Оголошення

Проєкт "Причини депресивного стану у підлітків"

| sveta
Депресія у підлітків
Тематика:
Автор роботи:
Ціпок Олена
Керівник проєкту:
Маркова Катерина Миколаївна
Клас:
11

Учениця 11 класу у своїй дослідницькій роботі (проєкті) з психології на тему "Причини депресивного стану у підлітків" вивчає та розкриває поняття "депресія" та дізнається про особливості прояву депресивного стану у підлітків, класифікує існуючі симптоми цього стану у школярів.

Докладніше про роботу:

Учениця 11 классу в рамках роботи над навчальним дослідницьким проєктом про причини депресивного стану у підлітків провела опитування серед учнів віком від 14 до 18 років з метою виявлення в них депресії, виявивши, що найбільш схильні до депресивного стану учні віком 16-17 років.

Науково-дослідницька робота з психології досліджує причини депресивного стану у підлітків, містить практичний аналіз причин депресивного стану у учнів. Автор учнівського проєкту дізнається, про проблеми діагностики та психотерапії у підлітків, та про те, що діагностику зобов'язаний здійснювати фахівець у сфері психології та психіатрії.

Також, автор проєктної роботи (проєкта), розглядаючи причини депресивного стану у підлітків, прийшла до висновку, що депресивних станів у школярів можна уникнути, якщо своєчасно застосувати психологічні підходи до діагностики та корекції депресивних станів.

Зміст

Вступ
I. Теоретичний розділ
1.1. Депресія - один з емоційних станів людини.
1.2. Особливості прояву депресивного стану у підлітків.
1.3. Симптоми депресивного стану підлітків.
1.4. Причини депресивного стану у підлітків.
1.5. Діагностика та профілактика депресивного стану у підлітків
II. Практичний розділ
Висновок

Вступ

Проблема: У чому полягає специфіка та корекція депресивного стану у підлітковому віці, а також його профілактика?

Мета: Вивчити симптоми, наслідки та способи профілактики депресивного стану підлітків і довести, що депресивного стану у підлітків можна уникнути, якщо вчасно здійснювати психологічну діагностику та допомогу.

Гіпотеза: Припустимо, що причинами депресивного стану у підлітків можуть бути не тільки біологічні чинники та схильність, а й вплив зовнішніх соціальних чинників (школа, друзі, сім'я тощо).

Завдання:

 • знайти інформацію в літературі та Інтернеті за цією темою;
 • вивчити отриману інформацію;
 • провести анкетування серед підлітків;
 • проаналізувати практичні та теоретичні матеріали;
 • підтвердити або спростувати гіпотезу;
 • зробити висновок.

Актуальність: Широка поширеність цієї проблеми, труднощі її розпізнавання на ранніх стадіях і високий суїцидальний ризик. Депресивний стан у підлітків вивчений недостатньо, це істотно обмежує можливості психологів щодо корекційної роботи.

I. Теоретичний розділ

1.1. Депресія - один з емоційних станів людини

Термін "депресія" походить від латинського слова depression - це означає "пригнічення". Тобто, на думку психологів, депресія - це пригнічений емоційний стан. Ґрунтується на змінах у мотиваційних засадах, апатії, когнітивному дисонансі. Це психічний розлад, що характеризується депресивною тріадою: зниженням настрою, втратою здатності переживати радість (ангедонія), порушеннями мислення.

У першій половині ХХ століття вчені з'ясували, що депресію люди відчували ще в давнину. Перші її описи як меланхолії, трапляються у лікарів стародавнього Єгипту (Еберівський папірус), античності, зокрема у Гіппократа. Але найбільш ранні зареєстровані симптоми цього захворювання описані ще в Старому Завіті, де розповідається про царя Саула, який відчував почуття пригніченості. Головна з причин такого стану Саула - його почуття провини перед Господом за порушення Його слова. Легше ставало Саулу тоді, коли перед ним на лютні грав юний пастушок Давид.

Уже в ХIV столітті з'явилося таке поняття як "депресія". Під цим терміном розуміли пригнічений душевний стан. Але вперше про депресію як про захворювання вчені стали говорити лише в епоху Ренесансу. Медик Д. Меркуріалі висунув думку про те, що депресія розвивається через складні життєві ситуації. Німецький учений Вейєр розробив лікування сім'ї герцога, члени якої практично всі страждали на депресію.

У XVII столітті англійський дослідник Р. Бартон написав книжку, в якій виклав усе, що було відомо про депресію на той момент, у своїх ідеях і думках він був дуже близький до сьогоднішніх уявлень про депресію.

У XVIII столітті проблемою меланхолії займалися такі вчені як Лоррі та Пінель. Лоррі зробив висновок, що у жінок депресія може проявлятися у вигляді істерії, а у чоловіків у вигляді іпохондрії. Пінель же зробив висновки про причини меланхолії: неправильне виховання та певна роль спадковості.

У ХІХ столітті вчені починають шукати більш дієві шляхи лікування депресивних станів. Пізані радить лікарям підходити щиро й відкрито до своїх хворих на меланхолію, а Б. Раша рекомендує уважно вислуховувати всі душевні викрутаси пацієнтів.

Починають оформлятися кілька напрямків у вивченні депресивних станів. Одна група дослідників вважала, що депресивний стан має місце співіснувати разом із маніакально-депресивним психозом і психогенними захворюваннями, інші ж вважали, що причина депресії у психологічному ґрунті. Наприкінці XIX століття з'явилося вчення німецької психіатричної школи.

У 1882 році було описано циклотимію. З цього моменту почалося активне вивчення феномена депресії. Вчені визнали, що це захворювання є досить поширеним, досить важко діагностується і піддається лікуванню. На сьогодні вчені продовжують вивчати феномен депресії, але все ще не змогли знайти відповідь на всі поставлені запитання.

Депресивний стан містить у собі дві складові:

 1. суб'єктивне переживання негативного афекту;
 2. симптоми його вираження в поведінці, міміці, жестах, певних зрушеннях у внутрішньому середовищі організму.

При депресії як захворюванні враховується і третій компонент - патогенетичні механізми, що лежать в основі захворювання, один із проявів якого - емоційні порушення.
Найбільш очевидною і типовою ознакою депресії є пригнічений настрій, самотність або апатія. У дітей і підлітків стан депресії частіше проявляється як дратівливість. Депресія зачіпає майже всі сфери життя - інтелектуальну, емоційну, фізичну, вольову та мотиваційну.

1.2. Особливості прояву депресивних станів у підлітків

Підлітковий етап дорівнює як проміжок підвищення чуттєвості та емоційності, що виражається в простій збудливості, мінливості настрою, поєднанні протилежних властивостей, які виступають по черзі, а ще в деяких особливостях психічних та емоційних реакцій перехідного віку, які виникають через гормональні та фізіологічні процеси.

Підліткову депресію відокремлює відсутність байдужості до радощів життя, надто сильна реакція на зовнішні чинники або джерела стресу, нервозність або відсутність наркотичної реакції на трифазні антидепресанти.

Відмінності в ознаках у молодих людей, які відчувають труднощі, мають асоціацію зі статтю. Серед тих, хто відчував депресію, дівчаток - підлітків більше вдвічі, ніж представників чоловічої статі. Але передумови цієї статевої відмінності не зрозумілі, фахівці вважають, що це пов'язано зі значним зниженням самоповаги. Це вплив статевої та рольової соціалізації, яку супроводжує статеве дозрівання.

Тиск з боку однолітків і ЗМІ спонукають дівчат прагнути бути привабливішими і цінувати стосунки вище за досягнення. У молодих жінок депресія часто супроводжується розладом харчової поведінки, такими як анорексія і булімія.

Підлітки - хлопчики, найімовірніше, втягуються в антигромадські форми поведінки (правопорушення, вживання наркотиків тощо). Депресія в підлітковому віці у хлопчиків часто супроводжується зривами. Депресія в підлітковому віці буває помічена в один і той самий час з іншими розладами у відповідь на внутрішнє і зовнішнє напруження.

Таким чином, депресивні стани в підлітків накладають відбиток на всі боки особистості, призводять до відчуження і самотності, що ще більше погіршує депресивний стан. Такі стани призводять підлітка до дезадаптації, а своєчасне виявлення і корекція цього емоційного неблагополуччя дасть змогу безкризово подолати проблеми, супутні підлітковому віку.

1.3. Симптоми депресивного стану підлітків

Дослідники зазначають, що депресія нині поширена так само, як захворювання кровоносної системи і є поширеною недугою. Із цим захворюванням борються мільйони людей. Усі прояви депресії різні й залежать від форми захворювання.

Ознаки депресії бувають найпоширеніші. Це емоційні, фізіологічні, поведінкові, розумові.

Емоційні ознаки:

 • пригнічений настрій, домінує приреченість із відчуттям безвиході та безперспективності, смуток, зневіра, гостра туга;
 • підвищена стомлюваність, занепад сил, млявість, апатія;
 • дратівливість, нестриманість, гнівливість, плаксивість;
 • присутність почуття провини, самозвинувачення, невдоволення собою, зниження самооцінки та впевненості, втрату здатності переживати, тривожність за близьких.

Фізіологічні ознаки: зміна апетиту, зниження енергії, порушення сну і функцій кишківника, слабкість, стомлюваність під час фізичних, а також інтелектуальних навантажень, болі в тілі (у серці, у м'язах, у ділянці шлунку).

Поведінкові ознаки: втрата інтересу до колишніх захоплень, дитина закидає навчання, її успішність у школі знижується, самоізоляція, тяга до усамітнення, вживання алкоголю і психотропних речовин, деструктивна поведінка.

Мисленнєві ознаки: складність під час концентрації уваги, зосередження, ухвалення рішень, сповільненість мислення, переважання похмурих, а також негативних думок, песимістичний погляд на майбутнє з відсутністю перспективи та думки про безглуздість свого існування, спроби суїциду, з причини своєї непотрібності, безпорадності, незначущості.

1.4 Причини депресивного стану у підлітків

 1. Патологія раннього неонатального періоду: хронічна внутрішньоматкова гіпоксія плоду (кисневе голодування), народження дітей з асфіксією (задуха), наявність енцефалопатії новонароджених (ураження мозкової тканини), внутрішньоутробні інфекції. Усі ці стани призводять до ураження головного мозку.
 2. Сімейна обстановка: неповна сім'я, конфлікти в сім'ї, відсутність турботи з боку батьків, відсутність належного виховання з боку батьків. Дуже часто в неповних сім'ях діти не можуть розповісти своїм батькам про всі свої проблеми, особливо це стосується сімей, де доньку виховує тільки батько. У таких сім'ях діти замикаються в собі, увесь тягар проблем перекладається тільки на їхні плечі, і іноді вони з цим тягарем не справляються. Часті конфлікти в сім'ї призводять до ідей у дитини, що вона є тягарем для батьків, що без неї їм би жилося набагато легше.
 3. Гормональна і структурна перебудова організму: Через надлишок гормонів діти стають агресивнішими, у їхньому середовищі з'являються лідери, які диктують той чи інший спосіб життя. Якщо ти не відповідаєш цьому образу, ти не можеш потрапити в групу спілкування, а отже, ти опиняєшся за бортом суспільного життя. Усе це може призвести до відчуження дитини від суспільства, появи думок, що вона не така як усі.
 4. Часта зміна місця проживання: У дитини має бути коло спілкування, друзі. За частої зміни місця проживання дитина не може завести повноцінних друзів, з якими вона могла б проводити вільний час, ділитися секретами.
 5. Проблеми в навчанні: Сучасний навчальний процес занадто перевантажений предметами, не кожна дитина здатна впоратися зі шкільним навантаженням. Відставання за шкільною програмою ізолює дитину від її однокласників, роблячи її дуже вразливою в психічному плані.
 6. Юнацький максималізм і реалії дорослого світу: підлітку здається, що його ігнорують, не бачать і не помічають. Усе ділиться на чорне і біле, погане і добре. На цьому тлі зароджуються конфлікти з батьками та педагогами. Приходить розуміння того, що світ, який він бачив дитячими очима, не такий добрий і безхмарний, а сповнений жорстокості та несправедливості.

Так само депресія в дитини може розвинутися внаслідок впливу гострих або хронічних стресів (смерть або важка хвороба близьких, розпад сім'ї, сварка з близькими людьми, конфлікти з однолітками тощо). Але може починатися поза зв'язком із якимись видимими причинами на тлі повного фізичного та соціального благополуччя, що, як правило, пов'язане з порушеннями нормального перебігу біохімічних процесів у головному мозку.

Виділяють так звані сезонні депресії, виникнення яких пов'язане з особливою чутливістю організму до кліматичних умов (часто проявляється в дітей, які перенесли гіпоксію, отримали різні травми під час народження).

1.5. Діагностика та профілактика депресивного стану у підлітків

Проблеми діагностики та психотерапії в підлітків:

 1. схильність спростовувати присутність хворобливих проявів або недооцінювати їх;
 2. відсутність мотивації до будь-яких обстежень власного самопочуття;
 3. загальне негативне ставлення до офіційних установ, авторитетів, світу дорослих;
 4. незацікавленість у лікуванні та відсутність довіри до тих, хто прагне надати допомогу (лікарів, психологів, соціальних працівників);
 5. складні взаємини підлітків із батьками або іншими персонами, від яких виходить ініціатива обстеження.

Проблеми діагностики депресивних явищ призвели до усвідомлення фахівцями необхідності врахування психологічних нюансів появи та розвитку цих явищ у підлітків. На підставі наявних у літературі даних можна відзначити кілька напрямів і підходів до дослідження психологічного змісту депресії, елементів її появи, шляхів її корекції та стабілізації. Це психоаналітичний, когнітивно-поведінковий, поведінковий, а також сімейна та групова психокорекція. Найчастіше підліткова депресія фіксується на підставі скарг самої дитини, або її батьків і вчителів, а також за допомогою психологічних тестів.

Для діагностики депресивного стану важлива сукупність ознак, тому що окремі симптоми можуть зустрічатися у багатьох підлітків. З цієї причини діагностику зобов'язаний здійснювати фахівець у сфері психології та психіатрії. На основі отриманих даних лікар дає оцінку ступеня серйозності захворювання і підбирає належне лікування. Що раніше підлітки звертаються по медичну допомогу, то краще вони зможуть протистояти "хвилям" розладу.

Депресія добре й успішно лікується психотерапевтичними методами, і починати говорити про свій стан, значить робити крок на шляху до одужання. Лікування полягає або в розмовній терапії (психотерапія), або в лікарських препаратах (антидепресанти), або комбінації цих двох методів різною мірою.

Однак, практично ніяка терапія депресії у дітей не буде повною без позитивних змін у її сім'ї, батьки повинні прийняти "справжню дитину", її потреби і прагнення замість своїх власних очікувань. Слід покращувати обстановку в сім'ї, прагнути займатися якимись справами всією сім'єю.
З метою профілактики формування депресії у дітей необхідна організація психологічної допомоги в школах і училищах, дітям слід пояснити важливість відвідування психолога при виникненні труднощів.

II. Практичний розділ

У січні 2024 року мною було проведено практичне дослідження на наявність депресивного стану у підлітків різних вікових груп.
Мета: виявити депресію у підлітків віком від 14 до 18 років.
Дане опитавання був розроблений А.Т. Беком для діагностики депресії. Він призначений для самостійного заповнення.

Це опитування складається з 21 запитання і на кожне запитання дається по 4 відповіді. Піддослідному пропонується вибрати одну відповідь у кожній групі, залежно від того, як він почувається останнім часом. У тестуванні брало участь 32 людини.

Для проведення дослідження респонденти були розділені на 3 групи:

 • 14 - 15 років;
 • 16 - 17 років;
 • 18 років.

Результати дослідження:
За результатами дослідження в першій групі було виявлено відсутність депресивного стану у 40% опитаних і наявність легкої депресії у 20% учнів. Важку або виражену форму мали 10% опитаних.
У другій групі респондентів результати розподілилися так: відсутність депресивного стану - 35,7%; легка депресія - 35,7%; виражена - 14,2%; важка - 14,2%.

У третій групі було отримано такі результати: відсутність депресії -100%.
Загальні результати трьох груп: відсутність депресії - 44,4%; легка форма - 25,9%; помірна - 7,4%; виражена - 11,1%; важкий стан - 11,1%.

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок про те, що найбільш схильні до депресивного стану респонденти 2 групи, а саме учні віком 16-17 років.

Висновок

Вивчивши літературу та Інтернет-джерела, я познайомилася з поняттям депресії, її причинами та симптомами, розглянувши психолого-педагогічні засади прояву депресивних станів у підлітків та їхню корекцію, я дійшла висновків:

Депресивні стани в підлітковому віці трапляються відносно рідко, але ці стани небезпечні за своїми наслідками та часто поєднуються з іншими проблемами, такими як порушення харчової поведінки, суїцидальна поведінка, нервово-психічна напруга.
Депресія накладає відбиток на всі сторони особистості: пізнавальну, поведінкову, емоційно-вольову тощо.
Депресія в підлітковому віці не є нормальним кризовим проявом і потребує особливого розгляду, щоб уникнути її подальшого розвитку.

Причини виникнення депресивного стану можуть бути найрізноманітнішими: від генетичної схильності до проявів вікових криз, серед яких найгостріше протікає підлітковий. Проблеми в рольовому переході призводять до депресії, а також депресія сприяє виникненню проблем у рольовому переході підлітка. Депресія виявляється частіше у дівчаток-підлітків, ніж у хлопчиків.

Під час дослідження я навчилася проводити анкетування, обробляти й аналізувати отримані дані. Діагностика показала, що майже всім підліткам властивий стан депресії.
Мету і завдання дослідження виконано.
Депресивних станів у підлітків можна уникнути, якщо своєчасно застосовувати психологічні підходи до діагностики та корекції депресивних станів у підлітків.

Список літератури

 1. Акімова М.К. Психологічна діагностика. - 2005.
 2. Александровський Ю.А. Очима психіатра. - 1977.
 3. Бойко В.В. Важкі характери підлітків: розвиток, виявлення, допомога. В.В. Бойко. - 2009.
 4. Буянов М.І. Розмови про психіатрію.- Просвіта, 1986.
 5. Виготський Л.С. Зібрання творів: в 6 т.л. с. Виготський - Педагогіка, 2010.
 6. Гарбузов В.І., Захаров А.І., Ісаєв Д.Н. Неврози у дітей і їх лікування. - 1977.
 7. Журавльов Д. Причини депресії в школі / / Освіта.- 2002.
 8. Захаров А.І. Психотерапія неврозів у дітей і підлітків. - 1982.
 9. Іовчук Н.М. Психологія емоцій. - 1999.

Якщо сторінка Вам сподобалась, поділіться у соціальних меражах:

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика