Оголошення

Особливості скорочень в on-line спілкуванні

Розділ 2. Особливості скорочень в on-line спілкуванні

2.1 Інтернет як сфера вербальної комунікації

Історія Інтернету почалася в кінці 1960-го року, так і народження Мережі сталося понад 40 років тому. Перші веб-сайти з'явилися в Англії 1993 році — цей рік є також початком періоду розвитку мережі як засобу масової комунікації.

Вже в 2012 році кількість користувачів Інтернету у всьому світі становило близько 2.4 мільярда користувачів. Серед мов, що використовуються в Інтернеті, англійська мова посідає перше місце.

На початку 90-х років мережеве спілкування набуло поширення через Інтернет, який представляє собою особливу сферу комунікації з унікальними правилами мовної поведінки і рисами мови. Наприклад, спонтанність, підготовленість, анонімність та конфіденційність являються характерними рисами мови Інтернету.

IMHO

Використання абревіатурного способу словотворення сильно пов'язано з впливом англомовного Інтернету Англомовні скорочення часто виступають і в Укрнеті українофікованими варіантами. Наприклад:IMHO (In My Humble Opinion) — ІМХО (На Мою Скромну Думку).

Розвиток комунікації в Інтернеті відкриває нові аспекти людського спілкування, дозволяючи швидко передавати величезні обсяги інформації та використовувати нові засоби спілкування.

Головними характерними рисами комп'ютерного спілкування є електроність як канал спілкування, віртуальність, дистантність, опосередкованість, передача емоції смайликами, і об'єднання різних дискурсів.

У комп'ютерному спілкуванні використовуються такі метатекстові знаки, як курсив, шрифтове і рамочне виділення. В вербальному спілкуванні також діють певні правила поведінки.

Далі, особливими рисами і властивостями мови Інтернету є письмовий характер і змішаність формально письмової, а також концептуально усного спілкування, недоступність більшості невербальних засобів, віддаленість користувачів, змішання монологу, діалогу і полілогу.

Основними ознаками є також анонімність, доступність отримання інформації, глобалізованність і гіпертекстуальність.

Перейти до розділу 2.2. Абревіатури в on-line спілкуванні

Банер сайту

Сайт Обучонок містить дослідницькі роботи і творчі проєкти учнів шкіл України, теми дослідницьких робіт, проєктів і міні-проєктів з різних предметів, правила і вимоги оформлення.
Будемо вдячні, якщо встановите на своєму сайті наш банер!

Банер нашого сайту
Код банера:

<a href="https://obuchonok.com.ua" target="_blank"> <img src="https://obuchonok.com.ua/obuchua.gif" width="88" height="31" alt="Обучонок - дослідницькі роботи і проєкти учнів України"></a>

Інші банери...

Статистика