та складних проблем сучасності, яка потребує комплексного та міждисциплінарного підходу до її вивчення та вирішення. Для ефективної боротьби з кіберзлочинністю необхідно враховувати не лише технологічні, а й соціальні, економічні та психологічні аспекти цього явища, а також розвивати міжнародне співробітництво та обмін досвідом у цій галузі.

Цей навчальний дослідницький проєкт з інформатики може бути використаний як основа для роботи з подальших досліджень у галузі кіберзлочинності, як у 9, так і у 10 класі школи, а також як джерело інформації для фахівців, які займаються проблемами безпеки у кіберпросторі.

Використана література

 1. Нікіташенко В. В. Поняття та ознаки кіберзлочинності // Молодий вчений. - 2021. - № 14 (356). - С. 250-252. У цій статті автор визначає поняття та види кіберзлочинності, а також її відмінність від інших форм злочинності.
 2. Що таке кіберзлочинність? Кібербезпека та запобігання кіберзлочинам. На цьому сайті ви можете знайти інформацію про різні типи та приклади кіберзлочинів, а також поради щодо захисту від них.
 3. Доповідь на тему: "Кіберзлочинність як загроза сучасному суспільству". У цій доповіді розглядаються причини, наслідки та способи боротьби з кіберзлочинністю у світі.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика